Lönestatistik för en bildningskonsulent 2023

Vad tjänar en bildningskonsulent i månaden? Medellönen är 41900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42000 kronor i yrket medan männen har en lön på 40700 kronor. Se även anpassningslärare , arkivpedagog och ateljerista .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 42500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som bildningskonsulent.

Medellön, snittlön eller medianlön för en bildningskonsulent?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln bildningskonsulent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undervisar elever med behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass samt grund- och gymnasieskola. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och använder speciella hjälpmedel och arbetsmetoder. Ger specialpedagogiskt stöd till lärare och utvecklar undervisningsmetodik. Utvärderar och inspekterar tillämpningen av skollag, läroplaner och förord­ningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bildningskonsulent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bildningskonsulent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42400 kronor

 • Kommunalanställd: 42500 kronor

 • Regionanställd 37700 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 39400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bildningskonsulent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42000 kronor som bildningskonsulent medan männens lön är 40700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 32900 kronor32600 kronor
2015 34000 kronor34200 kronor
2016 36000 kronor35400 kronor
2017 37400 kronor36400 kronor
2018 38700 kronor37700 kronor
2019 39600 kronor37500 kronor
2020 41100 kronor39500 kronor
2021 42000 kronor40700 kronor

Lönestatistik för bildningskonsulent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige41000
Stockholm43300
Östra Mellansverige40500
Småland med öarna39900
Sydsverige40800
Västsverige40900
Norra Mellansverige39800
Mellersta Norrland39800
Övre Norrland39400

Hur många jobbar som bildningskonsulent i Sverige?

Det är totalt 13300 personer som idag är anställda som bildningskonsulent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige13300
Stockholm och Stockholms län2400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1200
Blekinge och Skåne län2400
Hallands och Västra Götalands län2800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län980
Västernorrlands och Jämtlands490
Västerbottens och Norrbottens län780

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bildningskonsulent i lön i månaden?

Medellönen för en bildningskonsulent är 41900 kronor.

Hur många jobbar som bildningskonsulent i Sverige?

Det finns 13300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bildningskonsulent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till bildningskonsulent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Östersund
Specialpedagog till Odensalaskolans Grundsärskol
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Östersunds kommun i Östersund
Jönköping
Simlärare - Sommarjobb i Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Jönköping
Norrtälje
Simlärare - Sommarjobb i Norrtälje
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Norrtälje
Haninge
Simlärare - Sommarjobb i Haninge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Haninge
Nacka
Simlärare - Sommarjobb i Nacka
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Nacka
Göteborg
Simlärare - Sommarjobb i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Göteborg
Uppsala
Simlärare - Sommarjobb i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Uppsala
Sollentuna
Simlärare - Sommarjobb i Sollentuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Sollentuna
Täby
Simlärare - Sommarjobb i Täby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Täby
Falköping
Specialpedagog åk F-6, Floby skola
Ledigt jobb som specialpedagog på FALKÖPINGS KOMMUN i Falköping
Timrå
Speciallärare / grundlärare Mariedalsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Timrå kommun i Timrå
Hallsberg
Transtenskolan söker medarbetare för arbete med att elevnärvaro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Hallsbergs kommun i Hallsberg
Stockholm
Yrkeslärare vård- och omsorg, Projektanställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Specialpedagog/ Speciallärare till mellanstadiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Stockholms kommun i Stockholm
Ronneby
Speciallärare Hobyskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Ronneby kommun i Ronneby
Stockholm
Vikarierande lärare till Sjöstadsskolans anpassade grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Stockholms kommun i Stockholm
Härryda
Speciallärare / Specialpedagog till Vuxenutbildningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Härryda kommun i Härryda
Lund
Specialpedagog till förskolor i västra Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Lunds kommun i Lund
Sandviken
Speciallärare inriktn mot matematik, Björksätraskolan F-3
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Sandvikens kommun i Sandviken
Malmö
Speciallärare till Ängslättskolans grundsärskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Malmö kommun i Malmö
Degerfors
Lärare till särskolan ämnesområden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Degerfors kommun i Degerfors
Tierp
Speciallärare till Centralskolan och Tallbacksskolan
Ledigt jobb som specialpedagog på Tierps kommun i Tierp
Ljusdal
Medarbetare till skolsocialt team
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Ljusdals kommun i Ljusdal
Skövde
Speciallärare 100% yngre åldrar till Rydsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Skövde kommun i Skövde
Trollhättan
Paradisskolan söker en specialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Trollhättans kommun i Trollhättan
Gotland
Specialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på REGION GOTLAND i Gotland
Orsa
Speciallärare, 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Orsa kommun i Orsa
Göteborg
Specialpedagog till Ryaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Uppsala
Speciallärare till Malmaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Uppsala kommun i Uppsala
Göteborg
Speciallärare till Skytteskolans grundsärskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg