Lön särskollärare 2024

- Lönestatistik för en särskollärareVad tjänar en särskollärare i månaden? Medellönen för 2024 är:

41 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42000 kronor i yrket medan männen har en lön på 40700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 42500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som särskollärare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en särskollärare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en särskollärare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 251 kronor.

Dagslön för en särskollärare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1995 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en särskollärare kvar i lön efter skatt? En särskollärare får ut 28 478 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 41 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 205 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 906 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 26 kronor
Lönen efter skatt 28 478 kronor


Sök lediga jobb som särskollärare

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som särskollärare eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Svedala på Svedala kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Katrineholm
Specialpedagog till Barn- och elevhälsan i Katrineholm

Ledigt jobb som specialpedagog på Katrineholms kommun i Katrineholm

Läs om jobbet
Uppsala
Specialpedagog

Ledigt jobb som specialpedagog på REGION UPPSALA i Uppsala

Läs om jobbet
Växjö
Specialpedagog till IES Växjö

Ledigt jobb som specialpedagog på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Växjö

Läs om jobbet

Vad gör en särskollärare?

Vi har inga detaljer kring vad en särskollärare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Undervisar elever med behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass samt grund- och gymnasieskola. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och använder speciella hjälpmedel och arbetsmetoder. Ger specialpedagogiskt stöd till lärare och utvecklar undervisningsmetodik. Utvärderar och inspekterar tillämpningen av skollag, läroplaner och förord­ningar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en särskollärare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för särskollärare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42400 kronor

 • Kommunalanställd: 42500 kronor

 • Regionanställd 37700 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 39400 kronorÄr det lätt att få jobb som särskollärare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som särskollärare.

Ungefär 14200 jobbar som speciallärare och specialpedagoger i landet, av dessa är cirka 89 procent kvinnor och 11 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för speciallärare och specialpedagoger det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för speciallärare och specialpedagoger kommer vara stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som särskollärare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42000 kronor som särskollärare medan männens lön är 40700 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som särskollärare.

Lönestatistik för särskollärare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige41 000 kronor
Stockholm43 300 kronor
Östra Mellansverige40 500 kronor
Småland med öarna39 900 kronor
Sydsverige40 800 kronor
Västsverige40 900 kronor
Norra Mellansverige39 800 kronor
Mellersta Norrland39 800 kronor
Övre Norrland39 400 kronor


Hur många jobbar som särskollärare i Sverige?

Det är totalt 13300 personer som idag är anställda som särskollärare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige13 300
Stockholm och Stockholms län2 400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2 200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 200
Blekinge och Skåne län2 400
Hallands och Västra Götalands län2 800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län980
Västernorrlands och Jämtlands490
Västerbottens och Norrbottens län780

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en särskollärare i lön i månaden?

Medellönen för en särskollärare är 41900 kronor.

Hur många jobbar som särskollärare i Sverige?

Det finns 13300 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en särskollärare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 42000 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 40700 kronor.

Hur mycket betalar en särskollärare i skatt?

En särskollärare betalar i snitt 12138 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln särskollärare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som särskollärare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till särskollärare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Svedala
Specialpedagog/speciallärare, Klågerupskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Svedala kommun i Svedala
Katrineholm
Specialpedagog till Barn- och elevhälsan i Katrineholm
Ledigt jobb som specialpedagog på Katrineholms kommun i Katrineholm
Uppsala
Specialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på REGION UPPSALA i Uppsala
Växjö
Specialpedagog till IES Växjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Växjö
Mariestad
Speciallärare/specialpedagog Introduktionsprogrammen Vadsbogymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på MARIESTADS KOMMUN i Mariestad
Jönköping
Speciallärare eller lärare i anpassad gymnasieskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Jönköpings kommun i Jönköping
Värmdö
Specialpedagog/speciallärare Komvux och Komvux som anpassad utbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Värmdö kommun i Värmdö
Sundbyberg
Klasslärare Anpassad grundskola ämnesområden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Sundbybergs kommun i Sundbyberg
Malmö
Speciallärare inriktning utvecklingsstörning till Malmö Idrottsgymnasium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Malmö kommun i Malmö
Västervik
Specialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Västerviks kommun i Västervik
Norrtälje
Speciallärare Montessoriskolan Gustafslund i Norrtälje
Ledigt jobb som speciallärare på Montessori i Norrtälje AB i Norrtälje
Grums
Speciallärare till anpassad grundskola och fritidshem, Södra skolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Grums kommun i Grums
Boden
Speciallärare/lärare till särskild undervisningsgrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på BODENS KOMMUN i Boden
Grums
Speciallärare till anpassad grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Grums kommun i Grums
Ljungby
Speciallärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Ljungby kommun i Ljungby
Umeå
Speciallärare inriktning IF, anpassad grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Umeå kommun i Umeå
Norrköping
Pedagogisk resurs till Veldi i Norrköping.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Veldi Bemanning AB i Norrköping
Örebro
Speciallärare till anpassad grundskola på Engelbrektsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Örebro kommun i Örebro
Örebro
Verksamhetspedagog till Athena, HVB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Örebro kommun i Örebro
Sandviken
Specialpedagog, Elevhälsan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Sandvikens kommun i Sandviken
Sigtuna
Lärare/speciallärare med inriktning mot språk- skriv och läsutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Sigtuna kommun i Sigtuna
Skövde
Specialpedagog till Gymnasium Skövde Kavelbro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Skövde kommun i Skövde
Växjö
Specialpedagog till Hagavikskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på VÄXJÖ KOMMUN i Växjö
Boden
Specialpedagog, Centrala Elevhälsan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på BODENS KOMMUN i Boden
Eskilstuna
Speciallärare till Djurgårdsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Stockholm
Specialpedagog
Ledigt jobb som speciallärare på YrkesAkademin AB i Stockholm
Åre
Speciallärare/ specialpedagog inriktning IF
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Åre kommun i Åre
Hässleholm
Speciallärare till T4-skolan, anpassad grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Hässleholms kommun i Hässleholm
Piteå
Speciallärare/specialpedagog till anpassade grundskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Piteå kommun i Piteå
Höör
Lärare i musik och fritidshem sökes till mysig byskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Höörs kommun i Höör