Lön sjukhuspräst - Lönestatistik för en sjukhuspräst 2023

Vad tjänar en sjukhuspräst i månaden? Medellönen är 45500 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45300 kronor i yrket medan männen har en lön på 45900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 45500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som sjukhuspräst.


TopplistorVad tjänar en sjukhuspräst i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 45500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln sjukhuspräst in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en sjukhuspräst?

Vi har inga detaljer kring vad en sjukhuspräst jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Leder och planerar församlingsarbete i Svenska kyrkan eller annat trossamfund utom frikyrkoförsamlingar. Leder gudstjänst eller mässa samt predikar och förrättar altartjänst. Förrättar dop, vigslar och begravningar. Uttolkar heliga skrifter samt ansvarar för kyrkans lära och undervisar i trosfrågor. Mottar bikt och utövar själavård.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en sjukhuspräst i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för sjukhuspräst skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 45500 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som sjukhuspräst? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45300 kronor som sjukhuspräst medan männens lön är 45900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36300 kronor36100 kronor
2015 37600 kronor37500 kronor
2016 38700 kronor39300 kronor
2017 39900 kronor38200 kronor
2018 41800 kronor42200 kronor
2019 43700 kronor42200 kronor
2020 43400 kronor41400 kronor
2021 45300 kronor45900 kronor

Lönestatistik för sjukhuspräst i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige42400
Stockholm39800
Östra Mellansverige43700
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige42200
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..


Hur många jobbar som sjukhuspräst i Sverige?

Det är totalt 2500 personer som idag är anställda som sjukhuspräst enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2500
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en sjukhuspräst i lön i månaden?

Medellönen för en sjukhuspräst är 45500 kronor.

Hur många jobbar som sjukhuspräst i Sverige?

Det finns 2500 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som sjukhuspräst eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Örebro
Komminister i Almby församling med placering i Sörbykyrkan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Örebro Pastorat i Örebro
Helsingborg
Svenska kyrkan Helsingborg söker komminister till Gustav Adolfs församling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Helsingborgs Pastorat i Helsingborg
Helsingborg
Svenska kyrkan Helsingborg söker komminister, nyinrättad tjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Helsingborgs Pastorat i Helsingborg
Helsingborg
Svenska kyrkan Helsingborg söker komminister till Maria församling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Helsingborgs Pastorat i Helsingborg
Karlstad
Komminister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Karlstads Pastorat i Karlstad
Umeå
Präst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Umeå Pastorat i Umeå
Arvika
Församlingspräst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Arvika Pastorat i Arvika
Malmö
Biträdande församlingsherde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Malmö Pastorat i Malmö
Säffle
Präst till Säffle pastorat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Testhuset Urval & Utveckling AB i Säffle
Göteborg
Komminister till Annedals församling
Ledigt jobb som komminister på Domkyrkopastoratet i Göteborg
Borgholm
Präst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Norra Ölands Pastorat i Borgholm
Kumla
Präst i Kumla - på båda sidor om muren
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Kumla Pastorat i Kumla
Varberg
Präst till Träslövs församling
Ledigt jobb som komminister på Träslövs församling i Varberg
Växjö
Präst till Teleborg Tävelsås, Vederslöv och Kalvsvik
Ledigt jobb som komminister på Växjö Pastorat i Växjö
Västerås
Komminister med arbetsledaransvar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Västerås Pastorat i Västerås
Umeå
Präst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som präst, annat trossamfund på Umeå Pastorat i Umeå
Örnsköldsvik
Församlingsherde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på ÖRNSKÖLDSVIKS SÖDRA PASTORAT i Örnsköldsvik
Lycksele
Tre präster till västra del
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Södra Lapplands Pastorat i Lycksele
Tierp
Präst 100 %
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Tierps Pastorat i Tierp
Tierp
Präst 100 %
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Tierps Pastorat i Tierp
Växjö
Präst till Växjö domkyrka!
Ledigt jobb som komminister på Växjö Pastorat i Växjö
Borlänge
Vi söker präster
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Stora Tuna och Torsångs Pastorat i Borlänge