Lönestatistik för en affärsjurist 2023

Vad tjänar en affärsjurist i månaden? Medellönen är 63400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 59400 kronor i yrket medan männen har en lön på 68000 kronor. Se även advokat , advokatfiskal och affärsjurist .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 63400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som affärsjurist.

Medellön, snittlön eller medianlön för en affärsjurist?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 63400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln affärsjurist in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Tolkar lagar samt formulerar och granskar avtal och andra juridiska handlingar. Ser till att avtal och kontrakt är juridiskt bindande och följer de lagar och bestämmelser som finns på området. Företräder klienter i juridiska frågor och vid förhandlingar. Förbereder processer och företräder klient inför domstol. Utformar försäkringsvillkor.”

Hur ser lönestatistiken ut för en affärsjurist i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för affärsjurist skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 63400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som affärsjurist? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 59400 kronor som affärsjurist medan männens lön är 68000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 50400 kronor60300 kronor
2015 50200 kronor59800 kronor
2016 54500 kronor59800 kronor
2017 52100 kronor60700 kronor
2018 55500 kronor58900 kronor
2019 56400 kronor61500 kronor
2020 54700 kronor65800 kronor
2021 59400 kronor68000 kronor

Lönestatistik för affärsjurist i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige59500
Stockholm61200
Östra Mellansverige53300
Småland med öarna58100
Sydsverige59600
Västsverige55900
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som affärsjurist i Sverige?

Det är totalt 7500 personer som idag är anställda som affärsjurist enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7500
Stockholm och Stockholms län5200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län110
Blekinge och Skåne län670
Hallands och Västra Götalands län850
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en affärsjurist i lön i månaden?

Medellönen för en affärsjurist är 63400 kronor.

Hur många jobbar som affärsjurist i Sverige?

Det finns 7500 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som affärsjurist eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till affärsjurist

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Advokat Lön för en Advokatfiskal Lön för en Affärsjurist Lön för en Akademiombudsman Lön för en Allmän åklagare Lön för en Arbetsrättsjurist Lön för en Assessor Lön för en Assistentåklagare Lön för en Auditör Lön för en Avtalssekreterare, kommun Lön för en Bankjurist Lön för en Beredningsjurist Lön för en Bolagsjurist Lön för en Brottmålsadvokat Lön för en Chefsjurist Lön för en Chefsrådman Lön för en Chefsåklagare Lön för en Dispaschör Lön för en Distriktsåklagare Lön för en Domare (juridisk) Lön för en Domstolsjurist Lön för en Familjerättsjurist Lön för en Fastighetsjurist Lön för en Fastighetsnotarie Lön för en Fastighetsråd Lön för en Folkrättsjurist Lön för en Förbundsjurist Lön för en Föredragande jurist Lön för en Företagsjurist Lön för en Försäkringsdomare Lön för en Försäkringsjurist Lön för en Förvaltningsjurist Lön för en Hovrättsassessor Lön för en Hovrättsfiskal Lön för en Hovrättslagman Lön för en Hovrättsnotarie Lön för en Hovrättspresident Lön för en Hovrättsråd Lön för en Immaterialrättsjurist Lön för en IT-jurist Lön för en Juridisk ombudsman Lön för en Jurist, allmän domstol Lön för en Jurist, bank Lön för en Jurist, bolags- Lön för en Jurist, fastighets- Lön för en Jurist, företags- Lön för en Jurist, förvaltnings- Lön för en Jurist, förvaltningsdomstol Lön för en Jurist, myndighet Lön för en Jurist, organisation Lön för en Jurist, ospec Lön för en Jurist, specialdomstol Lön för en Justitieråd Lön för en Kammarrättsassessor Lön för en Kammarrättsfiskal Lön för en Kammarrättslagman Lön för en Kammarrättspresident Lön för en Kammarrättsråd Lön för en Kammaråklagare Lön för en Kanslijurist Lön för en Kanslinotarie Lön för en Kommunjurist Lön för en Kronofogde Lön för en Lagman Lön för en Landstingsjurist Lön för en Länsassessor Lön för en Länsjurist Lön för en Länsnotarie Lön för en Länsrättsassessor Lön för en Länsrättsfiskal Lön för en Länsrättsnotarie Lön för en Länsåklagare Lön för en Miljöjurist Lön för en Miljöråd Lön för en Notarie Lön för en Organisationsjurist Lön för en Patentjurist Lön för en Regeringsråd Lön för en Revisionssekreterare Lön för en Riksåklagare Lön för en Rådman Lön för en Rättsvårdsinspektör Lön för en Sjöfiskal Lön för en Skatteintendent Lön för en Skattejurist Lön för en Socialförsäkringsombud Lön för en Stadsadvokat Lön för en Stadsfiskal Lön för en Stadsjurist Lön för en Stadsnotarie Lön för en Stadsombudsman Lön för en Stadssekreterare Lön för en Statsåklagare Lön för en Stiftsjurist Lön för en Stiftsnotarie Lön för en Stiftssekreterare Lön för en Tingsfiskal Lön för en Tingsnotarie Lön för en Tvistemålsadvokat Lön för en Upphovsrättsjurist Lön för en Varumärkesjurist Lön för en Vattenrättsdomare Lön för en Verksjurist Lön för en Åklagarassistent Lön för en Åklagare Lön för en Åtalsbyråchef Lön för en Överrättsnotarie Lön för en Överåklagare
Stockholm
Junior bolagsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Solna
Dataskyddsjurister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Statens Institutionsstyrelse i Solna
Stockholm
Bolagsjurist till Tyréns
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Lund
Legal Counsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Axis Communications AB i Lund
Göteborg
Tax Manager till internationellt storbolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skattejurist på Jobnet AB i Göteborg
Stockholm
Bolagsjurister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Stockholm
Legal Counsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Volumental AB i Stockholm
Stockholm
Atrium Ljungberg söker Chefsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Jurister – arbeta med internationella civil- och familjerättsliga ärenden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjerättsjurist på Regeringskansliet i Stockholm
Jönköping
Jurist till Alma Assistans
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Friab individ & familj AB i Jönköping
Malmö
Verksjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som upphovsrättsjurist på Myndigheten För Tillgängliga Medier i Malmö
Åstorp
Ecophon – Legal & Compliance Coordinator (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Saint-Gobain Ecophon AB i Åstorp
Lund
Förhandlare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsrättsjurist på Lunds kommun i Lund
Stockholm
Bolagsjurist till ledande offshore vindkraftsföretag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Experis AB i Stockholm
Stockholm
IGNIS söker familjerättsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjerättsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Utbildningsskapare på distans inom Privatjuridik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Academy Online International AB i
Utbildningsskapare på distans inom Affärsjuridik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Academy Online International AB i
Stockholm
Jurist inom personlig assistans
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Omsorgshuset i Stockholm AB i Stockholm
Göteborg
Bolagsjurist
Ledigt jobb som bolagsjurist på SERNEKE Group AB (publ) i Göteborg
Danderyd
Legal Counsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Tobii Dynavox AB i Danderyd
Stenungsund
Jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Lundberg & Associates AB i Stenungsund
Göteborg
Jurek Law söker juristkonsulter i Göteborgsområdet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
Stockholm
Bolagsjurist till Skandiabanken
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Göteborg
Vice President & Head of Business Operations
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Volvo Business Services AB i Göteborg
Göteborg
Arbetsrättsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsrättsjurist på Göteborgs Universitet i Göteborg
Stockholm
Legal Counsel till Corporate Commercial på Tre
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Hi3G Access AB i Stockholm
Stockholm
Bolagsjurist med IT-inriktning, Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på PostNord Group AB i Stockholm
Solna
PostNord söker bolagsjurist med IT-inriktning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Solna
Göteborg
Sileo söker processjurist i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
Malmö
Bolagsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på E.On Sverige AB i Malmö