Sveriges alla yrken

Här hittar du över 8000 av Sveriges vanligaste yrken.

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom ekonomi och förvaltning

A

Aktiehandlare

Aktiemäklare

Auktoriserad redovisningskonsult

B

Bankexpeditör

Bankkassör

Bankrådgivare

Banksäljare

Banktjänsteman

Besiktningsingenjör, försäkring

Besiktningsman, försäkring

Bilskadeinspektör, försäkring

Bilskadereglerare

Bokhållare

Bolånerådgivare

Brandskadereglerare

Båtbesiktningsman

Båtskadeinspektör

Börsmäklare

Börsombud

C

Civilskadeinspektör

Civilskadereglerare

E

Ekonomiansvarig, övrig

Ekonomisekreterare

F

Fondmäklare

Fraktskadehandläggare

Fältskadereglerare

Företagsmäklare

Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Förvaltningsekonom, fastighetsbolag

G

Granskare, revision

Granskningsman

Gruppföreståndare, bank

I

Institutionsmäklare

Internetbankmäklare

J

Junior revisor

K

Kassör, bank

Kassörska, bank, post

Kreditansvarig, bank

Kreditbedömare

Kreditberedare

Kreditbevakare

Kreditgivare

Kredithandläggare

Kreditman

Kreditrådgivare

Kundmäklare

Kundservicekoordinator, finansbolag

Kundtjänst, bank

L

Lantbruksbokförare

Lånehandläggare

Lånekamrer

N

Notariatchef, bank

Notariattjänsteman, bank

O

Obligationsmäklare

Optionsmäklare

P

Penningmarknadsmäklare

Personlig bankman

Personskadereglerare

Privatekonom

Privatekonomisk rådgivare

Privatrådgivare, bank

Projektekonom

R

Redovisningsansvarig, övrig

Redovisningsekonom

Redovisningskonsult, bokslut, deklaration

Revisionsassistent

Revisionsbiträde

Revisorsassistent

Räntehandlare

S

SAX-mäklare

Sekreterare, ekonomi-

Skadebesiktningsman, försäkring

Skadeingenjör, försäkring

Skadeinspektör, försäkring

Skadereglerare

Skadetekniker, försäkringsbolag

V

Valutahandlare

Valutamäklare

Värdepappershandlare

Värdepappersmäklare

Värderare

Värderingsassistent

Värderingsman