Lön ambulanssjuksköterska 2024

- Lönestatistik för en ambulanssjuksköterska



Vad tjänar en ambulanssjuksköterska i månaden? Medellönen för 2024 är:

41 300 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 40800 kronor i yrket medan männen har en lön på 41700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 47600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ambulanssjuksköterska.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en ambulanssjuksköterska i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en ambulanssjuksköterska

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 247 kronor.

Dagslön för en ambulanssjuksköterska

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1967 kronor.



Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en ambulanssjuksköterska kvar i lön efter skatt? En ambulanssjuksköterska får ut 28 058 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 41 300 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 099 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 834 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 26 kronor
Lönen efter skatt 28 058 kronor


Sök lediga jobb som ambulanssjuksköterska

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som ambulanssjuksköterska eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Gällivare på Sjuksyrra SWE AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Pajala
AnnSam söker Ambulanssjuksköterska! ☀️ -v35 i Pajala

Ledigt jobb som ambulanssjuksköterska på Annsam AB i Pajala

Läs om jobbet
Gällivare
Ambulanssjuksköterska i Norra Sverige

Ledigt jobb som ambulanssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Gällivare

Läs om jobbet
Gällivare
Ambulanssjuksköterska i Norra Sverige

Ledigt jobb som ambulanssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Gällivare

Läs om jobbet

Vad gör en ambulanssjuksköterska?

Vi har inga detaljer kring vad en ambulanssjuksköterska jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Vårdar patienter med akuta sjukdomar och skador. Har det medicinska ansvaret i ambulans.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en ambulanssjuksköterska i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ambulanssjuksköterska skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 47600 kronor

 • Regionanställd 42400 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 39500 kronor



Är det lätt att få jobb som ambulanssjuksköterska?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som ambulanssjuksköterska.

Prognosen för sjuksköterskor inom akutsjukvård är en total prognos för anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor m.fl.. Ungefär 10100 jobbar som sjuksköterskor inom akutsjukvård i landet, av dessa är cirka 70 procent kvinnor och 30 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en mycket liten konkurrens om anställningarna för sjuksköterskor inom akutsjukvård det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha mycket stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för sjuksköterskor inom akutsjukvård kommer vara mycket stora. Yrket kräver legitimation.



Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ambulanssjuksköterska? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 40800 kronor som ambulanssjuksköterska medan männens lön är 41700 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som ambulanssjuksköterska.

Lönestatistik för ambulanssjuksköterska i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige40 500 kronor
Stockholm41 900 kronor
Östra Mellansverige38 500 kronor
Småland med öarna41 500 kronor
Sydsverige40 800 kronor
Västsverige43 000 kronor
Norra Mellansverige39 600 kronor
Mellersta Norrland39 800 kronor
Övre Norrland40 500 kronor


Hur många jobbar som ambulanssjuksköterska i Sverige?

Det är totalt 2800 personer som idag är anställda som ambulanssjuksköterska enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2 800
Stockholm och Stockholms län170
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län380
Blekinge och Skåne län200
Hallands och Västra Götalands län540
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län280
Västernorrlands och Jämtlands190
Västerbottens och Norrbottens län150

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ambulanssjuksköterska i lön i månaden?

Medellönen för en ambulanssjuksköterska är 41300 kronor.

Hur många jobbar som ambulanssjuksköterska i Sverige?

Det finns 2800 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en ambulanssjuksköterska?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 40800 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 41700 kronor.

Hur mycket betalar en ambulanssjuksköterska i skatt?

En ambulanssjuksköterska betalar i snitt 11959 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ambulanssjuksköterska in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som ambulanssjuksköterska eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner




Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till ambulanssjuksköterska

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akutsjuksköterska Lön för en Allergisjuksköterska Lön för en Ambulanssjuksköterska Lön för en Anestesisjuksköterska Lön för en Astmasjuksköterska Lön för en Astmasköterska Lön för en Barnmorska Lön för en Blodtryckssköterska Lön för en Diabetessjuksköterska Lön för en Diabetessköterska Lön för en Dialyssjuksköterska Lön för en Distriktsbarnmorska Lön för en Distriktssjuksköterska Lön för en Distriktssköterska Lön för en Distriktssköterskebarnmorska Lön för en Förlossningsbarnmorska Lön för en Geriatriksjuksköterska Lön för en Hygiensjuksköterska Lön för en Hygiensköterska Lön för en Hypertonisjuksköterska Lön för en Infektionssjuksköterska Lön för en Infektionssköterska Lön för en Intensivvårdssjuksköterska Lön för en IVA-sköterska Lön för en Kirurgsjuksköterska Lön för en Kommunsjuksköterska Lön för en Mottagningssjuksköterska Lön för en Mottagningssköterska Lön för en Narkossjuksköterska Lön för en Operationskoordinator Lön för en Ortopedsjuksköterska Lön för en Psykiatrisjuksköterska Lön för en Sjuksköterska, akutmottagning Lön för en Sjuksköterska, allergi Lön för en Sjuksköterska, anestesi Lön för en Sjuksköterska, astma Lön för en Sjuksköterska, diabetes Lön för en Sjuksköterska, dialys Lön för en Sjuksköterska, distrikts- Lön för en Sjuksköterska, geriatrik Lön för en Sjuksköterska, hemsjukvård Lön för en Sjuksköterska, hypertoni Lön för en Sjuksköterska, infektion Lön för en Sjuksköterska, IVA Lön för en Sjuksköterska, kirurgi Lön för en Sjuksköterska, medicin Lön för en Sjuksköterska, narkos Lön för en Sjuksköterska, ortopedi Lön för en Sjuksköterska, ospec Lön för en Sjuksköterska, ospec, primärvård Lön för en Sjuksköterska, ospec, vårdcentral Lön för en Sjuksköterska, psykiatrisk vård Lön för en Sjuksköterska, äldresjukvård Lön för en Smärtsjuksköterska Lön för en Stomisjuksköterska Lön för en Stomiterapeut Lön för en Uroterapeut
Gällivare
Ambulanssjuksköterska i Norra Sverige
Ledigt jobb som ambulanssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Gällivare
Pajala
AnnSam söker Ambulanssjuksköterska! ☀️ -v35 i Pajala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Annsam AB i Pajala
Gällivare
Ambulanssjuksköterska i Norra Sverige
Ledigt jobb som ambulanssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Gällivare
Gällivare
Ambulanssjuksköterska i Norra Sverige
Ledigt jobb som ambulanssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Gällivare
Malung-Sälen
Sjuksköterska/ambulanssjuksköterska till ambulansen, Sälen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på REGION DALARNA i Malung-Sälen
Jokkmokk
AnnSam söker Ambulanssjuksköterska! ☀️ v22-35 i Jokkmokk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Annsam AB i Jokkmokk
Gällivare
AnnSam söker Ambulanssjuksköterska! ☀️ v33-36 i Gällivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Annsam AB i Gällivare
Gällivare
Ambulanssjuksköterska till Gällivare v.27-32
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Centric Care AB i Gällivare
Gällivare
AnnSam söker Ambulanssjuksköterska! ☀️ v27-32 i Gällivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Annsam AB i Gällivare
Kungälv
AnnSam söker Sjuksköterskor! ☀️ v26-35 i Kungälv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som akutsjuksköterska/sjuksköterska, akutmottagning på Annsam AB i Kungälv
Borås
Universitetsadjunkt i vårdvetenskap med inriktning prehospital akutsjukvård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Högskolan i Borås i Borås
Hudiksvall
THS CARE söker ambulanssjuksköterska till Gävleborg helg v.28-29 🚑
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på THS CARE AB i Hudiksvall
Hudiksvall
Ambulanssjuksköterska i Mellansverige
Ledigt jobb som ambulanssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Hudiksvall
Infirmier ou Technicien préleveur H/F
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Eurofins National Service Center Sweden AB i
Infirmier ou Technicien préleveur H/F
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Eurofins National Service Center Sweden AB i
Kristianstad
Infirmier ou Technicien préleveur H/F
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Eurofins National Service Center Sweden AB i Kristianstad
Infirmier ou Technicien préleveur H/F
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Eurofins National Service Center Sweden AB i
Infirmier ou Technicien préleveur H/F
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Eurofins National Service Center Sweden AB i
Infirmier ou Technicien préleveur H/F
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Eurofins National Service Center Sweden AB i
Infirmier ou Technicien préleveur H/F
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Eurofins National Service Center Sweden AB i
Bollnäs
AnnSam söker Ambulanssjuksköterska! ☀️ v29-33 i Bollnäs/Edsbyn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Annsam AB i Bollnäs
Boden
AnnSam söker Ambulanssjuksköterska ☀️ Uppdrag v-34 i Boden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Annsam AB i Boden
Borås
Ambulanssjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Health Connect 365 AB i Borås
Ljungby
Ambulanssjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Health Connect 365 AB i Ljungby
Ljungby
Sjuksköterska till akutmottagning, höst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som akutsjuksköterska/sjuksköterska, akutmottagning på Health Connect 365 AB i Ljungby
Luleå
AnnSam söker Ambulanssjuksköterska ☀️ Uppdrag v25-35 i Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Annsam AB i Luleå
Luleå
Vi söker Magnifiqa Ambulanssjuksköterskor!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Luleå
Eksjö
Sommaruppdrag i Eksjö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Eksjö
Gällivare
Almia söker ambulanssjuksköterska till avdelning Gällivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ambulanssjuksköterska på Almia AB i Gällivare
Eksjö
Almia söker akutsjuksköterska till akutsjukvård Eksjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som akutsjuksköterska/sjuksköterska, akutmottagning på Almia AB i Eksjö