Lön controller, accounting 2024

- Lönestatistik för en controller, accountingVad tjänar en controller, accounting i månaden? Medellönen för 2024 är:

50 400 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 47600 kronor i yrket medan männen har en lön på 54400 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 54000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som controller, accounting.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en controller, accounting i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 50400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en controller, accounting

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 302 kronor.

Dagslön för en controller, accounting

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2400 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en controller, accounting kvar i lön efter skatt? En controller, accounting får ut 34 438 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 50 400 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 713 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 933 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 32 kronor
Lönen efter skatt 34 438 kronor


Sök lediga jobb som controller, accounting

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som controller, accounting eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Uppsala på Poolia Sverige AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Borås
Financial Controller/Business Controller till Hultafors Groups säljbolag

Ledigt jobb som finansiell controller på Meet a Group international AB i Borås

Läs om jobbet
Stockholm
Projektcontroller till Ecogain

Ledigt jobb som controller på Meet a Group international AB i Stockholm

Läs om jobbet
Borås
Nelly.com - Head of Assortment Controlling

Ledigt jobb som controller på Infinity Human Resources Sweden AB i Borås

Läs om jobbet

Vad gör en controller, accounting?

Vi har inga detaljer kring vad en controller, accounting jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Analyserar, följer upp och bevakar företags, organisationers och myndigheters resultat, lönsamhet, verksamhetsplan och hållbarhetsstrategier. Formulerar mål, gör prognoser och anger riktlinjer för ekonomiarbetet. Utvecklar planerings- och uppföljningssystem.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en controller, accounting i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för controller, accounting skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 48500 kronor

 • Kommunalanställd: 42500 kronor

 • Regionanställd 44000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 54000 kronorÄr det lätt att få jobb som controller, accounting?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som controller, accounting.

Ungefär 19100 jobbar som controllers i landet, av dessa är cirka 59 procent kvinnor och 41 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för controllers det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för controllers kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som controller, accounting? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 47600 kronor som controller, accounting medan männens lön är 54400 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som controller, accounting.

Lönestatistik för controller, accounting i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige48 600 kronor
Stockholm53 800 kronor
Östra Mellansverige44 800 kronor
Småland med öarna44 200 kronor
Sydsverige47 400 kronor
Västsverige45 400 kronor
Norra Mellansverige44 000 kronor
Mellersta Norrland44 600 kronor
Övre Norrland41 400 kronor


Hur många jobbar som controller, accounting i Sverige?

Det är totalt 18400 personer som idag är anställda som controller, accounting enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige18 400
Stockholm och Stockholms län7 200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 100
Blekinge och Skåne län2 600
Hallands och Västra Götalands län3 700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1 000
Västernorrlands och Jämtlands450
Västerbottens och Norrbottens län570

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en controller, accounting i lön i månaden?

Medellönen för en controller, accounting är 50400 kronor.

Hur många jobbar som controller, accounting i Sverige?

Det finns 18400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en controller, accounting?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 47600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 54400 kronor.

Hur mycket betalar en controller, accounting i skatt?

En controller, accounting betalar i snitt 14679 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln controller, accounting in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som controller, accounting eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till controller, accounting

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Uppsala
Financial Analyst till vår globala kund i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på Poolia Sverige AB i Uppsala
Borås
Financial Controller/Business Controller till Hultafors Groups säljbolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på Meet a Group international AB i Borås
Stockholm
Projektcontroller till Ecogain
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Meet a Group international AB i Stockholm
Borås
Nelly.com - Head of Assortment Controlling
Ledigt jobb som controller på Infinity Human Resources Sweden AB i Borås
Partille
Senior Financial Controller
Ledigt jobb som finansiell controller på DOER Bemanning AB i Partille
Täby
CONTROLLER PÅ DELTID TILL SCANDIFRONT
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Resultat i Sverige AB i Täby
Stockholm
Business Controller – Stockholm
Ledigt jobb som business controller på Nutshell Consulting AB i Stockholm
Göteborg
Financial Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på Meet a Group international AB i Göteborg
Göteborg
Group Financial Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på Incluso AB i Göteborg
Göteborg
GROUP FINANCIAL CONTROLLER
Ledigt jobb som koncerncontroller på Jobbusters AB i Göteborg
Stockholm
Business Controller to Boliden Smelters
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Boliden Mineral AB i Stockholm
Göteborg
Group financial controller to our client
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som accounting controller på Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
Stockholm
Financial Controller till Karolinska Universitetssjukhuset
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Stockholm
Business Controller with a Passion for Technology!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
Göteborg
Financial Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på Kognic AB i Göteborg
Karlskrona
Assistant controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på SAAB AB i Karlskrona
Sollentuna
Business Controller till Culligan Nordic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Meet a Group international AB i Sollentuna
Stockholm
Category Controller till Synsam Group (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Synsam Group Sweden AB i Stockholm
Malmö
Projektekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen i Malmö
Hallstahammar
Investeringscontroller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Randstad AB i Hallstahammar
Borås
Financial Controller/Business Controller till Hultafors Groups säljbolag
Ledigt jobb som business controller på Recruit Partner Nordic AB i Borås
Göteborg
Financial Controller/Business Controller till Hultafors Groups säljbolag
Ledigt jobb som business controller på Recruit Partner Nordic AB i Göteborg
Stockholm
Vi söker Controllers för olika uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på The Place AB i Stockholm
Västerås
Business and Production Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på ABB AB i Västerås
Stockholm
Vi söker Controllers
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på The Place AB i Stockholm
Södertälje
Business Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Scania CV AB i Södertälje
Stockholm
Business Controller med intresse för teknik till Globalt företag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Göteborg
Ekonomicontroller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Stockholm
Business Controller For a leading retail company
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på MultiMind Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Lead Business Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Northvolt AB i Stockholm