Lön civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer 2024

- Lönestatistik för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismerVad tjänar en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i månaden? Medellönen för 2024 är:

41 500 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41600 kronor i yrket medan männen har en lön på 41200 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 249 kronor.

Dagslön för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1976 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer kvar i lön efter skatt? En civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer får ut 28 198 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 41 500 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 134 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 858 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 26 kronor
Lönen efter skatt 28 198 kronor


Sök lediga jobb som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Göteborg på Meet a Group international AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Varberg
Miljöingenjör - Ringhals

Ledigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Vattenfall AB i Varberg

Läs om jobbet
Malmö
Erfaren konsult inom naturbaserade lösningar och ekologisk efterbehandling

Ledigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Meet a Group international AB i Malmö

Läs om jobbet
Gävle
Miljö- och hållbarhetskonsult med inriktning naturmiljö

Ledigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på AFRY AB i Gävle

Läs om jobbet

Vad gör en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer?

Vi har inga detaljer kring vad en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Undersöker miljön och utvecklar planer och lös­ningar för att skydda, bevara, återställa, minimera och förebygga skador på miljön. Undersöker, bedömer och rapporterar om byggnads- och konstruktionsprojekts påverkan på miljön. Inspekterar industriella och offentliga anläggningar och program för att utvärdera drifteffektivitet och garantera att miljöföreskrifterna följs.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38000 kronor

 • Kommunalanställd: 40600 kronor

 • Regionanställd 41600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41700 kronorÄr det lätt att få jobb som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer.

Ungefär 3400 jobbar som specialister inom miljöskydd och miljöteknik i landet, av dessa är cirka 57 procent kvinnor och 43 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för specialister inom miljöskydd och miljöteknik det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för specialister inom miljöskydd och miljöteknik kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41600 kronor som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer medan männens lön är 41200 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer.

Lönestatistik för civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige43 700 kronor
Stockholm45 500 kronor
Östra Mellansverige40 900 kronor
Småland med öarna43 000 kronor
Sydsverige45 500 kronor
Västsverige43 200 kronor
Norra Mellansverige39 200 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland39 700 kronor


Hur många jobbar som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län450
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län210
Blekinge och Skåne län590
Hallands och Västra Götalands län500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län270
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län110

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i lön i månaden?

Medellönen för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer är 41500 kronor.

Hur många jobbar som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 41600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 41200 kronor.

Hur mycket betalar en civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer i skatt?

En civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer betalar i snitt 12019 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetshygieniker Lön för en Arbetsmiljöhandläggare Lön för en Arbetsmiljöingenjör Lön för en Arbetsmiljöinspektör Lön för en Arbetsmiljökonsulent Lön för en Byggpilot Lön för en Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling Lön för en Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer Lön för en Civilingenjör, miljöteknik Lön för en Distriktsinspektör, yrkesinspektionen Lön för en Djurskyddsinspektör Lön för en Djurskyddskonsulent Lön för en Ekolog Lön för en Ergonom Lön för en Forskare, miljö Lön för en Företagsgymnast Lön för en HSEQ-ansvarig Lön för en Hälsoskyddsinspektör Lön för en Hälsovårdsinspektör Lön för en Kemikalieinspektör Lön för en KMA-ingenjör Lön för en Kommunekolog Lön för en Limnolog Lön för en Livsmedelsinspektör Lön för en Livsmedelskonsulent Lön för en Livsmedelskontrollant Lön för en Miljö- och hälsoskyddshandläggare Lön för en Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lön för en Miljöcontroller Lön för en Miljöhandläggare (natur), övrig Lön för en Miljöhandläggare, hälsa Lön för en Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljöingenjör Lön för en Miljöinspektör Lön för en Miljökonsult Lön för en Miljörevisor Lön för en Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljösamordnare, offentlig förvaltning Lön för en Miljöskyddschef Lön för en Miljöskyddshandläggare Lön för en Miljöskyddsinspektör Lön för en Miljövårdsingenjör Lön för en Naturvårdsingenjör Lön för en Sanitetstekniker, yrkeshygien Lön för en Skyddsingenjör Lön för en Strålskyddsingenjör Lön för en Vindkraftsprojektör Lön för en Yrkeshygieniker Lön för en Yrkesinspektör
Göteborg
LiA- praktik inom hållbarhet HT2024
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Meet a Group international AB i Göteborg
Varberg
Miljöingenjör - Ringhals
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Vattenfall AB i Varberg
Malmö
Erfaren konsult inom naturbaserade lösningar och ekologisk efterbehandling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Meet a Group international AB i Malmö
Gävle
Miljö- och hållbarhetskonsult med inriktning naturmiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på AFRY AB i Gävle
Solna
Sustainability Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Meet a Group international AB i Solna
Stockholm
Avfallsexpert till SRV Återvinning!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Department Program Manager/Material System Architect
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Ecareer AB i
Jönköping
Junior Life Cycle Assessment (LCA) Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Husqvarna AB i Jönköping
Borgholm
Miljöinspektör i Borgholms kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Borgholms kommun i Borgholm
Örebro
Miljöcontroller, Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöcontroller på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro
Stockholm
Junior Miljökonsult inom förorenade markområden!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Framtiden i Sverige AB i Stockholm
Gävle
Miljö- och hållbarhetskonsult med inriktning MKB/tillstånd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på AFRY AB i Gävle
Luleå
Miljöingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Länsstyrelsen i Norrbottens län i Luleå
Borås
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Borås kommun i Borås
Umeå
Postdoktor i boreal rovfågelekologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå
Gotland
Postdoktor inom havsobservationer av marint liv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Uppsala Universitet i Gotland
Gotland
Postdoktor inom samordning av observationer av marint liv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Uppsala Universitet i Gotland
Varberg
Miljöingenjör till framtidens fossilfria Sverige!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Academic Work Sweden AB i Varberg
Eskilstuna
Hållbarhet och HSE specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på JTEKT Column Systems Sweden AB i Eskilstuna
Göteborg
CSRD-ansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Meet a Group international AB i Göteborg
Borås
Miljöutredare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på Borås kommun i Borås
Salem
Hållbarhetstrateg med klimatfokus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Salems kommun i Salem
Oskarshamn
Vi söker en miljö och hållbarhetsspecialist till Hitachi i Figeholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Eterni Sweden AB i Oskarshamn
Höganäs
QHSE-ansvarig till Nordic Waterproofing AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på JKS Sverige AB i Höganäs
Motala
Miljöspecialist och arbetsmiljöstöd till Vattenfall Värme
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Vattenfall AB i Motala
Luleå
Projektingenjör med inriktning risk i Luleå!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Academic Work Sweden AB i Luleå
Utbildare inom hållbar utveckling i bygg- och fastighetssektorn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Ecareer AB i
Utbildare inom hållbar utveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Ecareer AB i
Utbildare inom hållbarhetsrapportering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Ecareer AB i
Hållbarhetskonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Ecareer AB i