Lönestatistik för en forskare, språk 2023

Vad tjänar en forskare, språk i månaden? Medellönen är 34300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33700 kronor i yrket medan männen har en lön på 36000 kronor. Se även allmänreporter , bildredaktör och chefredaktör, utan chefshierarki .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 41500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som forskare, språk.

Medellön, snittlön eller medianlön för en forskare, språk?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln forskare, språk in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Översätter text eller tal från ett språk till ett annat. Språkgranskar texter. Utarbetar lexikon. Utvecklar teorier och modeller om språks uppbyggnad och egenskaper. Undersöker och beskriver ett språks ursprung och utvecklingen av dess ordförråd, grammatik och syntax.”

Hur ser lönestatistiken ut för en forskare, språk i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för forskare, språk skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41500 kronor

 • Kommunalanställd: 32000 kronor

 • Regionanställd 32300 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 33700 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som forskare, språk? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33700 kronor som forskare, språk medan männens lön är 36000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30800 kronor31600 kronor
2015 30100 kronor30400 kronor
2016 34200 kronor31500 kronor
2017 31200 kronor30600 kronor
2018 30900 kronor33100 kronor
2019 32400 kronor32000 kronor
2020 35400 kronor38000 kronor
2021 33700 kronor36000 kronor

Lönestatistik för forskare, språk i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36300
Stockholm34700
Östra Mellansverige34000
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland46800
Övre Norrland..

Hur många jobbar som forskare, språk i Sverige?

Det är totalt 2100 personer som idag är anställda som forskare, språk enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2100
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län390
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands400
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en forskare, språk i lön i månaden?

Medellönen för en forskare, språk är 34300 kronor.

Hur många jobbar som forskare, språk i Sverige?

Det finns 2100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som forskare, språk eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till forskare, språk

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Allmänreporter Lön för en Bildredaktör Lön för en Chefredaktör, utan chefshierarki Lön för en Dialogtolk Lön för en Dramatiker Lön för en Dramaturg Lön för en Dövblindtolk Lön för en Dövtolk Lön för en Editerare, böcker Lön för en Editerare, tidning Lön för en Efterbearbetningsredaktör Lön för en Ekonomijournalist Lön för en Epiker Lön för en Featureredaktör Lön för en Filmförfattare Lön för en Forskare, språk Lön för en Frilansjournalist Lön för en Författare Lön för en Förlagschef, bokförlag Lön för en Förlagschef, tidning Lön för en Förlagsredaktör Lön för en Intervjuare, reporter Lön för en Journalist Lön för en Kolumnist Lön för en Konferenstolk Lön för en Konsult, språk Lön för en Kontakttolk Lön för en Korrekturchef, bokförlag Lön för en Korrekturchef, tidning Lön för en Korrekturläsare, bokförlag Lön för en Korrekturläsare, tidning Lön för en Korrekturläsare, översättare Lön för en Korrekturredaktör, bokförlag Lön för en Korrekturredaktör, tidning Lön för en Korrektör, bokförlag Lön för en Korrektör, tidning Lön för en Korrespondent, nyhetsbevakning Lön för en Korsordskonstruktör Lön för en Korsordsmakare Lön för en Korsordsredaktör Lön för en Kritiker Lön för en Krönikör Lön för en Kåsör Lön för en Lektör Lön för en Lexikograf Lön för en Lingvist Lön för en Läromedelsförfattare Lön för en Manusförfattare Lön för en Notischef Lön för en Nyhetsjournalist Lön för en Nyhetsredaktör Lön för en Nyhetsreporter Lön för en Nyhetstextare Lön för en Ordboksförfattare Lön för en Poet Lön för en Presslektör Lön för en Pressombudsman Lön för en Radiojournalist Lön för en Radioreporter Lön för en Recensent Lön för en Redaktionssekreterare Lön för en Redaktör Lön för en Redigerare, böcker m.m. Lön för en Redigerare, tidning m.m. Lön för en Referent Lön för en Reporter Lön för en Researcher, journalist Lön för en Rättstolk Lön för en Script writer Lön för en Sjukvårdstolk Lön för en Skald Lön för en Skribent Lön för en Sportjournalist Lön för en Sportreporter Lön för en Språkforskare Lön för en Språkgranskare Lön för en Språkkonsult Lön för en Språkteknolog Lön för en Språkvetare Lön för en Studioreporter Lön för en Svensktextare Lön för en Talboksproducent Lön för en Talboksredaktör Lön för en Taltidningsredaktör Lön för en Taltjänsttolk Lön för en Teckenspråkstolk Lön för en Teknikinformatör Lön för en Teknisk redaktör Lön för en Teknisk skribent Lön för en Teknisk översättare Lön för en Texteditor, böcker Lön för en Texteditor, tidning Lön för en Textförfattare Lön för en Tidningsredigerare Lön för en Tolk, dialog- Lön för en Tolk, konferens- Lön för en Tolk, kontakt- Lön för en Tolk, ospec Lön för en Tolk, rätts- Lön för en Tolk, sjukvårds- Lön för en Translator Lön för en TV-journalist Lön för en TV-reporter Lön för en Undertextare Lön för en Utrikeskorrespondent Lön för en Webbredaktör Lön för en Webeditor Lön för en Videoreporter Lön för en Vuxendövtolk Lön för en Översättare
Nacka
Linguacom söker frilansande översättare i litauiska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Lingua Communication Nordic AB i Nacka
Malmö
Copywriter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lingvist på Coolstuff AB i Malmö
Gotland
Teckenspråkstolk/dövblindtolk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som teckenspråkstolk/dövblindtolk på REGION GOTLAND i Gotland
Vi söker fler tolkar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tolk på Global Talk Sweden AB i
Stockholm
Swedish to Finnish Translator - a part time job
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Axon Profil AB i Stockholm
Flexible Homebased Work - Swedish Speaking Linguist
Ledigt jobb som lingvist på Jobs Europe AB i
Översättare - Mongoliska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Språkservice Sverige AB i
Översättare - Georgiska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Språkservice Sverige AB i
Översättare - Ukrainska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Språkservice Sverige AB i
Nacka
Anställd översättare på heltid i arabiska och engelska sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Lingua Communication Nordic AB i Nacka
Västerås
Översättare från Svenska till Danska - Laglappen.se
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Skandinavisk Industripartner AB i Västerås
Västerås
Postdoktor i utbildningsvetenskap och (språk)lärarutbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som språkforskare på MÄLARDALENS UNIVERSITET i Västerås
Nacka
Teckenspråk-/TSS-/skriv/relä och dövblindtolk sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som teckenspråkstolk/dövblindtolk på Lingua Communication Nordic AB i Nacka
Kalmar
Översättare till E-handel Danmark
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på 24 se Sverige AB i Kalmar
Gävle
Distanstolk Udda språk
Ledigt jobb som tolk på Gävle Tolkjour AB i Gävle
Gävle
Vi söker kontakttolkar/platstolkar i Östersund
Ledigt jobb som tolk på Gävle Tolkjour AB i Gävle
Frilanstolk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tolk på Språkservice Sverige AB i
Översättare på frilansbasis
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Baltic Media Translations AB i
Tolk - Frilans Uzbekiska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tolk på Språkservice Sverige AB i
Teckenspråkstolk - Frilans
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som teckenspråkstolk/dövblindtolk på Språkservice Sverige AB i
Stockholm
Tolk sökes till tolkförmedling!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tolk på Recruitive AB i Stockholm
Linköping
Skrivtolk till Tolkcentralen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skrivtolk/vuxendövtolk på REGION ÖSTERGÖTLAND i Linköping
Tolk - Ukrainska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Språkservice Sverige AB i
Översättare - Amharinja
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Språkservice Sverige AB i
Översättare - Samiska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Språkservice Sverige AB i
Översättare - Spontanansökan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Språkservice Sverige AB i
Global Talk söker Tigrinja-tolkar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tolk på Global Talk Sweden AB i
Gotland
Teckenspråkstolk Visby
Ledigt jobb som teckenspråkstolk/dövblindtolk på Neriketolkarna AB i Gotland
Örebro
Teckenspråkstolk Örebro
Ledigt jobb som teckenspråkstolk/dövblindtolk på Neriketolkarna AB i Örebro
Nacka
Linguacom söker frilansande översättare i tigrinja
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som översättare på Lingua Communication Nordic AB i Nacka