Lön business analyst 2024

- Lönestatistik för en business analystVad tjänar en business analyst i månaden? Medellönen för 2024 är:

50 400 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 47600 kronor i yrket medan männen har en lön på 54400 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 54000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som business analyst.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en business analyst i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 50400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en business analyst

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 302 kronor.

Dagslön för en business analyst

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2400 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en business analyst kvar i lön efter skatt? En business analyst får ut 34 438 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 50 400 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 713 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 933 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 32 kronor
Lönen efter skatt 34 438 kronor


Sök lediga jobb som business analyst

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som business analyst eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Växjö på Vidingehem AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Växjö
Affärscontroller

Ledigt jobb som business controller på Vidingehem AB i Växjö

Läs om jobbet
Perstorp
Controller

Ledigt jobb som controller på Perstorps kommun i Perstorp

Läs om jobbet
Stockholm
Controller sökes till Mälardalstrafik

Ledigt jobb som controller på Mälardalstrafik Mälab AB i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en business analyst?

Vi har inga detaljer kring vad en business analyst jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Analyserar, följer upp och bevakar företags, organisationers och myndigheters resultat, lönsamhet, verksamhetsplan och hållbarhetsstrategier. Formulerar mål, gör prognoser och anger riktlinjer för ekonomiarbetet. Utvecklar planerings- och uppföljningssystem.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en business analyst i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för business analyst skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 48500 kronor

 • Kommunalanställd: 42500 kronor

 • Regionanställd 44000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 54000 kronorÄr det lätt att få jobb som business analyst?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som business analyst.

Ungefär 19100 jobbar som controllers i landet, av dessa är cirka 59 procent kvinnor och 41 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för controllers det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för controllers kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som business analyst? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 47600 kronor som business analyst medan männens lön är 54400 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som business analyst.

Lönestatistik för business analyst i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige48 600 kronor
Stockholm53 800 kronor
Östra Mellansverige44 800 kronor
Småland med öarna44 200 kronor
Sydsverige47 400 kronor
Västsverige45 400 kronor
Norra Mellansverige44 000 kronor
Mellersta Norrland44 600 kronor
Övre Norrland41 400 kronor


Hur många jobbar som business analyst i Sverige?

Det är totalt 18400 personer som idag är anställda som business analyst enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige18 400
Stockholm och Stockholms län7 200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 100
Blekinge och Skåne län2 600
Hallands och Västra Götalands län3 700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1 000
Västernorrlands och Jämtlands450
Västerbottens och Norrbottens län570

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en business analyst i lön i månaden?

Medellönen för en business analyst är 50400 kronor.

Hur många jobbar som business analyst i Sverige?

Det finns 18400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en business analyst?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 47600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 54400 kronor.

Hur mycket betalar en business analyst i skatt?

En business analyst betalar i snitt 14679 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln business analyst in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som business analyst eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till business analyst

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Växjö
Redovisningscontroller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som accounting controller på Vidingehem AB i Växjö
Växjö
Affärscontroller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Vidingehem AB i Växjö
Perstorp
Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Perstorps kommun i Perstorp
Stockholm
Controller sökes till Mälardalstrafik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Mälardalstrafik Mälab AB i Stockholm
Göteborg
Financial Controller sökes till globalt företag - sommaruppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på Perido AB i Göteborg
Stockholm
Footwear Technologist – Menswear position at H&M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Stockholm
Tierp
Controller
Ledigt jobb som controller på Ls Jobbet AB i Tierp
Stockholm
Studio Operator to H&M Studios
Ledigt jobb som business controller på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Stockholm
Sandviken
Controller till Sandvikenhus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Sandvikens kommun i Sandviken
Stockholm
BIM (Building Information Modeling) Expert
Ledigt jobb som business controller på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Stockholm
Göteborg
Accountant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som accounting controller på NOVO Energy Production AB i Göteborg
Malmö
Uniper söker Business Controller till Malmö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Sydkraft AB i Malmö
Enköping
Controller till Enköping kommun!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Enköpings kommun i Enköping
Stockholm
Controller till Statens inköpscentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Bemannia Kontor AB i Stockholm
Stockholm
Business Controller (Temporary)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Daniel Wellington AB i Stockholm
Kalmar
Business Process Analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på Nordic Nest AB i Kalmar
Stockholm
Controller till E‑hälsomyndigheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på E-Hälsomyndigheten i Stockholm
Junior Controller - Planning & Analysis
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på E.On Sverige AB i
Göteborg
Interim Financial Controller till kund i Göteborg
Ledigt jobb som finansiell controller på People Experience AB i Göteborg
Stockholm
Controller till Stadsledningskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Stockholms kommun i Stockholm
Karlstad
Vi söker en Business Analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Löfbergs Lila AB i Karlstad
Stockholm
Senior Financial Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på Agigo AB i Stockholm
Haninge
Controller till Haninge kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Haninge kommun i Haninge
Stockholm
D2C Business Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på AB Electrolux i Stockholm
Gällivare
Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Boliden Mineral AB i Gällivare
Linköping
Business Controller till Swedavia i Norrköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som business controller på Adecco Sweden AB i Linköping
Göteborg
Financial Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som controller på Quest Consulting Sverige AB i Göteborg
Stockholm
Financial Controller
Ledigt jobb som finansiell controller på Hero AB i Stockholm
Stockholm
Operational Transfer Pricing Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansiell controller på SANDVIK AB i Stockholm
Göteborg
Senior Financial Controller – Gothenburg
Ledigt jobb som finansiell controller på Nutshell Consulting AB i Göteborg