Lönestatistik för en infektionssköterska 2023

Vad tjänar en infektionssköterska i månaden? Medellönen är 39500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 39300 kronor i yrket medan männen har en lön på 40300 kronor. Se även akutsjuksköterska , allergisjuksköterska och ambulanssjuksköterska .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som infektionssköterska.

Medellön, snittlön eller medianlön för en infektionssköterska?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln infektionssköterska in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Behandlar och vårdar samt ansvarar för den medicinska omvårdnaden och läkemedelshantering.”

Hur ser lönestatistiken ut för en infektionssköterska i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för infektionssköterska skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 43300 kronor

 • Kommunalanställd: 39600 kronor

 • Regionanställd 36700 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 46400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som infektionssköterska? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 39300 kronor som infektionssköterska medan männens lön är 40300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 31500 kronor32700 kronor
2015 32800 kronor33600 kronor
2016 33700 kronor34400 kronor
2017 36500 kronor38200 kronor
2018 37800 kronor39500 kronor
2019 38100 kronor39100 kronor
2020 38600 kronor39300 kronor
2021 39300 kronor40300 kronor

Lönestatistik för infektionssköterska i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige38700
Stockholm42700
Östra Mellansverige36500
Småland med öarna36200
Sydsverige41500
Västsverige36800
Norra Mellansverige35200
Mellersta Norrland35000
Övre Norrland35800

Hur många jobbar som infektionssköterska i Sverige?

Det är totalt 47800 personer som idag är anställda som infektionssköterska enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige47800
Stockholm och Stockholms län12100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län8000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län3600
Blekinge och Skåne län7800
Hallands och Västra Götalands län8200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län4200
Västernorrlands och Jämtlands1500
Västerbottens och Norrbottens län2400

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en infektionssköterska i lön i månaden?

Medellönen för en infektionssköterska är 39500 kronor.

Hur många jobbar som infektionssköterska i Sverige?

Det finns 47800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som infektionssköterska eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till infektionssköterska

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akutsjuksköterska Lön för en Allergisjuksköterska Lön för en Ambulanssjuksköterska Lön för en Anestesisjuksköterska Lön för en Astmasjuksköterska Lön för en Astmasköterska Lön för en Barnmorska Lön för en Blodtryckssköterska Lön för en Diabetessjuksköterska Lön för en Diabetessköterska Lön för en Dialyssjuksköterska Lön för en Distriktsbarnmorska Lön för en Distriktssjuksköterska Lön för en Distriktssköterska Lön för en Distriktssköterskebarnmorska Lön för en Förlossningsbarnmorska Lön för en Geriatriksjuksköterska Lön för en Hygiensjuksköterska Lön för en Hygiensköterska Lön för en Hypertonisjuksköterska Lön för en Infektionssjuksköterska Lön för en Infektionssköterska Lön för en Intensivvårdssjuksköterska Lön för en IVA-sköterska Lön för en Kirurgsjuksköterska Lön för en Kommunsjuksköterska Lön för en Mottagningssjuksköterska Lön för en Mottagningssköterska Lön för en Narkossjuksköterska Lön för en Operationskoordinator Lön för en Ortopedsjuksköterska Lön för en Psykiatrisjuksköterska Lön för en Sjuksköterska, akutmottagning Lön för en Sjuksköterska, allergi Lön för en Sjuksköterska, anestesi Lön för en Sjuksköterska, astma Lön för en Sjuksköterska, diabetes Lön för en Sjuksköterska, dialys Lön för en Sjuksköterska, distrikts- Lön för en Sjuksköterska, geriatrik Lön för en Sjuksköterska, hemsjukvård Lön för en Sjuksköterska, hypertoni Lön för en Sjuksköterska, infektion Lön för en Sjuksköterska, IVA Lön för en Sjuksköterska, kirurgi Lön för en Sjuksköterska, medicin Lön för en Sjuksköterska, narkos Lön för en Sjuksköterska, ortopedi Lön för en Sjuksköterska, ospec Lön för en Sjuksköterska, ospec, primärvård Lön för en Sjuksköterska, ospec, vårdcentral Lön för en Sjuksköterska, psykiatrisk vård Lön för en Sjuksköterska, äldresjukvård Lön för en Smärtsjuksköterska Lön för en Stomisjuksköterska Lön för en Stomiterapeut Lön för en Uroterapeut
Örebro
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Örebro
Karlskoga
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Karlskoga
Skövde
Kontaktsjuksköterska till urologimottagningen SkaS Skövde
Ledigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Skövde
Sollefteå
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sollefteå
Sundsvall
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sundsvall
Sundsvall
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sundsvall
Sollefteå
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sollefteå
Örnsköldsvik
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Örnsköldsvik
Sundsvall
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sundsvall
Örnsköldsvik
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Örnsköldsvik
Sundsvall
NurseHouse AB söker sjuksköterska till HIA i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sundsvall
Sundsvall
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sundsvall
Sollefteå
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sollefteå
Sollefteå
NurseHouse AB söker sjuksköterska till mottagning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Sollefteå
Örnsköldsvik
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Nursehouse AB i Örnsköldsvik
Stockholm
Sjuksköterska
Ledigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Capio Sverige AB i Stockholm
Karlskrona
Semestervik sjuksköterska till Wämö vårdcentral/Jourcentralen Karlskrona
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på REGION BLEKINGE i Karlskrona
Vingåker
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Vingåker
Trosa
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Trosa
Strängnäs
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Strängnäs
Nyköping
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Nyköping
Nyköping
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Nyköping
Katrineholm
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Katrineholm
Gnesta
Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Omsorg & Behandling 1 AB i Gnesta
Gävle
Sjuksköterska till öron-, näsa- och halsmottagningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på REGION GÄVLEBORG i Gävle
Borås
Sjuksköterska till strokeavdelning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Borås
Västerås
Sjuksköterskor till korttidsenheten och äldreboende Gryta Demenscentrum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på Västerås kommun i Västerås
Göteborg
Sjuksköterska natt till Hisingen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjuksköterska, grundutbildad på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg