Lönestatistik för en kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion 2023

Vad tjänar en kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion i månaden? Medellönen är 46800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45600 kronor i yrket medan männen har en lön på 47900 kronor. Se även akustiker , akustisk designer och anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar metoder och produkter inom kemi, kemiteknik, livsmedelsteknik m.m. Svarar för produktionsprocess och teknisk utveckling vid tillverkning av petroleumprodukter, kemikalier, kemiska och kemitekniska produkter, läkemedel, syntetiska material eller livsmedel. Ansvarar för kvalitets-, frisläpps- och slutkontroll av kemitekniska produkter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 46800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45600 kronor som kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion medan männens lön är 47900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 39500 kronor42100 kronor
2015 40500 kronor44200 kronor
2016 40800 kronor45400 kronor
2017 42400 kronor46400 kronor
2018 42700 kronor46200 kronor
2019 43800 kronor47900 kronor
2020 44500 kronor47100 kronor
2021 45600 kronor47900 kronor

Lönestatistik för kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige45900
Stockholm47800
Östra Mellansverige45900
Småland med öarna41600
Sydsverige46700
Västsverige45800
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland47100
Övre Norrland42800

Hur många jobbar som kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion i Sverige?

Det är totalt 3500 personer som idag är anställda som kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3500
Stockholm och Stockholms län630
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län830
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län190
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län640
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands150
Västerbottens och Norrbottens län280

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion i lön i månaden?

Medellönen för en kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion är 46800 kronor.

Hur många jobbar som kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion i Sverige?

Det finns 3500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akustiker Lön för en Akustisk designer Lön för en Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Anläggningsplanerare Lön för en Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bergsingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bilkonstruktör Lön för en Byggnadsingenjör, civilingenjör Lön för en Byggnadskonsult, civilingenjör Lön för en Civilingenjör, anläggning Lön för en Civilingenjör, bygg Lön för en Civilingenjör, bygg o anläggning Lön för en Civilingenjör, byggnadskonstruktion Lön för en Civilingenjör, datateknik, hårdvara Lön för en Civilingenjör, elektronik Lön för en Civilingenjör, elektroteknik Lön för en Civilingenjör, elkraft Lön för en Civilingenjör, energi Lön för en Civilingenjör, fordonsteknik Lön för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Lön för en Civilingenjör, gruvteknik Lön för en Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara Lön för en Civilingenjör, kemi Lön för en Civilingenjör, kemiteknik Lön för en Civilingenjör, livsmedelsteknik Lön för en Civilingenjör, logistik Lön för en Civilingenjör, maskinteknik Lön för en Civilingenjör, metallurgi Lön för en Civilingenjör, rymdteknik Lön för en Civilingenjör, telekommunikation Lön för en Civilingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Civilingenjör, VVS Lön för en Civilingenjör, väg och vattenbyggnad Lön för en Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör Lön för en Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Elektronikingenjör, civilingenjör Lön för en Elektronikkonstruktör, civilingenjör Lön för en Elkraftingenjör, civilingenjör Lön för en Energiingenjör, civilingenjör Lön för en Energistrateg Lön för en Experimentingenjör, elektronik Lön för en Experimentingenjör, kemiteknik Lön för en Experimentingenjör, telekommunikation Lön för en Fartygskonstruktör Lön för en Flygingenjör, flygvapnet Lön för en Flygingenjör, industri Lön för en Flygplanskonstruktör Lön för en Forskare, mikroelektronik Lön för en Forskare, trafiksäkerhet Lön för en Forskningsingenjör, bygg Lön för en Forskningsingenjör, elektronik Lön för en Forskningsingenjör, elkraft Lön för en Forskningsingenjör, fysik Lön för en Forskningsingenjör, kemi Lön för en Forskningsingenjör, maskin Lön för en Forskningsingenjör, metallurgi Lön för en Forskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Geotekniker Lön för en Gjuteriingenjör, civilingenjör Lön för en Granskningsingenjör, bygg Lön för en Granskningsingenjör, elektronik Lön för en Granskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Gruvingenjör, civilingenjör Lön för en Hårdvarukonstruktör Lön för en Ingenjörsgeolog Lön för en Kemiingenjör, civilingenjör Lön för en Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Konstruktör (elektronik), civilingenjör Lön för en Konstruktör, kemiteknik Lön för en Konstruktör, maskin, civilingenjör Lön för en Konsult, byggnads-, civilingenjör Lön för en Konsult, patent Lön för en Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetskoordinator, elektronik Lön för en Kvalitetskoordinator, elkraft Lön för en Kvalitetskoordinator, gruvteknik Lön för en Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetskoordinator, telekommunikation Lön för en Kvalitetskoordinator, väg och vatten Lön för en Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetssamordnare, elektronik Lön för en Kvalitetssamordnare, elkraft Lön för en Kvalitetssamordnare, gruvteknik Lön för en Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetssamordnare, telekommunikation Lön för en Kvalitetssamordnare, väg och vatten Lön för en Logistiker Lön för en Logistikingenjör Lön för en Logistikkonsult Lön för en Logistikutvecklare Lön för en Mariningenjör Lön för en Maskiningenjör, civilingenjör Lön för en Maskinkonstruktör, civilingenjör Lön för en Materialingenjör, metallurgi Lön för en Materialplanerare, civilingenjör Lön för en Materialstyrare Lön för en Materialstyrningsingenjör, maskin Lön för en Mekatronikingenjör Lön för en Metallograf Lön för en Metallurg Lön för en Monteringsingenjör, elektronik Lön för en Monteringsingenjör, telekommunikation Lön för en Patentingenjör Lön för en Patentkonsult Lön för en Patentombud Lön för en Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Processingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Processutvecklare, kemiteknik Lön för en Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Produktionsutvecklare, elektronik Lön för en Produktionsutvecklare, telekommunikation Lön för en Produktutvecklare, bygg Lön för en Produktutvecklare, elektronik Lön för en Produktutvecklare, elkraft Lön för en Produktutvecklare, livsmedel Lön för en Produktutvecklare, maskin Lön för en Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m. Lön för en Produktutvecklare, telekommunikation Lön för en Projekteringsingenjör, elkraft Lön för en Projektledare, maskinkonstruktör Lön för en Projektledare, utveckling nya fordon och motorer Lön för en Prospekteringsingenjör, civilingenjör Lön för en Radioingenjör Lön för en Rymdingenjör Lön för en Standardiseringsingenjör, elkraft Lön för en Standardiseringsingenjör, övrig Lön för en Supply chain manager Lön för en Svetsingenjör Lön för en Systemingenjör, styr/reglerteknik Lön för en Systemintegratör Lön för en Textilteknolog Lön för en Underhållsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingschef, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, bygg Lön för en Utvecklingsingenjör, elektronik Lön för en Utvecklingsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemiteknik Lön för en Utvecklingsingenjör, maskin Lön för en Utvecklingsingenjör, telekommunikation Lön för en Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Valsverksingenjör, civilingenjör Lön för en Varumärkeshandläggare Lön för en Varumärkeskonsult Lön för en Vägprojektör
Luleå
Post doctor in Waste Science and Technology
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kemiteknik på Luleå Tekniska Universitet i Luleå
Gällivare
Processingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
Luleå
Postdoktor i avfallsteknik - simultan sanering av komplexa jordföroreningar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kemiteknik på Luleå Tekniska Universitet i Luleå
Gällivare
Processingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
Gällivare
Deponiingnjör till förädling Malmberget
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
Malmö
Kvalitetsingenjör Medtech
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Malmö
Malmö
Projektledare
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Malmö
Malmö
Valideringsingenjör inom IT-System (CSV)
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Malmö
Göteborg
Manager - Research Team R&D to Esab
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utvecklingsingenjör, kemi på Randstad AB i Göteborg
Malmö
Valideringsingenjör Life Science
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Malmö
Stockholm
Projektledare Produkt & Tjänsteutveckling
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Stockholm
Stockholm
Valideringsingenjör Life Science
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Stockholm
Uppsala
Projektledare investeringsprojekt Life Science
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Uppsala
Uppsala
Valideringsingenjör Life Science
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Uppsala
Umeå
Valideringsingenjör Life Science
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Knightec AB i Umeå
Uppsala
Analytisk Kemist till bolag inom Bioteknik i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kemi på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Uppsala
Lund
Projektassistent vid avdelningen för klinisk fysiologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskningsingenjör, kemi på Lunds Universitet i Lund
Uppsala
Director Project Manager Office
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Fresenius Kabi AB i Uppsala
Stockholm
Technical sales - sustainable plastics
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Biofiber Tech Sweden AB i Stockholm
Karlskoga
Operational Excellence Leader till Eurenco Bofors
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processutvecklare, kemi på AxÖ Consulting AB i Karlskoga
Göteborg
Head of Engineering
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på MYCORENA AB i Göteborg
Bjuv
R&D Manager till expansiva Nutifood Sweden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utvecklingsingenjör, kemi på Poolia Sverige AB i Bjuv
Lund
Procss- och utvecklingschef - Purac (Lund)
Ledigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på TOBLOR Consulting AB i Lund
Karlshamn
Processingenjör till AAK i Karlshamn!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, process, kemiteknik på Academic Work Sweden AB i Karlshamn
Karlskoga
Utvecklingsingenjör inom livslängdsteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kemi på SAAB AB i Karlskoga
Södertälje
Quality Assurance Associate till AstraZeneca
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, forskning/utveckling, kemi på QRIOS Minds AB i Södertälje
Karlskoga
Utvecklingsingenjör Explosivämnesteknik Provning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kemiteknik på SAAB AB i Karlskoga
Södertälje
Quality Assurance Associate sökes till AstraZeneca i Södertälje!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kvalitet, kemiteknik på Lernia Bemanning AB i Södertälje
Nynäshamn
Blivande expert inom teknisk kemi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kemiteknik på Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi i Nynäshamn
Lund
Package Development Engineer
Ledigt jobb som utvecklingsingenjör, kemi på AB Tetra Pak i Lund