Lön hushållslärare, grundskola 2024

- Lönestatistik för en hushållslärare, grundskolaVad tjänar en hushållslärare, grundskola i månaden? Medellönen för 2024 är:

36 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 35800 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 36900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hushållslärare, grundskola.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en hushållslärare, grundskola i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en hushållslärare, grundskola

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 219 kronor.

Dagslön för en hushållslärare, grundskola

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1743 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en hushållslärare, grundskola kvar i lön efter skatt? En hushållslärare, grundskola får ut 24 762 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 36 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 265 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 266 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 24 762 kronor


Sök lediga jobb som hushållslärare, grundskola

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som hushållslärare, grundskola eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Enköping på Enköpings kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Danderyd
Lärare i idrott eller Lärare mot fritidshem med behörighet i idrott

Ledigt jobb som grundlärare, 4-6 på Danderyds Montessoriskola AB i Danderyd

Läs om jobbet
Täby
Lärare i matematik, no-ämnena och teknik

Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Byängsskolan AB i Täby

Läs om jobbet
Täby
Lärare mellanstadiet inriktning no-ämnen och teknik

Ledigt jobb som grundlärare, 4-6 på Byängsskolan AB i Täby

Läs om jobbet

Vad gör en hushållslärare, grundskola?

Vi har inga detaljer kring vad en hushållslärare, grundskola jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Undervisar i grundskolan. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i grundskola i enlighet med läro- och kursplaner. Utför bedömning och betygsättning.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en hushållslärare, grundskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hushållslärare, grundskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 36900 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35400 kronorÄr det lätt att få jobb som hushållslärare, grundskola?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som hushållslärare, grundskola.

Ungefär 110400 jobbar som grundskollärare i landet, av dessa är cirka 74 procent kvinnor och 26 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en mycket liten konkurrens om anställningarna för grundskollärare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha mycket stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grundskollärare kommer vara stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hushållslärare, grundskola? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som hushållslärare, grundskola medan männens lön är 35800 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som hushållslärare, grundskola.

Lönestatistik för hushållslärare, grundskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige36 200 kronor
Stockholm39 400 kronor
Östra Mellansverige35 000 kronor
Småland med öarna35 100 kronor
Sydsverige36 000 kronor
Västsverige36 200 kronor
Norra Mellansverige33 600 kronor
Mellersta Norrland34 200 kronor
Övre Norrland34 400 kronor


Hur många jobbar som hushållslärare, grundskola i Sverige?

Det är totalt 106700 personer som idag är anställda som hushållslärare, grundskola enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige106 700
Stockholm och Stockholms län23 200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län18 400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län9 500
Blekinge och Skåne län16 500
Hallands och Västra Götalands län21 200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län8 900
Västernorrlands och Jämtlands4 000
Västerbottens och Norrbottens län5 000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hushållslärare, grundskola i lön i månaden?

Medellönen för en hushållslärare, grundskola är 36600 kronor.

Hur många jobbar som hushållslärare, grundskola i Sverige?

Det finns 106700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en hushållslärare, grundskola?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 36900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 35800 kronor.

Hur mycket betalar en hushållslärare, grundskola i skatt?

En hushållslärare, grundskola betalar i snitt 10554 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hushållslärare, grundskola in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som hushållslärare, grundskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till hushållslärare, grundskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, grundskola Lön för en Bildlärare, grundskola Lön för en Freinetlärare Lön för en Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog Lön för en Fritidspedagog Lön för en Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog Lön för en Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård Lön för en Förskolepedagog Lön för en Förskollärare Lön för en Förstelärare, grundskola Lön för en Grundskollärare Lön för en Gymnastiklärare, grundskola Lön för en Hemkunskapslärare, grundskola Lön för en Hemspråkslärare, grundskola Lön för en Hushållslärare, grundskola Lön för en Högstadielärare Lön för en Idrottslärare, grundskola Lön för en Klasslärare, grundskola Lön för en Komvuxlärare, grundskollärare Lön för en Lekotekarie Lön för en Lekterapeut Lön för en Lågstadielärare Lön för en Lärare, 1-3 Lön för en Lärare, 1-7 Lön för en Lärare, 4-9 Lön för en Lärare, bildämnen, grundskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, grundskola Lön för en Lärare, datakunskap (grundskola) Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola Lön för en Lärare, förskola Lön för en Lärare, grundskola Lön för en Lärare, hemkunskap, grundskola Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola Lön för en Lärare, musik, grundskola Lön för en Lärare, språk (grundskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, grundskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola Lön för en Mellanstadielärare Lön för en Modersmålslärare, grundskola Lön för en Montessorilärare, förskola Lön för en Montessorilärare, grundskola Lön för en Musiklärare, grundskola Lön för en Musikpedagog, grundskola Lön för en Resurslärare, fritidspedagog Lön för en Resurslärare, grundskola Lön för en Resurspedagog, förskola m.m. Lön för en Slöjdlärare, grundskola Lön för en Textillärare, grundskola Lön för en Textilslöjdslärare, grundskola Lön för en Waldorflärare, fritidshem Lön för en Waldorflärare, förskola Lön för en Waldorflärare, grundskola Lön för en Ämneslärare, grundskola
Enköping
Lärare årskurs F-3 Korsängsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, förskoleklass och 1-3 på Enköpings kommun i Enköping
Danderyd
Lärare i idrott eller Lärare mot fritidshem med behörighet i idrott
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Danderyds Montessoriskola AB i Danderyd
Täby
Lärare i matematik, no-ämnena och teknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Byängsskolan AB i Täby
Täby
Lärare mellanstadiet inriktning no-ämnen och teknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Byängsskolan AB i Täby
Landskrona
Teacher, Home Economics, Ages 12 - 16
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Landskrona
Alingsås
Lärare åk 4-6 till Lendahlsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Alingsås kommun i Alingsås
Hässleholm
Grundskollärare årskurs 4-6 till Bjärnums skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Hässleholms kommun i Hässleholm
Hässleholm
Grundskollärare årskurs 4-6 till Bjärnums skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Hässleholms kommun i Hässleholm
Göteborg
Lärare i spanska och engelska åk 6–9 till Utmarksskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Täby
Lärare i Idrott och hälsa till Täby kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Täby kommun i Täby
Karlstad
Lärare NO/teknik åk 4-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Thorengruppen AB i Karlstad
Göteborg
Lärare i Tyska åk 6-9 100 %, Noblaskolan Kviberg/Noblaskolan Lindholmen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Vindseglet AB i Göteborg
Stockholm
Lärare i SO-ämnen åk 6, 7, 9 Pops Academy Östermalm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på AcadeMedia Support AB i Stockholm
Järfälla
Lärare slöjd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Järfälla kommun i Järfälla
Stockholm
Lärare i Matematik och NO, åk 4-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Campus Manilla Utbildning AB i Stockholm
Stockholm
Viljaskolan söker lärare i moderna språk Franska.
Ledigt jobb som grundlärare, 4-6 på Utbildia AB i Stockholm
Örebro
Lärare årskurs 7-9 till Adolfsbergsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Örebro kommun i Örebro
Varberg
Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Varbergs kommun i Varberg
Täby
Lärare hem- och konsumentkunskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Täby kommun i Täby
Hagfors
Lärare årskurs 4-6 Sunnemo skola
Ledigt jobb som grundlärare, 4-6 på Hagfors kommun i Hagfors
Staffanstorp
Lärare 7-9 Träslöjd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Staffanstorps kommun i Staffanstorp
Örnsköldsvik
Idrottslärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, förskoleklass och 1-3 på ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN i Örnsköldsvik
Årjäng
Legitimerad lärare matematik och NO åk 7-9. Vikariat
Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Årjängs kommun i Årjäng
Uppsala
Lärare till Berga anpassad grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, förskoleklass och 1-3 på Uppsala kommun i Uppsala
Malmö
Förstelärare till Munkhättesskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, förskoleklass och 1-3 på Malmö kommun i Malmö
Halmstad
Grundskollärare i bild till Östergårdsskolan årskurs 4-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Halmstads kommun i Halmstad
Ronneby
Lärare i slöjd på Listerby/Johannishusskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Ronneby kommun i Ronneby
Härryda
Lärare Idh/Eng till Fagerhultsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Härryda kommun i Härryda
Kumla
Lärare i trä- och metallslöjd till Kumlaby skola åk 7-9
Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Kumla kommun i Kumla
Fagersta
Modersmålslärare Kinesiska
Ledigt jobb som modersmålslärare i grundskolan på Fagersta kommun i Fagersta