Lönestatistik för en klinisk kemist 2023

Vad tjänar en klinisk kemist i månaden? Medellönen är 49000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48700 kronor i yrket medan männen har en lön på 49400 kronor. Se även analytisk kemist , astronom och atomfysiker .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 51500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som klinisk kemist.

Medellön, snittlön eller medianlön för en klinisk kemist?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 49000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln klinisk kemist in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier, modeller och metoder samt utformar praktiska tillämpningar inom kemi. Leder experiment, analyserar och värderar data i laboratoriemiljö. Informerar, ger råd samt utfärdar anvisningar och tillstånd. Utvecklar och provar kemiska produkter och processer. Tar fram dokumentation och handlägger registreringsärenden. ”

Hur ser lönestatistiken ut för en klinisk kemist i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för klinisk kemist skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd 43500 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 51500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som klinisk kemist? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48700 kronor som klinisk kemist medan männens lön är 49400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 39200 kronor43700 kronor
2015 40100 kronor42800 kronor
2016 41300 kronor44500 kronor
2017 43000 kronor44900 kronor
2018 43800 kronor45900 kronor
2019 43200 kronor45900 kronor
2020 43200 kronor44700 kronor
2021 48700 kronor49400 kronor

Lönestatistik för klinisk kemist i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43900
Stockholm43900
Östra Mellansverige42100
Småland med öarna..
Sydsverige42900
Västsverige48400
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som klinisk kemist i Sverige?

Det är totalt 2500 personer som idag är anställda som klinisk kemist enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2500
Stockholm och Stockholms län640
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län760
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län350
Hallands och Västra Götalands län470
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en klinisk kemist i lön i månaden?

Medellönen för en klinisk kemist är 49000 kronor.

Hur många jobbar som klinisk kemist i Sverige?

Det finns 2500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som klinisk kemist eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Stockholm
Vi söker en kemikaliespecialist till Stockholms kemikaliecentrum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Stockholms kommun i Stockholm
Uppsala
Kemist med inriktning radioaktivitet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Randstad AB i Uppsala
Malmö
IPC Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Polypeptide Laboratories (Sweden) AB i Malmö
Malmö
Production Specialist Process Transfer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Polypeptide Laboratories (Sweden) AB i Malmö
Stockholm
Postdoktor inom funktionella biobaserade polymera material
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Mölndal
Analytical Scientist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Hays AB i Mölndal
Stockholm
Forskare (tidsbegränsad anställning)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biokemist på Stockholms Universitet i Stockholm
Stockholm
Senior Formulation Chemist, Haircare
Ledigt jobb som kemist på Oriflame Cosmetics AB i Stockholm
Göteborg
Experienced Associate Principal Drug Delivery Scientist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Astrazeneca AB i Göteborg
Lund
Principal scientist in Analytical chemistry
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Oatly AB i Lund
Norrköping
Postdoktor i molekylär beräkningsspektroskopi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Linköpings Universitet i Norrköping
Göteborg
Chemical Automation Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Astrazeneca AB i Göteborg
Uppsala
Postdoc in Environmental Chemistry and Engineering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljökemist på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Post-doc i miljö kemi och teknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljökemist på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Göteborg
Postdoctoral fellow in mitochondrial DNA replication and transcription
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biokemist på Göteborgs Universitet i Göteborg
Lund
Experienced NMR Spectroscopist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Red Glead Discovery AB i Lund
Sundbyberg
Handläggare/Teamledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Kemikalieinspektionen i Sundbyberg
Finspång
Miljöexpert sökes till Siemens Energy i Finspång!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljökemist på Experis AB i Finspång
Stockholm
Scientist Quality Control – Analytical Chemistry, Gnothis AB, Stockholm
Ledigt jobb som analytisk kemist på Valley Recruitment AB i Stockholm
Växjö
Sustainability Information Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljökemist på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Växjö
Linköping
Forensiker inom oljor, fett och brandfarliga vätskor till NFC Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forensiker, kemist på Polismyndigheten i Linköping
Göteborg
Early Talents- CHARM 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Randstad AB i Göteborg
Lund
Researcher in organic/surface chemistry
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisk kemist på Betensid AB i Lund
Göteborg
Analytisk kemist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Prevas AB i Göteborg
Malmö
QC-assistent för extrajobb till läkemedelsjätten PolyPeptide
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Academic Work Sweden AB i Malmö
Stockholm
Battery Scale-Up Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Miljöhandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholm
Uppsala
erfaren analytisk kemist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Randstad AB i Uppsala
Uppsala
analytisk kemist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Randstad AB i Uppsala
Umeå
Postdoktor inom ämnet metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist
Ledigt jobb som kemist på Umeå Universitet i Umeå