Lönestatistik för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer 2023

Vad tjänar en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i månaden? Medellönen är 41500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41600 kronor i yrket medan männen har en lön på 41200 kronor. Se även arbetshygieniker , arbetsmiljöhandläggare och arbetsmiljöingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer.

Medellön, snittlön eller medianlön för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undersöker miljön och utvecklar planer och lös­ningar för att skydda, bevara, återställa, minimera och förebygga skador på miljön. Undersöker, bedömer och rapporterar om byggnads- och konstruktionsprojekts påverkan på miljön. Inspekterar industriella och offentliga anläggningar och program för att utvärdera drifteffektivitet och garantera att miljöföreskrifterna följs.”

Hur ser lönestatistiken ut för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38000 kronor

 • Kommunalanställd: 40600 kronor

 • Regionanställd 41600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41700 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41600 kronor som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer medan männens lön är 41200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36200 kronor39200 kronor
2015 38100 kronor38300 kronor
2016 37400 kronor39400 kronor
2017 40500 kronor41600 kronor
2018 40800 kronor41300 kronor
2019 43000 kronor44600 kronor
2020 43000 kronor45000 kronor
2021 41600 kronor41200 kronor

Lönestatistik för civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43700
Stockholm45500
Östra Mellansverige40900
Småland med öarna43000
Sydsverige45500
Västsverige43200
Norra Mellansverige39200
Mellersta Norrland..
Övre Norrland39700

Hur många jobbar som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län450
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län210
Blekinge och Skåne län590
Hallands och Västra Götalands län500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län270
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län110

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i lön i månaden?

Medellönen för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer är 41500 kronor.

Hur många jobbar som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetshygieniker Lön för en Arbetsmiljöhandläggare Lön för en Arbetsmiljöingenjör Lön för en Arbetsmiljöinspektör Lön för en Arbetsmiljökonsulent Lön för en Byggpilot Lön för en Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling Lön för en Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer Lön för en Civilingenjör, miljöteknik Lön för en Distriktsinspektör, yrkesinspektionen Lön för en Djurskyddsinspektör Lön för en Djurskyddskonsulent Lön för en Ekolog Lön för en Ergonom Lön för en Forskare, miljö Lön för en Företagsgymnast Lön för en HSEQ-ansvarig Lön för en Hälsoskyddsinspektör Lön för en Hälsovårdsinspektör Lön för en Kemikalieinspektör Lön för en KMA-ingenjör Lön för en Kommunekolog Lön för en Limnolog Lön för en Livsmedelsinspektör Lön för en Livsmedelskonsulent Lön för en Livsmedelskontrollant Lön för en Miljö- och hälsoskyddshandläggare Lön för en Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lön för en Miljöcontroller Lön för en Miljöhandläggare (natur), övrig Lön för en Miljöhandläggare, hälsa Lön för en Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljöingenjör Lön för en Miljöinspektör Lön för en Miljökonsult Lön för en Miljörevisor Lön för en Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljösamordnare, offentlig förvaltning Lön för en Miljöskyddschef Lön för en Miljöskyddshandläggare Lön för en Miljöskyddsinspektör Lön för en Miljövårdsingenjör Lön för en Naturvårdsingenjör Lön för en Sanitetstekniker, yrkeshygien Lön för en Skyddsingenjör Lön för en Strålskyddsingenjör Lön för en Vindkraftsprojektör Lön för en Yrkeshygieniker Lön för en Yrkesinspektör
Norrköping
Sakkunnig sjöfartens miljöfrågor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Transportstyrelsen i Norrköping
Lund
hållbarhetsspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på Randstad AB i Lund
Lund
Miljösamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Lunds kommun i Lund
Nynäshamn
Miljö/SBA/SÄK handläggare till Saab Muskö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Nynäshamn
Norrtälje
Projektledare inom avfall och återvinning till Norrtälje Vatten och Avfall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på Norrtälje kommun i Norrtälje
Malmö
Naturvårdsförvaltare till Länsstyrelsen Skåne
Ledigt jobb som naturvårdsingenjör på Länsstyrelsen i Skåne län i Malmö
Stockholm
Miljöhandläggare förorenade områden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholm
Finspång
EHS Koordinator med fokus på Miljö- och Farligt Gods-Frågor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Unik Resurs i Sverige AB i Finspång
Strömstad
Miljöstrateg
Ledigt jobb som miljöhandläggare på Strömstads kommun i Strömstad
Göteborg
Vetenskaplig samordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på Göteborgs Universitet i Göteborg
Stockholm
Miljö- och hållbarhetsspecialist till Trafikkontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Stockholms kommun i Stockholm
Göteborg
Miljösamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Svensk Bygglogistik AB i Göteborg
Stockholm
Miljöspecialist till Stockholm Exergi
Ledigt jobb som miljöingenjör på Centio Consulting Group AB i Stockholm
Umeå
Koordinator miljöledningssystem till Stadsledningskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Umeå kommun i Umeå
Utbildningsskapare på distans till Hållbarhetscontroller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöcontroller på Academy Online International AB i
Älmhult
Junior Kvalitetskoordinator till Internationella STAPPERT
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Standby Workteam AB i Älmhult
Jönköping
Vattenhandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på Jönköpings kommun i Jönköping
Göteborg
Två miljö- och hållbarhetsspecialister – NCC Infrastructure
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på NCC AB i Göteborg
Solna
Två miljö- och hållbarhetsspecialister – NCC Infrastructure
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på NCC AB i Solna
Stockholm
Junior Fälthandläggare inom förorenade områden och byggnadsinventering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Ramboll Sweden AB i Stockholm
Uppsala
Research assistant for biodiversity project
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Forskningsassistent med inriktning på biodiversitet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Gotland
Miljöhandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på Försvarsmakten i Gotland
Helsingborg
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Kungsbacka
Miljöingenjör till Kungsbacka kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på Kungsbacka kommun i Kungsbacka
Umeå
Researcher in rodent and disease ecology
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå
Umeå
Forskare med inriktning mot gnagare och sjukdomsekologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå
Falun
Vi söker Projektledare till DalaVind
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vindkraftsprojektör på Ageniuz AB i Falun
Falun
Vi söker Projektansvarig till DalaVind
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vindkraftsprojektör på Ageniuz AB i Falun
Göteborg
Miljöhandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg