Lön stadsutvecklare/samhällsstrateg 2024

- Lönestatistik för en stadsutvecklare/samhällsstrategVad tjänar en stadsutvecklare/samhällsstrateg i månaden? Medellönen för 2024 är:

43 700 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 43400 kronor i yrket medan männen har en lön på 44000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 51600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som stadsutvecklare/samhällsstrateg.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en stadsutvecklare/samhällsstrateg i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en stadsutvecklare/samhällsstrateg

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 262 kronor.

Dagslön för en stadsutvecklare/samhällsstrateg

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2081 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en stadsutvecklare/samhällsstrateg kvar i lön efter skatt? En stadsutvecklare/samhällsstrateg får ut 29 740 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 43 700 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 525 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 124 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 28 kronor
Lönen efter skatt 29 740 kronor


Sök lediga jobb som stadsutvecklare/samhällsstrateg

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 13 jobbannonser för lediga tjänster som stadsutvecklare/samhällsstrateg eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Järfälla på AFRY AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Planarkitekt

Ledigt jobb som planarkitekt på Norconsult Sverige AB i Stockholm

Läs om jobbet
Göteborg
Studioledare inom Stadsbyggnad

Ledigt jobb som planarkitekt på Norconsult Sverige AB i Göteborg

Läs om jobbet
Varberg
Planarkitekt

Ledigt jobb som planarkitekt på Varbergs kommun i Varberg

Läs om jobbet

Vad gör en stadsutvecklare/samhällsstrateg?

Vi har inga detaljer kring vad en stadsutvecklare/samhällsstrateg jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Upprättar, utarbetar och granskar planer för nya stadsdelar, bostadsområden, industriområden samt översiktliga planer och program för utveckling av fysisk miljö. Planerar för förnyelse och förändring av befintliga områden. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljö­tekniska och estetiska krav och önskemål till en fungerande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare och myndigheter. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en stadsutvecklare/samhällsstrateg i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för stadsutvecklare/samhällsstrateg skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 42900 kronor

 • Regionanställd 51600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 47200 kronorÄr det lätt att få jobb som stadsutvecklare/samhällsstrateg?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som stadsutvecklare/samhällsstrateg.

Ungefär 3300 jobbar som stadsplanerare och planeringsarkitekter i landet, av dessa är cirka 59 procent kvinnor och 41 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för stadsplanerare och planeringsarkitekter det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för stadsplanerare och planeringsarkitekter kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som stadsutvecklare/samhällsstrateg? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 43400 kronor som stadsutvecklare/samhällsstrateg medan männens lön är 44000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som stadsutvecklare/samhällsstrateg.

Lönestatistik för stadsutvecklare/samhällsstrateg i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige42 800 kronor
Stockholm47 600 kronor
Östra Mellansverige40 500 kronor
Småland med öarna39 300 kronor
Sydsverige41 900 kronor
Västsverige42 800 kronor
Norra Mellansverige39 500 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland39 000 kronor


Hur många jobbar som stadsutvecklare/samhällsstrateg i Sverige?

Det är totalt 2900 personer som idag är anställda som stadsutvecklare/samhällsstrateg enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2 900
Stockholm och Stockholms län700
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län460
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län200
Blekinge och Skåne län520
Hallands och Västra Götalands län620
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län200
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en stadsutvecklare/samhällsstrateg i lön i månaden?

Medellönen för en stadsutvecklare/samhällsstrateg är 43700 kronor.

Hur många jobbar som stadsutvecklare/samhällsstrateg i Sverige?

Det finns 2900 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en stadsutvecklare/samhällsstrateg?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 43400 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 44000 kronor.

Hur mycket betalar en stadsutvecklare/samhällsstrateg i skatt?

En stadsutvecklare/samhällsstrateg betalar i snitt 12676 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln stadsutvecklare/samhällsstrateg in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som stadsutvecklare/samhällsstrateg eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Järfälla
Junior projekt/produkt-planerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planeringsarkitekt/fysisk planerare på AFRY AB i Järfälla
Stockholm
Planarkitekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på Norconsult Sverige AB i Stockholm
Göteborg
Studioledare inom Stadsbyggnad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på Norconsult Sverige AB i Göteborg
Varberg
Planarkitekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på Varbergs kommun i Varberg
Malmö
Erfarna projektledande stadsplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på Malmö kommun i Malmö
Hedemora
Planarkitekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på Hedemora kommun i Hedemora
Värmdö
Erfaren planarkitekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på Värmdö kommun i Värmdö
Värmdö
Erfaren planarkitekt
Ledigt jobb som planarkitekt på Jobbet.se Sverige AB i Värmdö
Enköping
Planarkitekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på Enköpings kommun i Enköping
Luleå
Planarkitekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på Norconsult Sverige AB i Luleå
Kumla
Planarkitekt till Kumla kommun
Ledigt jobb som planarkitekt på Kumla kommun i Kumla
Pajala
Pajala kommun söker samhällsplanerare/planarkitekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planeringsarkitekt/fysisk planerare på Pajala kommun i Pajala
Göteborg
Planarkitekter och projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som planarkitekt på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg