Lönestatistik för en kritiker 2023

Vad tjänar en kritiker i månaden? Medellönen är 41000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 40800 kronor i yrket medan männen har en lön på 41300 kronor. Se även allmänreporter , bildredaktör och chefredaktör, utan chefshierarki .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 42600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kritiker.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kritiker?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kritiker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Samlar lokala, nationella och internationella nyheter med hjälp av intervjuer, undersökningar och observationer för tidningar, TV, radio och andra media. Redigerar artiklar och inslag. Granskar och bevakar uppgifter av allmänintresse. Undersöker och rapporterar om utvecklingen inom speciella områden, såsom medicin, vetenskap och teknik. Skriver ledare och kommentarer samt gör inslag om aktuella ämnen och uttrycker en tidnings, radio- eller TV-kanals åsikt.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kritiker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kritiker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kritiker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 40800 kronor som kritiker medan männens lön är 41300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 35000 kronor37000 kronor
2015 35200 kronor36900 kronor
2016 36500 kronor37100 kronor
2017 36300 kronor37700 kronor
2018 36700 kronor37000 kronor
2019 38000 kronor39200 kronor
2020 39100 kronor41300 kronor
2021 40800 kronor41300 kronor

Lönestatistik för kritiker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige40200
Stockholm43700
Östra Mellansverige35100
Småland med öarna33400
Sydsverige39200
Västsverige38200
Norra Mellansverige33400
Mellersta Norrland35500
Övre Norrland42000

Hur många jobbar som kritiker i Sverige?

Det är totalt 9100 personer som idag är anställda som kritiker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9100
Stockholm och Stockholms län4500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län850
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län690
Hallands och Västra Götalands län530
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kritiker i lön i månaden?

Medellönen för en kritiker är 41000 kronor.

Hur många jobbar som kritiker i Sverige?

Det finns 9100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kritiker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kritiker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Allmänreporter Lön för en Bildredaktör Lön för en Chefredaktör, utan chefshierarki Lön för en Dialogtolk Lön för en Dramatiker Lön för en Dramaturg Lön för en Dövblindtolk Lön för en Dövtolk Lön för en Editerare, böcker Lön för en Editerare, tidning Lön för en Efterbearbetningsredaktör Lön för en Ekonomijournalist Lön för en Epiker Lön för en Featureredaktör Lön för en Filmförfattare Lön för en Forskare, språk Lön för en Frilansjournalist Lön för en Författare Lön för en Förlagschef, bokförlag Lön för en Förlagschef, tidning Lön för en Förlagsredaktör Lön för en Intervjuare, reporter Lön för en Journalist Lön för en Kolumnist Lön för en Konferenstolk Lön för en Konsult, språk Lön för en Kontakttolk Lön för en Korrekturchef, bokförlag Lön för en Korrekturchef, tidning Lön för en Korrekturläsare, bokförlag Lön för en Korrekturläsare, tidning Lön för en Korrekturläsare, översättare Lön för en Korrekturredaktör, bokförlag Lön för en Korrekturredaktör, tidning Lön för en Korrektör, bokförlag Lön för en Korrektör, tidning Lön för en Korrespondent, nyhetsbevakning Lön för en Korsordskonstruktör Lön för en Korsordsmakare Lön för en Korsordsredaktör Lön för en Kritiker Lön för en Krönikör Lön för en Kåsör Lön för en Lektör Lön för en Lexikograf Lön för en Lingvist Lön för en Läromedelsförfattare Lön för en Manusförfattare Lön för en Notischef Lön för en Nyhetsjournalist Lön för en Nyhetsredaktör Lön för en Nyhetsreporter Lön för en Nyhetstextare Lön för en Ordboksförfattare Lön för en Poet Lön för en Presslektör Lön för en Pressombudsman Lön för en Radiojournalist Lön för en Radioreporter Lön för en Recensent Lön för en Redaktionssekreterare Lön för en Redaktör Lön för en Redigerare, böcker m.m. Lön för en Redigerare, tidning m.m. Lön för en Referent Lön för en Reporter Lön för en Researcher, journalist Lön för en Rättstolk Lön för en Script writer Lön för en Sjukvårdstolk Lön för en Skald Lön för en Skribent Lön för en Sportjournalist Lön för en Sportreporter Lön för en Språkforskare Lön för en Språkgranskare Lön för en Språkkonsult Lön för en Språkteknolog Lön för en Språkvetare Lön för en Studioreporter Lön för en Svensktextare Lön för en Talboksproducent Lön för en Talboksredaktör Lön för en Taltidningsredaktör Lön för en Taltjänsttolk Lön för en Teckenspråkstolk Lön för en Teknikinformatör Lön för en Teknisk redaktör Lön för en Teknisk skribent Lön för en Teknisk översättare Lön för en Texteditor, böcker Lön för en Texteditor, tidning Lön för en Textförfattare Lön för en Tidningsredigerare Lön för en Tolk, dialog- Lön för en Tolk, konferens- Lön för en Tolk, kontakt- Lön för en Tolk, ospec Lön för en Tolk, rätts- Lön för en Tolk, sjukvårds- Lön för en Translator Lön för en TV-journalist Lön för en TV-reporter Lön för en Undertextare Lön för en Utrikeskorrespondent Lön för en Webbredaktör Lön för en Webeditor Lön för en Videoreporter Lön för en Vuxendövtolk Lön för en Översättare
Stockholm
Reporter till Uutiset vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Sveriges Television AB i Stockholm
Västerås
Redaktör till SVT Nyheter Västmanland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redaktör på Sveriges Television AB i Västerås
Huddinge
Webbredaktör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som webbredaktör på Huddinge kommun i Huddinge
Huddinge
Webbredaktör med övergripande innehållsansvar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som webbredaktör på Huddinge kommun i Huddinge
Stockholm
Vår- och sommarvikarier till Morgonstudion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redaktör på Sveriges Television AB i Stockholm
Swedish Content moderator Portugal Lisbon, start 31st January!
Ledigt jobb som webbredaktör på Sorenson Recruiting i
Stockholm
Head of Investigations
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Föreningen Greepeace - Norden i Stockholm
Umeå
Meningsfulla semestervikariat till våra redaktioner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Västerbottens-Kurirens Media AB i Umeå
Västerås
Reporter till SVT Nyheter Västmanland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Sveriges Television AB i Västerås
Stockholm
US SEO Website Manager for Sports Betting Sites
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Leadstar Media AB i Stockholm
Stockholm
Brazilian SEO Website Manager for sports betting sites
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Leadstar Media AB i Stockholm
Stockholm
Italian SEO Website Manager for Sports Betting Sites
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Leadstar Media AB i Stockholm
Stockholm
Hungarian SEO Content Writer for Sports Betting Sites
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Leadstar Media AB i Stockholm
Stockholm
Digital redaktör till publika enheten
Ledigt jobb som redaktör på Statens Centrum För Arkitektur och Design i Stockholm
Haparanda
Haparandabladet söker sommarvikarier
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Haparandabladet Media AB i Haparanda
Västervik
Sommarvikarier till Västerviks-Tidningen!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Öst Media AB i Västervik
Finspång
Kommunikationsavdelningen söker webbredaktör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som webbredaktör på Finspångs kommun i Finspång
Luleå
Reporter SVT Nyheter Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Sveriges Television AB i Luleå
Solna
Product Content Manager
Ledigt jobb som webbredaktör på Byggmax AB i Solna
Motala
Sommarvikarier till MVT
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Öst Media AB i Motala
Vimmerby
Sommarvikarier till Vimmerby Tidning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Öst Media AB i Vimmerby
Norrköping
Sommarvikarier till Folkbladet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Öst Media AB i Norrköping
Vi söker sommarvikarier
Ledigt jobb som journalist/reporter på Ålands Radio och TV Ab i
Uppsala
Reporter till SVT Nyheter Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Sveriges Television AB i Uppsala
Arvika
Sommarvikarier Arvika Nyheter
Ledigt jobb som journalist/reporter på NWT Media AB i Arvika
Gotland
Sommarvikarier till redaktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Gotlands Media AB i Gotland
Vänersborg
Lokalredaktör Hem & Hyra
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Hyresgästföreningen i Vänersborg
Stockholm
SVT Sport söker sommarvikarier till redaktionen i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Sveriges Television AB i Stockholm
Fagersta
Journalister till Fagersta-Posten!
Ledigt jobb som journalist/reporter på Marieberg Media AB i Fagersta
Örnsköldsvik
Politisk redaktör till Örnsköldsviks Allehanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som journalist/reporter på Bonnier News AB i Örnsköldsvik