Sveriges alla yrken

Här hittar du över 8000 av Sveriges vanligaste yrken.

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom ekonomi och förvaltning

A

Administrativ konsult

Administrativ rationaliserare

Administrativ utvecklare

Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation

Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Administratör, personalvetare

Affärsutvecklare

Akademisekreterare

Ambassadsekreterare

Antagningshandläggare

Antagningssekreterare, utbildning

Arbetsmarknadshandläggare

Arbetsmarknadssamordnare

Arbetsmarknadssekreterare

Arkivutredare, fastighetsrättslig

Asylhandläggare

Attaché

AU-chef

AU-utredare

B

Bankinspektör

Biståndshandläggare, SIDA

Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Byggnadsråd

Byrådirektör, ospec

Byråingenjör

Byråinspektör

C

Controller, personal

D

Departementssekreterare

Dövblindkonsulent

Dövkonsulent

E

EU-kontrollant, övrig

EU-samordnare

F

Fackombudsman

Filmcensor

FM-konsult

Folkhälsoutvecklare

Fritidsintendent

Fögderisekreterare

Förbundssekreterare

Föreningskonsulent

Företagskonsulent

Företagskonsult

Förhandlingsombudsman

H

Handikappkonsulent

Handläggare, utredare, offentlig förvaltning

Headhunter

HR-expert

HR-konsult

HR-specialist

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Hälsoplanerare

I

Inspektör, Socialstyrelsen

J

Jämställdhetsstrateg

K

Kanslisekreterare, övrig

Klimatstrateg

Kommittésekreterare

Kommunhandläggare

Kommunsekreterare

Kompetensmäklare

Kompetensutvecklare

Konsulent, hörselskadade

Konsulent, rörelsehindrade

Konsulent, synskadade

Konsult, administrativ

Konsult, företags-

Konsult, HR

Konsult, management-

Konsult, organisations-

Konsult, outplacement-

Konsult, PA

Konsult, rekryterings-

Konsult, relocation service

Konsult, verksamhets-

Konsumentvägledare

Kontorsrationaliserare

Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg.

Kulturintendent, offentlig förvaltning

Kultursekreterare

Kvalitetskoordinator, forskning

Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling

Kvalitetsrevisor

Kvalitetssamordnare, forskning

Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling

L

Landsbygdsutvecklare

Landstingssekreterare

Lantbruksråd

Lobbyist, organisation

Länsbildningskonsulent

Länshälsovårdskonsulent

Löneingenjör

Lönespecialist

M

Managementkonsult

Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning

Miljöstrateg

N

Naturvårdare, administratör

Näringslivskonsulent

Näringslivskonsult

Näringslivssekreterare

O

Ombudsman

Omvårdnadsutvecklare

Organisationskonsult

Organisationssekreterare, intresseorganisation

Organisationssekreterare, offentlig förvaltning

Organisationsutvecklare

Outplacementkonsult

P

PA-konsult

Partiombudsman

Personaladministratör, personalhandläggare

Personalassistent, personalhandläggare

Personalcontroller

Personalhandläggare

Personalkonsulent

Personalkonsult

Personalman

Personalplanerare, personalhandläggare

Personalrekryterare

Personalsamordnare

Personalsekreterare, personalhandläggare

Personalstrateg

Personalutvecklare

Personalvetare

Personalvårdskonsulent

Planerare, offentlig förvaltning

Planeringssekreterare, kommun, landsting

Politisk sekreterare