Vad tjänar en forskare, bakteriologi i lön 2022?

Forskare, bakteriologi har 42400 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 41800 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 43100 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till forskare, bakteriologi.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en forskare, bakteriologi?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 42400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier, modeller och metoder som behandlar cellens beståndsdelar och struktur. Samlar in och analyserar cellprover för att studera hur molekyler och system i cellen interagerar, hur olika substanser påverkar cellers utveckling och hur processerna regleras. Stu­derar funktionerna hos olika delar av arvsmassa. Utvecklar och kvalitetssäkrar mikro- och molekylärbiologiska analysmetoder.”

Hur ser lönestatistiken ut för en forskare, bakteriologi i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för forskare, bakteriologi skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41300 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44200 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som forskare, bakteriologi? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41800 kronor som forskare, bakteriologi medan männens lön är 43100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 35000 kronor 37500 kronor
2015 37100 kronor 37000 kronor
2016 37800 kronor 39900 kronor
2017 37900 kronor 39300 kronor
2018 40300 kronor 40200 kronor
2019 41100 kronor 41600 kronor
2020 42600 kronor 42700 kronor
2021 41800 kronor 43100 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för forskare, bakteriologi.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som forskare, bakteriologi i Sverige?

Det är totalt 1200 personer som idag är anställda som forskare, bakteriologi enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1200
Stockholm och Stockholms län400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län290
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en forskare, bakteriologi i lön i månaden?

Medellönen för en forskare, bakteriologi är 42400 kronor.

Hur många jobbar som forskare, bakteriologi i Sverige?

Det finns 1200 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som forskare, bakteriologi eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för forskare, bakteriologi i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Blekinge och Skåne län för där är nämligen medellönen högst med 43800 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige42700
Stockholm42800
Östra Mellansverige41000
Småland med öarna..
Sydsverige43800
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som forskare, bakteriologi.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till forskare, bakteriologi

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Agronom
Avverkningsledare
Avverkningsplanerare
Bakteriolog, forskare
Biofysiker
Bioinformatiker
Biolog, cell och molekylär
Biolog, växt- och djur
Biomedicinare
Bisjukdomskonsulent
Botaniker
Chefsmikrobiolog
Civilingenjör, biofysik
Civilingenjör, bioteknik industri
Civilingenjör, bioteknik jordbruk
Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling
Dietetiker
Distriktsjägmästare
Domänintendent
Ekonomikonsulent, lantbruk
Ekotoxikolog
Embryolog
Enolog
Entomolog
Etolog
EU-kontrollant, lantbruksstöd
Farmakolog, forskare
Fiskeribiolog
Fiskeriingenjör
Fiskeriintendent
Fiskerikonsulent
Fiskevårdskonsulent
Fjäderfäkonsulent
Forskare, agronomi
Forskare, bakteriologi
Forskare, beräkningsbiologi
Forskare, bioteknik
Forskare, cell och molekylärbiologi
Forskare, farmakologi
Forskare, läkemedel
Forskare, medicin
Forskare, mikrobiologi
Forskare, trädgårdsvetenskap
Forskare, växt och djurbiologi
Forskare, zoologi
Fruktodlingskonsulent
Fysiolog, forskare
Fågelinventerare
Genetiker, forskare
Genetiker, klinisk
Hortonom
Husdjurskonsulent
Hydrobiolog
Immunolog, forskare
Insektsforskare
Inspektor, blandad drift
Inspektor, husdjursuppfödning
Inspektor, skogsbruk
Instruktör, lantbruksnämnd
Inventerare, rovdjur
Jaktkonsulent
Jaktvårdare
Jaktvårdskonsulent
Jaktvårdsrådgivare
Jordbruksforskare
Jordbruksinstruktör
Jordbrukskonsulent
Jordbruksrådgivare
Jägare
Jägmästare
Klinisk genetiker
Klinisk prövningsledare
Kommunbiolog
Konsulent, lantbruksnämnd
Landskapsingenjör, rådgivning
Lantbruksekonom
Lantbruksinspektor, blandad drift
Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning
Lantbrukskonsulent
Lantbruksrådgivare
Lantmästare
Läkemedelsforskare
Läkemedelsinspektör
Länsjaktvårdare
Länsjaktvårdskonsulent
Marinbiolog
Maskinkonsulent, inom lantbruk
Mikrobiolog
Molekylärbiolog
Mykolog
Naturbevakare
Nutritionist
Näringsforskare
Näringsfysiolog
Oenolog
Ornitolog
Parkförvaltare
Prövningsledare, klinisk
Renskötselkonsulent
Rovdjursinventerare
Sjukhusgenetiker
Skogsbiolog
Skogsbruksforskare
Skogsbruksrådgivare
Skogsfaktor, förvaltning
Skogsinspektor
Skogsinspektör
Skogsinventerare
Skogskonsulent
Skogsmästare, rådgivning
Skogsplanläggare
Skogstekniker
Skogsvetare
Skogsvårdsassistent
Skogsvårdskonsulent
Skogvaktare, förvaltning
Spannmålskonsulent
Talassolog
Toxikolog
Trädgårdsforskare
Trädgårdsingenjör
Trädgårdskonsulent
Trädgårdsrådgivare
Trädgårdstekniker
Viltforskare
Viltkonsulent
Viltvårdare
Virkesinköpare
Virolog, forskare
Växtförädlare
Växtinspektör
Växtodlingskonsulent
Växtodlingsrådgivare
Växtskyddsspecialist
Yrkesjägare
Zoolog
Ärftlighetsforskare
Önolog
Umeå
Första forskningsingenjör

Ledigt jobb som molekylärbiolog på Umeå Universitet i Umeå

Umeå
Forskningsingenjör

Ledigt jobb som molekylärbiolog på Umeå Universitet i Umeå

Stockholm
Livio söker en embryolog
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som embryolog på Livio AB i Stockholm

Ljusdal
Vik. Kommunekolog
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på Ljusdals kommun i Ljusdal

Lomma
Projektassistent för forskning inom skogsekologi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Lomma

Lund
Food Technologist - Novel Food Technology

Ledigt jobb som civilingenjör, bioteknik på AB Tetra Pak i Lund

Malmö
Senior Quality and Regulatory Consultants within Medical Devices to Capgemi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som civilingenjör, bioteknik på Capgemini Engineering Sverige AB i Malmö

Mörbylånga
Projektsamordnare med erfarenhet av bevarandeåtgärder
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på Sveriges Ornitologiska Fören Birdlife Sverige i Mörbylånga

Linköping
Förste forskningsingenjör i immunologi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som immunolog på Linköpings Universitet i Linköping

Umeå
Biolog för naturinventering och tillståndsprövning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på Jakobi Sustainability AB i Umeå

Luleå
Biolog för naturinventering och tillståndsprövning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på Jakobi Sustainability AB i Luleå

Uppsala
Permanent bioinformatiker med expertis i maskininlärning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som bioinformatiker på Uppsala Universitet i Uppsala

Solna
Postdoctoral position on liver metastasis of colorectal cancer
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på Karolinska Inst i Solna

Uppsala
Postdoc - Växternas utvecklingsbiologi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Fältpersonal till Riksskogstaxeringen
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i

Linköping
Universitetslektor i virologi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som virolog på Linköpings Universitet i Linköping

Linköping
Biträdande universitetslektor i immunologi med inriktning mot epigenetik
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som immunolog på Linköpings Universitet i Linköping

Solna
Produktsupport inom regulatory affairs
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som civilingenjör, bioteknik på Randstad AB i Solna

Stockholm
Regulatoriskt sakkunnig
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som nutritionist/näringsfysiolog på Svensk Egenvård AB i Stockholm

Göteborg
Postdoktor i Tumörimmunologi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som immunolog på Göteborgs Universitet i Göteborg

Stockholm
Nordic Quality Assurance Lead and Project Manager
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som mikrobiolog på Food Folk Sverige AB i Stockholm

Trollhättan
Kemist/biolog sökes till Klinisk Kemi, NÄL/US
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som biolog på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Trollhättan

Umeå
Postdoktor (2 år) inom växters utvecklingsbiologi

Ledigt jobb som biolog på Umeå Universitet i Umeå

Uppsala
Data steward (Bioinformatiker)
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som bioinformatiker på Uppsala Universitet i Uppsala

Umeå
Två doktorandanställningar inom växtbiologi med fokus på små proteiner

Ledigt jobb som biolog på Umeå Universitet i Umeå

Uppsala
Forskningsassistent i biologi med inriktning mot molekylär biofysik
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som molekylärbiolog på Uppsala Universitet i Uppsala

Uppsala
Postdoktor i molekylär epidemiologi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som bioinformatiker på Uppsala Universitet i Uppsala

Stockholm
SENIOR SCIENTIST AND TEAMLEAD TO MOLECULENT
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som civilingenjör, bioteknik på QRIOS Minds AB i Stockholm

Stockholm
SENIOR SCIENTIST AND TEAMLEAD TO MOLECULENT

Ledigt jobb som civilingenjör, bioteknik på Moleculent AB i Stockholm

Umeå
Projektassistent vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Ledigt jobb som molekylärbiolog på Umeå Universitet i Umeå