Lönestatistik för en föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård 2023

Vad tjänar en föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård i månaden? Medellönen är 31400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31700 kronor i yrket medan männen har en lön på 30800 kronor. Se även adjunkt, grundskola , bildlärare, grundskola och freinetlärare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 33800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård.

Medellön, snittlön eller medianlön för en föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar och organiserar fritidsaktiviteter för skolelever 6–12 år i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Medverkar i pedagogisk verksamhet i skolklasser.”

Hur ser lönestatistiken ut för en föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 31400 kronor

 • Regionanställd 33800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 31500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31700 kronor som föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård medan männens lön är 30800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 26300 kronor25800 kronor
2015 26900 kronor26400 kronor
2016 27900 kronor27200 kronor
2017 28800 kronor27900 kronor
2018 29600 kronor28600 kronor
2019 30500 kronor29400 kronor
2020 30900 kronor30000 kronor
2021 31700 kronor30800 kronor

Lönestatistik för föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige30700
Stockholm32300
Östra Mellansverige30200
Småland med öarna30200
Sydsverige31400
Västsverige30600
Norra Mellansverige29200
Mellersta Norrland28200
Övre Norrland29500

Hur många jobbar som föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård i Sverige?

Det är totalt 16900 personer som idag är anställda som föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige16900
Stockholm och Stockholms län2900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län2000
Blekinge och Skåne län2700
Hallands och Västra Götalands län3900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1300
Västernorrlands och Jämtlands730
Västerbottens och Norrbottens län1000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård i lön i månaden?

Medellönen för en föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård är 31400 kronor.

Hur många jobbar som föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård i Sverige?

Det finns 16900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, grundskola Lön för en Bildlärare, grundskola Lön för en Freinetlärare Lön för en Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog Lön för en Fritidspedagog Lön för en Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog Lön för en Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård Lön för en Förskolepedagog Lön för en Förskollärare Lön för en Förstelärare, grundskola Lön för en Grundskollärare Lön för en Gymnastiklärare, grundskola Lön för en Hemkunskapslärare, grundskola Lön för en Hemspråkslärare, grundskola Lön för en Hushållslärare, grundskola Lön för en Högstadielärare Lön för en Idrottslärare, grundskola Lön för en Klasslärare, grundskola Lön för en Komvuxlärare, grundskollärare Lön för en Lekotekarie Lön för en Lekterapeut Lön för en Lågstadielärare Lön för en Lärare, 1-3 Lön för en Lärare, 1-7 Lön för en Lärare, 4-9 Lön för en Lärare, bildämnen, grundskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, grundskola Lön för en Lärare, datakunskap (grundskola) Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola Lön för en Lärare, förskola Lön för en Lärare, grundskola Lön för en Lärare, hemkunskap, grundskola Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola Lön för en Lärare, musik, grundskola Lön för en Lärare, språk (grundskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, grundskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola Lön för en Mellanstadielärare Lön för en Modersmålslärare, grundskola Lön för en Montessorilärare, förskola Lön för en Montessorilärare, grundskola Lön för en Musiklärare, grundskola Lön för en Musikpedagog, grundskola Lön för en Resurslärare, fritidspedagog Lön för en Resurslärare, grundskola Lön för en Resurspedagog, förskola m.m. Lön för en Slöjdlärare, grundskola Lön för en Textillärare, grundskola Lön för en Textilslöjdslärare, grundskola Lön för en Waldorflärare, fritidshem Lön för en Waldorflärare, förskola Lön för en Waldorflärare, grundskola Lön för en Ämneslärare, grundskola
Lund
Vi söker kreativ och erfaren fritidsmedarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Stift Lunds Waldorfskola i Lund
Gotland
Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på REGION GOTLAND i Gotland
Stockholm
Lärare med legitimation mot fritidshem Thoren Framtid Telefonplan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Thorengruppen AB i Stockholm
Borås
Lärare i fritidshem på Trandaredskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Borås kommun i Borås
Askersund
Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog till Norra rektorsområdet
Ledigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Askersunds kommun i Askersund
Aneby
Fritidspedagog/ fritidslärare till Parkskolan i Aneby kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Aneby kommun i Aneby
Växjö
Östregårdskolan söker lärare i fritidshem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på VÄXJÖ KOMMUN i Växjö
Lerum
Varmt välkommen till oss lärare i fritidshem sökes till Östad skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Lerums kommun i Lerum
Karlstad
Fritidspedagog på liten skola i Molkom
Ledigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Nyed Friskola Ekonomisk Fören i Karlstad
Lund
Kolloledare i Hästveda eller Höllviken sommaren 2023
Ledigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Stift Malmö Sommargårdar i Lund
Stockholm
Timvikarier fritidshem och skola Telefonplan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Thorengruppen AB i Stockholm
Gällivare
Vikarierande fritidspedagog till Emmaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Gällivare kommun i Gällivare
Södertälje
Lärare i fritidshem på Viksbergskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Södertälje kommun i Södertälje
Kungälv
Fritidspedagog med fokus på utomhuspedagogik
Ledigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Föreningen För Waldorfpedagogik i Kungälv i Kungälv
Jönköping
Lärare inriktning fritidshem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Jönköpings kommun i Jönköping
Krokom
Förstelärare i Krokoms kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Krokoms kommun i Krokom
Varberg
Fritidspedagog, Väröbacka skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Varbergs kommun i Varberg
Falköping
Lärare fritidshem/fritidspedagog, Floby skola
Ledigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på FALKÖPINGS KOMMUN i Falköping
Gnosjö
Lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa till Hillerstorpsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Gnosjö kommun i Gnosjö
Gnosjö
Lärare i fritidshem till Hillerstorpsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Gnosjö kommun i Gnosjö
Tingsryd
Lärare Fritidshem Urshultsskolan
Ledigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Tingsryds kommun i Tingsryd
Habo
Lärare i fritidshem sökes till nybyggda Kärnekullaskolan i Habo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Habo kommun i Habo
Borås
Lärare i fritidshem på Sjömarkenskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Borås kommun i Borås
Norrtälje
Lärare i fritidshemmet till Riala skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Norrtälje kommun i Norrtälje
Malung-Sälen
Lärare till fritidshemmet, Ungärde skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Malung-Sälens kommun i Malung-Sälen
Karlshamn
Fritidspedagog till Waldorfskolan i Karlshamn och Solvinda fritids
Ledigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Daggkåpan Ekonomisk Fören i Karlshamn
Hallstahammar
Lärare i Fritidshem 75-100%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Hallstahammars kommun i Hallstahammar
Karlstad
Lärare i fritidshemmet Stockfallets skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Karlstads kommun i Karlstad
Växjö
Söraby skola söker lärare i fritidshem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på VÄXJÖ KOMMUN i Växjö
Varberg
Timavlönad vikarie inom förskola och grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Varbergs kommun i Varberg