Lön personalhandläggare 2024

- Lönestatistik för en personalhandläggareVad tjänar en personalhandläggare i månaden? Medellönen för 2024 är:

44 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 44300 kronor i yrket medan männen har en lön på 46700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som personalhandläggare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en personalhandläggare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en personalhandläggare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 269 kronor.

Dagslön för en personalhandläggare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2138 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en personalhandläggare kvar i lön efter skatt? En personalhandläggare får ut 30 582 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 44 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 738 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 269 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 28 kronor
Lönen efter skatt 30 582 kronor


Sök lediga jobb som personalhandläggare

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som personalhandläggare eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Fagersta på Epiroc Rock Drills AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Umeå
Arbeta deltid vid sidan av studierna som rekryterare på PersonalExpressen!

Ledigt jobb som personalansvarig på PersonalExpressen AB i Umeå

Läs om jobbet
Umeå
Arbeta deltid vid sidan av studierna som rekryterare på PersonalExpressen!

Ledigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på PersonalExpressen AB i Umeå

Läs om jobbet
Härnösand
HR generalist till Härnösands kommun i Höga kusten

Ledigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Härnösands kommun i Härnösand

Läs om jobbet

Vad gör en personalhandläggare?

Vi har inga detaljer kring vad en personalhandläggare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Planerar och organiserar rekrytering, utveckling, omplacering och avveckling av personal. Upprättar personalbudget och utbildningsplaner. Deltar i förhandlingar om löner, anställningsvillkor samt tolkar och informerar om arbetsrättsliga lagar och avtal.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en personalhandläggare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för personalhandläggare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 43000 kronor

 • Kommunalanställd: 40500 kronor

 • Regionanställd 41800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 46400 kronorÄr det lätt att få jobb som personalhandläggare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som personalhandläggare.

Ungefär 21000 jobbar som personal- och hr-specialister i landet, av dessa är cirka 78 procent kvinnor och 22 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för personal- och hr-specialister det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för personal- och hr-specialister kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som personalhandläggare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 44300 kronor som personalhandläggare medan männens lön är 46700 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som personalhandläggare.

Lönestatistik för personalhandläggare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige43 300 kronor
Stockholm46 600 kronor
Östra Mellansverige42 400 kronor
Småland med öarna40 000 kronor
Sydsverige41 100 kronor
Västsverige43 200 kronor
Norra Mellansverige39 600 kronor
Mellersta Norrland39 800 kronor
Övre Norrland38 900 kronor


Hur många jobbar som personalhandläggare i Sverige?

Det är totalt 20900 personer som idag är anställda som personalhandläggare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige20 900
Stockholm och Stockholms län7 400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2 300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län3 400
Hallands och Västra Götalands län3 800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1 200
Västernorrlands och Jämtlands430
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en personalhandläggare i lön i månaden?

Medellönen för en personalhandläggare är 44900 kronor.

Hur många jobbar som personalhandläggare i Sverige?

Det finns 20900 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en personalhandläggare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 44300 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 46700 kronor.

Hur mycket betalar en personalhandläggare i skatt?

En personalhandläggare betalar i snitt 13035 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln personalhandläggare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som personalhandläggare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till personalhandläggare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administrativ konsult Lön för en Administrativ rationaliserare Lön för en Administrativ utvecklare Lön för en Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation Lön för en Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Administratör, personalvetare Lön för en Affärsutvecklare Lön för en Akademisekreterare Lön för en Ambassadsekreterare Lön för en Antagningshandläggare Lön för en Antagningssekreterare, utbildning Lön för en Arbetsmarknadshandläggare Lön för en Arbetsmarknadssamordnare Lön för en Arbetsmarknadssekreterare Lön för en Arkivutredare, fastighetsrättslig Lön för en Asylhandläggare Lön för en Attaché Lön för en AU-chef Lön för en AU-utredare Lön för en Bankinspektör Lön för en Biståndshandläggare, SIDA Lön för en Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd Lön för en Byggnadsråd Lön för en Byrådirektör, ospec Lön för en Byråingenjör Lön för en Byråinspektör Lön för en Controller, personal Lön för en Departementssekreterare Lön för en Dövblindkonsulent Lön för en Dövkonsulent Lön för en EU-kontrollant, övrig Lön för en EU-samordnare Lön för en Fackombudsman Lön för en Filmcensor Lön för en FM-konsult Lön för en Folkhälsoutvecklare Lön för en Fritidsintendent Lön för en Fögderisekreterare Lön för en Förbundssekreterare Lön för en Föreningskonsulent Lön för en Företagskonsulent Lön för en Företagskonsult Lön för en Förhandlingsombudsman Lön för en Handikappkonsulent Lön för en Handläggare, utredare, offentlig förvaltning Lön för en Headhunter Lön för en HR-expert Lön för en HR-konsult Lön för en HR-specialist Lön för en Hälso- och sjukvårdsstrateg Lön för en Hälsoplanerare Lön för en Inspektör, Socialstyrelsen Lön för en Jämställdhetsstrateg Lön för en Kanslisekreterare, övrig Lön för en Klimatstrateg Lön för en Kommittésekreterare Lön för en Kommunhandläggare Lön för en Kommunsekreterare Lön för en Kompetensmäklare Lön för en Kompetensutvecklare Lön för en Konsulent, hörselskadade Lön för en Konsulent, rörelsehindrade Lön för en Konsulent, synskadade Lön för en Konsult, administrativ Lön för en Konsult, företags- Lön för en Konsult, HR Lön för en Konsult, management- Lön för en Konsult, organisations- Lön för en Konsult, outplacement- Lön för en Konsult, PA Lön för en Konsult, rekryterings- Lön för en Konsult, relocation service Lön för en Konsult, verksamhets- Lön för en Konsumentvägledare Lön för en Kontorsrationaliserare Lön för en Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg. Lön för en Kulturintendent, offentlig förvaltning Lön för en Kultursekreterare Lön för en Kvalitetskoordinator, forskning Lön för en Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling Lön för en Kvalitetsrevisor Lön för en Kvalitetssamordnare, forskning Lön för en Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling Lön för en Landsbygdsutvecklare Lön för en Landstingssekreterare Lön för en Lantbruksråd Lön för en Lobbyist, organisation Lön för en Länsbildningskonsulent Lön för en Länshälsovårdskonsulent Lön för en Löneingenjör Lön för en Lönespecialist Lön för en Managementkonsult Lön för en Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning Lön för en Miljöstrateg Lön för en Naturvårdare, administratör Lön för en Näringslivskonsulent Lön för en Näringslivskonsult Lön för en Näringslivssekreterare Lön för en Ombudsman Lön för en Omvårdnadsutvecklare Lön för en Organisationskonsult Lön för en Organisationssekreterare, intresseorganisation Lön för en Organisationssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Organisationsutvecklare Lön för en Outplacementkonsult Lön för en PA-konsult Lön för en Partiombudsman Lön för en Personaladministratör, personalhandläggare Lön för en Personalassistent, personalhandläggare Lön för en Personalcontroller Lön för en Personalhandläggare Lön för en Personalkonsulent Lön för en Personalkonsult Lön för en Personalman Lön för en Personalplanerare, personalhandläggare Lön för en Personalrekryterare Lön för en Personalsamordnare Lön för en Personalsekreterare, personalhandläggare Lön för en Personalstrateg Lön för en Personalutvecklare Lön för en Personalvetare Lön för en Personalvårdskonsulent Lön för en Planerare, offentlig förvaltning Lön för en Planeringssekreterare, kommun, landsting Lön för en Politisk sekreterare Lön för en Projektledare, affärsutveckling Lön för en Regulatorisk handläggare Lön för en Rekryterare Lön för en Rekryteringsansvarig Lön för en Rekryteringskonsult Lön för en Rekryteringsledare Lön för en Researcher, rekrytering Lön för en Retail Management Lön för en Samhällsplanerare Lön för en Sekreterare, politisk Lön för en Skattehandläggare, specialistkompetens Lön för en Skolsekreterare, handläggare Lön för en Stabskonsulent Lön för en Statsinspektör Lön för en Styrelseledamot, organisation Lön för en Styrelseledamot, staten Lön för en Synkonsulent Lön för en Taxeringsintendent Lön för en Trafikplanerare, offentlig förvaltning Lön för en Turistintendent Lön för en Turistsekreterare Lön för en Utbildningsmäklare Lön för en Utredare, företag Lön för en Utredare, handläggare, kommun Lön för en Utredare, handläggare, landsting Lön för en Utredare, handläggare, staten Lön för en Utredare, intresseorganisation Lön för en Utredare, offentlig förvaltning Lön för en Utredningssekreterare, intresseorganisation Lön för en Utredningssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling Lön för en Verksamhetscontroller Lön för en Verksamhetskonsult Lön för en Vårdutvecklare Lön för en Äldre- och handikappsekreterare Lön för en Överförmyndare
Fagersta
Senior HR Business Partner
Ledigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Epiroc Rock Drills AB i Fagersta
Umeå
Arbeta deltid vid sidan av studierna som rekryterare på PersonalExpressen!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalansvarig på PersonalExpressen AB i Umeå
Umeå
Arbeta deltid vid sidan av studierna som rekryterare på PersonalExpressen!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på PersonalExpressen AB i Umeå
Härnösand
HR generalist till Härnösands kommun i Höga kusten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Härnösands kommun i Härnösand
Järfälla
Rekryterings- och systemspecialist
Ledigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Lidl Sverige KB i Järfälla
Stockholm
Bli vår nästa praktikant inom Rekrytering eller Redovisning – Hösten 2024!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Watersheds AB i Stockholm
Eskilstuna
Lernia Bemanning & Rekrytering söker konsultchef!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalansvarig på Lernia AB i Eskilstuna
Stockholm
Recruitment Intern
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som researcher, rekrytering på SpeakCharlie AB i Stockholm
Stockholm
Insitepart söker Konsultchef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalansvarig på Insitepart AB i Stockholm
Göteborg
Konsultchef till centrala Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalansvarig på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Fully Remote International Recruiters / Headhunters at Recruit4Work
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Meet a Group international AB i
Bollnäs
HR Business Partner samverkan och förhandling till Vallviks Bruk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Bollnäs
Söderhamn
HR Business Partner samverkan och förhandling till Vallviks Bruk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Söderhamn
Stockholm
Senior Business Operations Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Klarna Bank AB i Stockholm
Stockholm
Senior Business Operations Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Klarna Bank AB i Stockholm
Bollebygd
Vill du jobba som HR specialist med ett särskilt uppdrag att arbeta med vår
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Bollebygds kommun i Bollebygd
Stockholm
Praktikant rekrytering eller redovisning höst 2024
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Meet a Group international AB i Stockholm
Stockholm
HR-konsult till uppdrag i Stockholm / Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Tng Group AB i Stockholm
Värmdö
HR-partner till Utbildningskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Värmdö kommun i Värmdö
Göteborg
P&O Business Partner till DB Schenker i Göteborg
Ledigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Schenker AB i Göteborg
Stockholm
Rekryterare/Konsultchef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalansvarig på Bustos Konsulttjänster AB i Stockholm
Solna
Rekryterings- och bemanningsansvarig inom personlig assistans
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Aleris Rehab Station Stockholm AB i Solna
Stockholm
Recruitment Partner/Consultant Manager sökes till Wrknest! 🕵️‍♂️
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Meet a Group international AB i Stockholm
Göteborg
Gör dig startklar för kommande uppdrag inom HR i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Lernia Bemanning AB i Göteborg
Stockholm
Talent Acquisition Partner - Central Talent Acquisition team
Ledigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Stockholm
Skellefteå
HR-specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-advisor på Skellefteå kommun i Skellefteå
Malmö
Operativ chef med kvalitetsansvar Yrkeshögskola Grit Academy
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalansvarig på Grit Academy AB i Malmö
Härnösand
Rekryteringsspecialist, Verksamhetsnära HR Härnösand
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Kriminalvården i Härnösand
Uddevalla
NearYou Uddevalla expanderar och söker en Konsultchef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på NearYou Sverige AB i Uddevalla
Halmstad
Sektionschef till HR-sektionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalansvarig på Försvarsmakten i Halmstad