Lönestatistik för en controller, accounting 2023

Vad tjänar en controller, accounting i månaden? Medellönen är 50400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 47600 kronor i yrket medan männen har en lön på 54400 kronor. Se även accounting controller , aktieanalytiker och aktieförvaltare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 54000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som controller, accounting.

Medellön, snittlön eller medianlön för en controller, accounting?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 50400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln controller, accounting in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Analyserar, följer upp och bevakar företags, organisationers och myndigheters resultat, lönsamhet, verksamhetsplan och hållbarhetsstrategier. Formulerar mål, gör prognoser och anger riktlinjer för ekonomiarbetet. Utvecklar planerings- och uppföljningssystem.”

Hur ser lönestatistiken ut för en controller, accounting i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för controller, accounting skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 48500 kronor

 • Kommunalanställd: 42500 kronor

 • Regionanställd 44000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 54000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som controller, accounting? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 47600 kronor som controller, accounting medan männens lön är 54400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 44300 kronor49900 kronor
2015 44600 kronor50300 kronor
2016 45600 kronor51900 kronor
2017 46900 kronor51700 kronor
2018 44200 kronor50100 kronor
2019 45500 kronor52100 kronor
2020 45800 kronor52500 kronor
2021 47600 kronor54400 kronor

Lönestatistik för controller, accounting i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige48600
Stockholm53800
Östra Mellansverige44800
Småland med öarna44200
Sydsverige47400
Västsverige45400
Norra Mellansverige44000
Mellersta Norrland44600
Övre Norrland41400

Hur många jobbar som controller, accounting i Sverige?

Det är totalt 18400 personer som idag är anställda som controller, accounting enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige18400
Stockholm och Stockholms län7200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1100
Blekinge och Skåne län2600
Hallands och Västra Götalands län3700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1000
Västernorrlands och Jämtlands450
Västerbottens och Norrbottens län570

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en controller, accounting i lön i månaden?

Medellönen för en controller, accounting är 50400 kronor.

Hur många jobbar som controller, accounting i Sverige?

Det finns 18400 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som controller, accounting eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till controller, accounting

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Jönköping
Verksamhetscontroller ekonomi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Jönköping
Österåker
Projektcontroller till kommunalt VA-bolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Österåker
Senior Project Controller, Esbjerg, Denmark
Ledigt jobb som controller på H2 Energy Esbjerg ApS i
Danderyd
Driftcontroller till Forenede Services kontor i Danderyd
Ledigt jobb som business controller på Forenede Service AB i Danderyd
Helsingborg
Koncernredovisningschef till Frigoscandia
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som koncerncontroller på Mpya Finance AB i Helsingborg
Stockholm
Junior English Speaking Accountant
Ledigt jobb som accounting controller på Add Demand AB i Stockholm
Stockholm
Business Controller
Ledigt jobb som business controller på Etraveli Group AB i Stockholm
Uppsala
Business Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Etraveli Group AB i Uppsala
Stockholm
Ekonomi Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Arena Personal Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Controller med systemintresse till Finansinspektionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Finansinspektionen i Stockholm
Malmö
Controller till Granitor Properties i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Mpya Finance AB i Malmö
Halmstad
Credit Controller | Axess Logistics | Halmstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Experis AB i Halmstad
Landskrona
Financial Controller till BorgWarner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som financial controller på Ogunsen AB (publ) i Landskrona
Stockholm
Financial Controller till Managementkonsultbolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som financial controller på Young Talents Of Sweden AB i Stockholm
Danderyd
Business Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Tobii AB i Danderyd
Stockholm
Business Controller till First Camp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Needo Recruitment Sthlm AB i Stockholm
Nyköping
Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på 2Complete AB i Nyköping
Stockholm
Business Manager till växande teknik- och designbyrå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Jobnet AB i Stockholm
Borås
Business Controller Lager 157
Ledigt jobb som business controller på Retail Recruitment Sverige AB i Borås
Borås
Business Controller Lager 157
Ledigt jobb som financial controller på Retail Recruitment Sverige AB i Borås
Österåker
Interim Projectcontroller sökes till Roslagsvatten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som financial controller på Bemannia Kontor AB i Österåker
Stamdatakoordinator til nøglestilling i fødevareindustrien
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i
Stockholm
PROJEKTCONTROLLER
Ledigt jobb som controller på Jobbusters AB i Stockholm
Stockholm
Financial Controller till Södersjukhuset
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som financial controller på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Mölndal
Verksamhetscontroller till Arbetsmiljöverket
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Arbetsmiljöverket (Av) i Mölndal
Stockholm
Controller inköp till Åhléns sortimentsområde Hem
Ledigt jobb som controller på Åhléns AB i Stockholm
Stockholm
Controller till framtida uppdrag i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Adecco Sweden AB i Stockholm
Accountant - Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som accounting controller på Veritaz AB i
Sandviken
FINANCIAL CONTROLLER TILL VÅR KUND I SANDVIKEN
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som financial controller på Resultat i Sverige AB i Sandviken
Stockholm
Business Controller till Protector
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm