Lön klinisk genetiker 2024

- Lönestatistik för en klinisk genetikerVad tjänar en klinisk genetiker i månaden? Medellönen för 2024 är:

42 400 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41800 kronor i yrket medan männen har en lön på 43100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 45200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som klinisk genetiker.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en klinisk genetiker i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 42400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en klinisk genetiker

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 254 kronor.

Dagslön för en klinisk genetiker

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2019 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en klinisk genetiker kvar i lön efter skatt? En klinisk genetiker får ut 28 829 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 42 400 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 294 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 967 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 27 kronor
Lönen efter skatt 28 829 kronor


Sök lediga jobb som klinisk genetiker

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som klinisk genetiker eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Södertälje på Hays AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Karlskoga
Konsultuppdrag som laboratorieingenjör inom mikrobiologi

Ledigt jobb som mikrobiolog på AxÖ Consulting AB i Karlskoga

Läs om jobbet
Stockholm
Postdoktor till forskningsprojekt inom molekylär arbetsfysiologi

Ledigt jobb som molekylärbiolog på Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Postdoctoral researcher in molecular exercise physiology

Ledigt jobb som molekylärbiolog på Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en klinisk genetiker?

Vi har inga detaljer kring vad en klinisk genetiker jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utvecklar teorier, modeller och metoder som behandlar cellens beståndsdelar och struktur. Samlar in och analyserar cellprover för att studera hur molekyler och system i cellen interagerar, hur olika substanser påverkar cellers utveckling och hur processerna regleras. Stu­derar funktionerna hos olika delar av arvsmassa. Utvecklar och kvalitetssäkrar mikro- och molekylärbiologiska analysmetoder.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en klinisk genetiker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för klinisk genetiker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41300 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44200 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som klinisk genetiker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41800 kronor som klinisk genetiker medan männens lön är 43100 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som klinisk genetiker.

Lönestatistik för klinisk genetiker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige42 700 kronor
Stockholm42 800 kronor
Östra Mellansverige41 000 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige43 800 kronor
Västsverige¤¤¤ kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som klinisk genetiker i Sverige?

Det är totalt 1200 personer som idag är anställda som klinisk genetiker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1 200
Stockholm och Stockholms län400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län290
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en klinisk genetiker i lön i månaden?

Medellönen för en klinisk genetiker är 42400 kronor.

Hur många jobbar som klinisk genetiker i Sverige?

Det finns 1200 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en klinisk genetiker?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 41800 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 43100 kronor.

Hur mycket betalar en klinisk genetiker i skatt?

En klinisk genetiker betalar i snitt 12288 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln klinisk genetiker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som klinisk genetiker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till klinisk genetiker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Agronom Lön för en Avverkningsledare Lön för en Avverkningsplanerare Lön för en Bakteriolog, forskare Lön för en Biofysiker Lön för en Bioinformatiker Lön för en Biolog, cell och molekylär Lön för en Biolog, växt- och djur Lön för en Biomedicinare Lön för en Bisjukdomskonsulent Lön för en Botaniker Lön för en Chefsmikrobiolog Lön för en Civilingenjör, biofysik Lön för en Civilingenjör, bioteknik industri Lön för en Civilingenjör, bioteknik jordbruk Lön för en Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling Lön för en Dietetiker Lön för en Distriktsjägmästare Lön för en Domänintendent Lön för en Ekonomikonsulent, lantbruk Lön för en Ekotoxikolog Lön för en Embryolog Lön för en Enolog Lön för en Entomolog Lön för en Etolog Lön för en EU-kontrollant, lantbruksstöd Lön för en Farmakolog, forskare Lön för en Fiskeribiolog Lön för en Fiskeriingenjör Lön för en Fiskeriintendent Lön för en Fiskerikonsulent Lön för en Fiskevårdskonsulent Lön för en Fjäderfäkonsulent Lön för en Forskare, agronomi Lön för en Forskare, bakteriologi Lön för en Forskare, beräkningsbiologi Lön för en Forskare, bioteknik Lön för en Forskare, cell och molekylärbiologi Lön för en Forskare, farmakologi Lön för en Forskare, läkemedel Lön för en Forskare, medicin Lön för en Forskare, mikrobiologi Lön för en Forskare, trädgårdsvetenskap Lön för en Forskare, växt och djurbiologi Lön för en Forskare, zoologi Lön för en Fruktodlingskonsulent Lön för en Fysiolog, forskare Lön för en Fågelinventerare Lön för en Genetiker, forskare Lön för en Genetiker, klinisk Lön för en Hortonom Lön för en Husdjurskonsulent Lön för en Hydrobiolog Lön för en Immunolog, forskare Lön för en Insektsforskare Lön för en Inspektor, blandad drift Lön för en Inspektor, husdjursuppfödning Lön för en Inspektor, skogsbruk Lön för en Instruktör, lantbruksnämnd Lön för en Inventerare, rovdjur Lön för en Jaktkonsulent Lön för en Jaktvårdare Lön för en Jaktvårdskonsulent Lön för en Jaktvårdsrådgivare Lön för en Jordbruksforskare Lön för en Jordbruksinstruktör Lön för en Jordbrukskonsulent Lön för en Jordbruksrådgivare Lön för en Jägare Lön för en Jägmästare Lön för en Klinisk genetiker Lön för en Klinisk prövningsledare Lön för en Kommunbiolog Lön för en Konsulent, lantbruksnämnd Lön för en Landskapsingenjör, rådgivning Lön för en Lantbruksekonom Lön för en Lantbruksinspektor, blandad drift Lön för en Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning Lön för en Lantbrukskonsulent Lön för en Lantbruksrådgivare Lön för en Lantmästare Lön för en Läkemedelsforskare Lön för en Läkemedelsinspektör Lön för en Länsjaktvårdare Lön för en Länsjaktvårdskonsulent Lön för en Marinbiolog Lön för en Maskinkonsulent, inom lantbruk Lön för en Mikrobiolog Lön för en Molekylärbiolog Lön för en Mykolog Lön för en Naturbevakare Lön för en Nutritionist Lön för en Näringsforskare Lön för en Näringsfysiolog Lön för en Oenolog Lön för en Ornitolog Lön för en Parkförvaltare Lön för en Prövningsledare, klinisk Lön för en Renskötselkonsulent Lön för en Rovdjursinventerare Lön för en Sjukhusgenetiker Lön för en Skogsbiolog Lön för en Skogsbruksforskare Lön för en Skogsbruksrådgivare Lön för en Skogsfaktor, förvaltning Lön för en Skogsinspektor Lön för en Skogsinspektör Lön för en Skogsinventerare Lön för en Skogskonsulent Lön för en Skogsmästare, rådgivning Lön för en Skogsplanläggare Lön för en Skogstekniker Lön för en Skogsvetare Lön för en Skogsvårdsassistent Lön för en Skogsvårdskonsulent Lön för en Skogvaktare, förvaltning Lön för en Spannmålskonsulent Lön för en Talassolog Lön för en Toxikolog Lön för en Trädgårdsforskare Lön för en Trädgårdsingenjör Lön för en Trädgårdskonsulent Lön för en Trädgårdsrådgivare Lön för en Trädgårdstekniker Lön för en Viltforskare Lön för en Viltkonsulent Lön för en Viltvårdare Lön för en Virkesinköpare Lön för en Virolog, forskare Lön för en Växtförädlare Lön för en Växtinspektör Lön för en Växtodlingskonsulent Lön för en Växtodlingsrådgivare Lön för en Växtskyddsspecialist Lön för en Yrkesjägare Lön för en Zoolog Lön för en Ärftlighetsforskare Lön för en Önolog
Södertälje
Senior Specialist Reg Drug Proj Del
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som molekylärbiolog på Hays AB i Södertälje
Karlskoga
Konsultuppdrag som laboratorieingenjör inom mikrobiologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mikrobiolog på AxÖ Consulting AB i Karlskoga
Stockholm
Postdoktor till forskningsprojekt inom molekylär arbetsfysiologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som molekylärbiolog på Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) i Stockholm
Stockholm
Postdoctoral researcher in molecular exercise physiology
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som molekylärbiolog på Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) i Stockholm
Göteborg
Senior Research Scientist High-throughput synthesis
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som molekylärbiolog på Hays AB i Göteborg
Göteborg
Senior Research Scientist - Cellular assay development
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biolog på Astrazeneca AB i Göteborg
Norrköping
Biträdande universitetslektor i biomedicinsk teknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, bioteknik på Linköpings Universitet i Norrköping
Uppsala
Beredskapshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mikrobiolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Västerås
Embryolog/Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som embryolog på Kvinnoläkarna i Västmanland AB i Västerås
Göteborg
Product Manager/Owner Biosample, Evinova
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, bioteknik på Astrazeneca AB i Göteborg
Stockholm
Forskare inom bioanalys
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som molekylärbiolog på QRIOS Minds AB i Stockholm
Huddinge
Forskningsassistent I nutrition och digital hälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som nutritionist/näringsfysiolog på Karolinska Inst i Huddinge
Göteborg
Biträdande forskare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bioinformatiker på Göteborgs Universitet i Göteborg
Stockholm
Postdoktor i resiliens och transformationer i sköra kontexter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biolog på Stockholms Universitet i Stockholm
Solna
Clinical Laboratory Analyses Senior Scientist to Scandinavian Biopharma
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som immunolog på QRIOS Minds AB i Solna
Uppsala
Laboratorietekniker Produktion
Ledigt jobb som molekylärbiolog på Olink Proteomics AB i Uppsala
Göteborg
Vi söker QA/RA-ingenjörer!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, bioteknik på Alten Sverige AB i Göteborg
Jönköping
QA/RA-ingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, bioteknik på Alten Sverige AB i Jönköping
Stockholm
Senior Project Manager
Ledigt jobb som molekylärbiolog på Procella Therapeutics AB i Stockholm
Göteborg
Biträdande forskare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biolog på Göteborgs Universitet i Göteborg
Stockholm
QA Specialist - Microbiological Quality Assurance
Ledigt jobb som mikrobiolog på Procella Therapeutics AB i Stockholm
Linköping
Biolog
Ledigt jobb som biolog på Tyréns Sverige AB i Linköping
Västerås
Embryologist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som embryolog på Västerås IVF AB i Västerås
Uppsala
Scientist Midplex
Ledigt jobb som civilingenjör, bioteknik på Olink Proteomics AB i Uppsala
Uppsala
Postdoktor i biomimik av spindeltrådskörtlar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Postdoc in bioinformatics and spider silk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Forskningsingenjör för spinning av konstgjord spindeltråd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som molekylärbiolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Engineer for Spinning Artificial Spider Silk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som molekylärbiolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Göteborg
MedTech professional
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mikrobiolog på Randstad AB i Göteborg
Uppsala
Laboratory Engineer - Quality Control
Ledigt jobb som molekylärbiolog på Olink Proteomics AB i Uppsala