Lönestatistik för en landskapsarkitekt 2023

Vad tjänar en landskapsarkitekt i månaden? Medellönen är 42200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41600 kronor i yrket medan männen har en lön på 42600 kronor. Se även arkitekt , bygglovsarkitekt och civilingenjör, lantmäteri .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 44700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som landskapsarkitekt.

Medellön, snittlön eller medianlön för en landskapsarkitekt?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 42200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln landskapsarkitekt in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utformar och projekterar yttre miljö t.ex. torg, gator, bostadsområden, parker, lekplatser och trädgårdar. Väger samman naturresursbevar­ande aspekter med funktionella, tekniska, ekonomiska och estetiska krav och önskemål till en fungerande helhetslösning i dialog med upp­dragsgivare. Gör växt- och materialsammanställningar. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en landskapsarkitekt i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för landskapsarkitekt skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 41000 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 42400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som landskapsarkitekt? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41600 kronor som landskapsarkitekt medan männens lön är 42600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 34900 kronor36000 kronor
2015 36000 kronor37200 kronor
2016 36900 kronor38700 kronor
2017 38300 kronor39300 kronor
2018 38900 kronor40900 kronor
2019 40600 kronor44600 kronor
2020 35200 kronor42000 kronor
2021 41600 kronor42600 kronor

Lönestatistik för landskapsarkitekt i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige37300
Stockholm42100
Östra Mellansverige39100
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige35000
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som landskapsarkitekt i Sverige?

Det är totalt 910 personer som idag är anställda som landskapsarkitekt enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige910
Stockholm och Stockholms län190
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län120
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en landskapsarkitekt i lön i månaden?

Medellönen för en landskapsarkitekt är 42200 kronor.

Hur många jobbar som landskapsarkitekt i Sverige?

Det finns 910 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som landskapsarkitekt eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?