Lönestatistik för en hydrolog 2023

Vad tjänar en hydrolog i månaden? Medellönen är 43000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41100 kronor i yrket medan männen har en lön på 43900 kronor. Se även analytisk kemist , astronom och atomfysiker .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 43200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hydrolog.

Medellön, snittlön eller medianlön för en hydrolog?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hydrolog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier, modeller, begrepp och metoder samt tillämpar vetenskaplig kunskap inom geologi, geofysik, hydrologi m.m. Undersöker och kartlägger berggrunden, de lösa jordlagren och grundvattnet. Undersöker, beräknar och forskar kring vattenföring, vattenstånd, isförhållanden, vågor m.m.”

Hur ser lönestatistiken ut för en hydrolog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hydrolog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42200 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 43200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hydrolog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41100 kronor som hydrolog medan männens lön är 43900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36100 kronor38200 kronor
2015 37000 kronor39300 kronor
2016 36800 kronor41300 kronor
2017 37200 kronor40600 kronor
2018 38400 kronor41800 kronor
2019 39400 kronor42300 kronor
2020 40200 kronor42600 kronor
2021 41100 kronor43900 kronor

Lönestatistik för hydrolog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige41700
Stockholm44800
Östra Mellansverige40900
Småland med öarna..
Sydsverige41300
Västsverige43400
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland39300

Hur många jobbar som hydrolog i Sverige?

Det är totalt 1300 personer som idag är anställda som hydrolog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1300
Stockholm och Stockholms län280
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län280
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län130
Hallands och Västra Götalands län250
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län210

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hydrolog i lön i månaden?

Medellönen för en hydrolog är 43000 kronor.

Hur många jobbar som hydrolog i Sverige?

Det finns 1300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som hydrolog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Lycksele
Gruvgeolog/kartör till Kristinebergsgruvan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som gruvgeolog på Boliden Mineral AB i Lycksele
Göteborg
Geohydrolog sökes till Envigo - Vi öppnar ny filial i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hydrogeolog på EISS Rekrytering & Search AB i Göteborg
Uppsala
Projektledare till Sveriges geologiska undersökning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som berggrundsgeolog på Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala
Uppsala
Berggrundsgeolog till Sveriges geologiska undersökning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som berggrundsgeolog på Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala
Linköping
Geotekniker till Linköpings kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geolog på Arenius Schröder & Besterman Rekrytering och Led i Linköping
Skellefteå
Vi söker geotekniker och provtagare i sommar
Ledigt jobb som geolog på Björkdalsgruvan AB i Skellefteå
Skellefteå
Vi söker geologer till sommaren!
Ledigt jobb som geolog på Björkdalsgruvan AB i Skellefteå
Skellefteå
We are looking for geolgist for the summer!
Ledigt jobb som geolog på Björkdalsgruvan AB i Skellefteå
Stockholm
Senior consultant mine environment, Stockholm
Ledigt jobb som gruvgeolog på Sweco AB (Publ) i Stockholm
Solna
Geolog att arbeta med geologisk kartering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geolog på Framtiden i Sverige AB i Solna
Pajala
Produktionsgeolog | Production Geologist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geolog på Kaunis Iron AB i Pajala
Göteborg
Oceanograf
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som oceanograf på AFRY AB i Göteborg
Härnösand
Vattenförvaltare inriktning grundvatten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hydrolog på Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Härnösand
Hedemora
Geologist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som berggrundsgeolog på Boliden Mineral AB i Hedemora
Hedemora
Geologist Garpenberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geolog på Boliden Mineral AB i Hedemora
Skellefteå
Manager Near Mine Exploration
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som gruvgeolog på Boliden Mineral AB i Skellefteå
Skellefteå
Summer geologist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geolog på Boliden Mineral AB i Skellefteå
Kiruna
Geophysicists to LKAB – summer job/temporary employment
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geofysiker på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
Kiruna
Geologists to LKAB – summer job/temporary employment
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geolog på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
Gällivare
Driftgeolog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som gruvgeolog på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
Gällivare
Driftgeolog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som gruvgeolog på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare