Lönestatistik för en klinisk patolog 2023

Vad tjänar en klinisk patolog i månaden? Medellönen är 83200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 83100 kronor i yrket medan männen har en lön på 83300 kronor. Se även allergolog , anestesiläkare och anestesiolog .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 88800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som klinisk patolog.

Medellön, snittlön eller medianlön för en klinisk patolog?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 83200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln klinisk patolog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undersöker patienter inom sin specialistkompetens, ställer diagnoser och gör behandlingsplaner. Utför operationer och andra behandlingar, utvecklar teorier och metoder m.m.”

Hur ser lönestatistiken ut för en klinisk patolog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för klinisk patolog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 85700 kronor

 • Kommunalanställd: 88800 kronor

 • Regionanställd 85000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 77300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som klinisk patolog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 83100 kronor som klinisk patolog medan männens lön är 83300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 70200 kronor76600 kronor
2015 71000 kronor79000 kronor
2016 72500 kronor77300 kronor
2017 75100 kronor80300 kronor
2018 74800 kronor79400 kronor
2019 77000 kronor80300 kronor
2020 77000 kronor81500 kronor
2021 83100 kronor83300 kronor

Lönestatistik för klinisk patolog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige79200
Stockholm77600
Östra Mellansverige83900
Småland med öarna83900
Sydsverige74300
Västsverige77600
Norra Mellansverige76600
Mellersta Norrland81000
Övre Norrland89700

Hur många jobbar som klinisk patolog i Sverige?

Det är totalt 24600 personer som idag är anställda som klinisk patolog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige24600
Stockholm och Stockholms län6200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1700
Blekinge och Skåne län4000
Hallands och Västra Götalands län5100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1700
Västernorrlands och Jämtlands700
Västerbottens och Norrbottens län1300

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en klinisk patolog i lön i månaden?

Medellönen för en klinisk patolog är 83200 kronor.

Hur många jobbar som klinisk patolog i Sverige?

Det finns 24600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som klinisk patolog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till klinisk patolog

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Allergolog Lön för en Anestesiläkare Lön för en Anestesiolog Lön för en AT-läkare Lön för en Audiolog, medicinsk Lön för en Avdelningsläkare Lön för en Bakteriolog, klinisk Lön för en Barnkirurg Lön för en Barnläkare Lön för en Barnpsykiater Lön för en Cancerspecialist Lön för en Cytolog Lön för en Dermatolog Lön för en Distriktsläkare Lön för en Endokrinolog Lön för en Epidemiläkare Lön för en Epidemiolog Lön för en Farmakolog, klinisk Lön för en Foniater Lön för en Fysiolog, klinisk Lön för en Fältläkare Lön för en Företagsläkare Lön för en Försäkringsläkare Lön för en Förtroendeläkare Lön för en Gastroenterolog Lön för en Geriatriker Lön för en Gynekolog Lön för en Handkirurg Lön för en Hematolog Lön för en Hudläkare Lön för en Husläkare Lön för en Immunolog, klinisk Lön för en Infektionsläkare Lön för en Kardiolog Lön för en Kirurg Lön för en Klinisk bakteriolog Lön för en Klinisk cytolog Lön för en Klinisk farmakolog Lön för en Klinisk fysiolog Lön för en Klinisk immunolog Lön för en Klinisk neurofysiolog Lön för en Klinisk patolog Lön för en Klinisk virolog Lön för en Laboratorieläkare Lön för en Lungläkare Lön för en Läkarassistent Lön för en Läkare, allmänmedicinare Lön för en Läkare, allmänspecialist Lön för en Länsläkare Lön för en Narkosläkare Lön för en Nefrolog Lön för en Neurofysiolog Lön för en Neurokirurg Lön för en Neurolog Lön för en Obducent Lön för en Obstetriker Lön för en Onkolog Lön för en Ortoped Lön för en Ortopedkirurg Lön för en Patolog Lön för en Pediatriker Lön för en Plastikkirurg Lön för en Psykiater Lön för en Psykiatriker Lön för en Radiolog Lön för en Regementsläkare Lön för en Rehabiliteringsläkare Lön för en Reumatolog Lön för en Rättsläkare Lön för en Rättsmedicinare Lön för en Rättspsykiater Lön för en Röntgenläkare Lön för en Skolläkare Lön för en Skolöverläkare Lön för en Socialläkare Lön för en Socialmedicinare Lön för en Specialistläkare Lön för en ST-läkare Lön för en Thoraxkirurg Lön för en Underläkare Lön för en Urolog Lön för en Venereolog Lön för en Virolog, klinisk Lön för en Yrkesmedicinare Lön för en Ögonläkare Lön för en Öronläkare Lön för en Överläkare
Karlskrona
Sjuksyrra AB söker specialist i allmänmedicin
Ledigt jobb som specialistläkare på Sjuksyrra SWE AB i Karlskrona
Karlshamn
Sjuksyrra AB söker Specialistläkare lungmedicin
Ledigt jobb som specialistläkare på Sjuksyrra SWE AB i Karlshamn
Karlskrona
Sjuksyrra AB söker Specialistläkare lungmedicin
Ledigt jobb som specialistläkare på Sjuksyrra SWE AB i Karlskrona
Sigtuna
NurseHouse AB söker läkare till mottagning i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Sigtuna
Söderhamn
NurseHouse AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Söderhamn
Hudiksvall
NurseHouse AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Hudiksvall
Umeå
NurseHouse AB söker läkare till mottagning i Västerbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Umeå
Hudiksvall
NurseHouse AB söker läkare till psykiatrin i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Hudiksvall
Söderhamn
NurseHouse AB söker läkare till psykiatrin i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Söderhamn
Gotland
NurseHouse AB söker läkare till avdelning i Gotland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Gotland
Ovanåker
NurseHouse AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Ovanåker
Hofors
NurseHouse AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Hofors
Hudiksvall
NurseHouse AB söker läkare till psykiatrin i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Hudiksvall
Hudiksvall
NurseHouse AB söker läkare till psykiatrin i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Hudiksvall
Ockelbo
NurseHouse AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Ockelbo
Hudiksvall
NurseHouse AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Nursehouse AB i Hudiksvall
Stockholm
Anestesiläkare sökes till operationsteam i region Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Bonliva AB i Stockholm
Karlskoga
Anestesiläkare sökes till operationsteam i region Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Bonliva AB i Karlskoga
Lindesberg
Anestesiläkare sökes till operationsteam i region Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Bonliva AB i Lindesberg
Örebro
Anestesiläkare sökes till operationsteam i region Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Bonliva AB i Örebro
Hofors
Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på REGION GÄVLEBORG i Hofors
Östersund
Specialister i allmänmedicin till Torvalla hälsocentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN i Östersund
Eslöv
Skolläkare till Eslövs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Eslövs kommun i Eslöv
Skellefteå
Medfind AB söker läkare till mottagning i Västerbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Medfind AB i Skellefteå
Eksjö
Medfind AB söker läkare till operation i Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Medfind AB i Eksjö
Hofors
Medfind AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Medfind AB i Hofors
Varberg
Medfind AB söker läkare till avdelning i Halland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Medfind AB i Varberg
Ovanåker
Medfind AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Medfind AB i Ovanåker
Helsingborg
Medfind AB söker läkare till mottagning i Skåne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Medfind AB i Helsingborg
Hudiksvall
Medfind AB söker läkare till mottagning i Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistläkare på Medfind AB i Hudiksvall