Vad tjänar en viltkonsulent i lön 2022?

Viltkonsulent har 39400 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 38600 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 39700 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till viltkonsulent.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en viltkonsulent?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Bedriver försök och ger råd och upplysningar om skogsbruk, jakt och naturvård. Deltar i produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Inventerar viltbestånd och värderar skog samt utarbetar skogsbruksplaner, avverkningsplaner m.m. Bedriver yrkesmässig jakt på vilda djur och skadedjur.”

Hur ser lönestatistiken ut för en viltkonsulent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för viltkonsulent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 36900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40300 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som viltkonsulent? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 38600 kronor som viltkonsulent medan männens lön är 39700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 31700 kronor 33900 kronor
2015 31700 kronor 34000 kronor
2016 32600 kronor 34200 kronor
2017 33400 kronor 35200 kronor
2018 34300 kronor 36800 kronor
2019 36000 kronor 38100 kronor
2020 36900 kronor 39300 kronor
2021 38600 kronor 39700 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för viltkonsulent.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som viltkonsulent i Sverige?

Det är totalt 1900 personer som idag är anställda som viltkonsulent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1900
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län180
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands310
Västerbottens och Norrbottens län310

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en viltkonsulent i lön i månaden?

Medellönen för en viltkonsulent är 39400 kronor.

Hur många jobbar som viltkonsulent i Sverige?

Det finns 1900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som viltkonsulent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för viltkonsulent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län för där är nämligen medellönen högst med 40900 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige38800
Stockholm..
Östra Mellansverige40900
Småland med öarna38500
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige38500
Mellersta Norrland37400
Övre Norrland38400

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som viltkonsulent.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till viltkonsulent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Agronom
Avverkningsledare
Avverkningsplanerare
Bakteriolog, forskare
Biofysiker
Bioinformatiker
Biolog, cell och molekylär
Biolog, växt- och djur
Biomedicinare
Bisjukdomskonsulent
Botaniker
Chefsmikrobiolog
Civilingenjör, biofysik
Civilingenjör, bioteknik industri
Civilingenjör, bioteknik jordbruk
Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling
Dietetiker
Distriktsjägmästare
Domänintendent
Ekonomikonsulent, lantbruk
Ekotoxikolog
Embryolog
Enolog
Entomolog
Etolog
EU-kontrollant, lantbruksstöd
Farmakolog, forskare
Fiskeribiolog
Fiskeriingenjör
Fiskeriintendent
Fiskerikonsulent
Fiskevårdskonsulent
Fjäderfäkonsulent
Forskare, agronomi
Forskare, bakteriologi
Forskare, beräkningsbiologi
Forskare, bioteknik
Forskare, cell och molekylärbiologi
Forskare, farmakologi
Forskare, läkemedel
Forskare, medicin
Forskare, mikrobiologi
Forskare, trädgårdsvetenskap
Forskare, växt och djurbiologi
Forskare, zoologi
Fruktodlingskonsulent
Fysiolog, forskare
Fågelinventerare
Genetiker, forskare
Genetiker, klinisk
Hortonom
Husdjurskonsulent
Hydrobiolog
Immunolog, forskare
Insektsforskare
Inspektor, blandad drift
Inspektor, husdjursuppfödning
Inspektor, skogsbruk
Instruktör, lantbruksnämnd
Inventerare, rovdjur
Jaktkonsulent
Jaktvårdare
Jaktvårdskonsulent
Jaktvårdsrådgivare
Jordbruksforskare
Jordbruksinstruktör
Jordbrukskonsulent
Jordbruksrådgivare
Jägare
Jägmästare
Klinisk genetiker
Klinisk prövningsledare
Kommunbiolog
Konsulent, lantbruksnämnd
Landskapsingenjör, rådgivning
Lantbruksekonom
Lantbruksinspektor, blandad drift
Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning
Lantbrukskonsulent
Lantbruksrådgivare
Lantmästare
Läkemedelsforskare
Läkemedelsinspektör
Länsjaktvårdare
Länsjaktvårdskonsulent
Marinbiolog
Maskinkonsulent, inom lantbruk
Mikrobiolog
Molekylärbiolog
Mykolog
Naturbevakare
Nutritionist
Näringsforskare
Näringsfysiolog
Oenolog
Ornitolog
Parkförvaltare
Prövningsledare, klinisk
Renskötselkonsulent
Rovdjursinventerare
Sjukhusgenetiker
Skogsbiolog
Skogsbruksforskare
Skogsbruksrådgivare
Skogsfaktor, förvaltning
Skogsinspektor
Skogsinspektör
Skogsinventerare
Skogskonsulent
Skogsmästare, rådgivning
Skogsplanläggare
Skogstekniker
Skogsvetare
Skogsvårdsassistent
Skogsvårdskonsulent
Skogvaktare, förvaltning
Spannmålskonsulent
Talassolog
Toxikolog
Trädgårdsforskare
Trädgårdsingenjör
Trädgårdskonsulent
Trädgårdsrådgivare
Trädgårdstekniker
Viltforskare
Viltkonsulent
Viltvårdare
Virkesinköpare
Virolog, forskare
Växtförädlare
Växtinspektör
Växtodlingskonsulent
Växtodlingsrådgivare
Växtskyddsspecialist
Yrkesjägare
Zoolog
Ärftlighetsforskare
Önolog
Västerås
Inköps- och logistikansvarig till Plegium
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Adecco Sweden AB i Västerås

Vetlanda
SKOGSVÅRDSANSVARIG - Sydved AB

Ledigt jobb som skogskonsulent/skogsvårdskonsulent på FSK Group AB i Vetlanda

Askersund
VIRKESINKÖPARE OMRÅDE NORD - Sydved AB

Ledigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på FSK Group AB i Askersund

Surahammar
Inköps- och logistikansvarig till Plegium
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Adecco Sweden AB i Surahammar

Enköping
Virkesköpare till Södermanland, Stora Enso Skog
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Stora Enso AB i Enköping

Umeå
Forskningsingenjör till skoglig fjärranalys
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå

Umeå
Research assistant in landscape studies with focus on global drivers
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå

Umeå
Forskningsassistent i landskapsstudier med fokus på globala drivkrafter
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå

Växjö
Skogsskötselutvecklare med fötterna på marken
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsbruksrådgivare på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Växjö

Hammarö
Planerare till Fryksdalen, Stora Enso Skog

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Hammarö

Sunne
Planerare till Fryksdalen, Stora Enso Skog

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Sunne

Uppsala
Researcher
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Uppsala
Forskare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Borlänge
Är du vår nya markförvaltare?

Ledigt jobb som jägmästare på Borlänge kommun i Borlänge

Övertorneå
Virkesköpare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på SCA Skog AB i Övertorneå

Bollnäs
Virkesköpare till Billerud i Hälsingland
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Randstad AB i Bollnäs

Växjö
Postdoctoral in Sustainable Built Environment

Ledigt jobb som skogsbruksforskare på Linnéuniversitetet i Växjö

Lindesberg
Planeringsspecialist till Billerud
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Randstad AB i Lindesberg

Östersund
Norra Skogsaspirantprogram 2023
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsinspektor på Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i Östersund

Torsby
Chef för avverkningslag till Norra Värmland, Stora Enso Skog
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som avverkningsledare, skogsbruk på Stora Enso AB i Torsby

Sommarjobba på Norra Skog
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i

Göteborg
Senior Digital Buyer to our client in the Automotive Industry
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Adecco Sweden AB i Göteborg

Sala
Virkesköpare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Randstad AB i Sala

Rättvik
Planerare till Östra Dalarna, Stora Enso Skog

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Rättvik

Falun
Planerare till Östra Dalarna, Stora Enso Skog

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Falun

Ljusnarsberg
Planerare till Östra Bergslagen, Stora Enso Skog

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Ljusnarsberg

Torsby
Planerare till Norra Värmland, Stora Enso Skog

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Torsby

Filipstad
Planerare till Östra Värmland, Stora Enso Skog

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Filipstad

Härjedalen
Planerare till Härjedalen, Stora Enso Skog

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Härjedalen

Bollnäs
Planerare till Södra Hälsingland, Stora Enso Skog
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skogsplanläggare på Stora Enso AB i Bollnäs