Lönestatistik för en förrättningslantmätare 2023

Vad tjänar en förrättningslantmätare i månaden? Medellönen är 43900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41900 kronor i yrket medan männen har en lön på 45300 kronor. Se även arkitekt , bygglovsarkitekt och civilingenjör, lantmäteri .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 49800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förrättningslantmätare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förrättningslantmätare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förrättningslantmätare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Handlägger tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsbildning. Svarar för värdering och registrering av fastigheter. Ansvarar för mätnings- och kartläggningsarbete samt för framställning och uppdatering av kartor. Analyserar flyg- och satellitbilder. Ger råd bl.a. vid fastighetsbildning, mark- och fastighetsvärdering samt vid samverkan mellan fastigheter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förrättningslantmätare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förrättningslantmätare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 39700 kronor

 • Kommunalanställd: 41200 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förrättningslantmätare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41900 kronor som förrättningslantmätare medan männens lön är 45300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 34000 kronor36200 kronor
2015 35100 kronor38200 kronor
2016 39400 kronor0 kronor
2017 39900 kronor45500 kronor
2018 40200 kronor45000 kronor
2019 41000 kronor44600 kronor
2020 42000 kronor46400 kronor
2021 41900 kronor45300 kronor

Lönestatistik för förrättningslantmätare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige44600
Stockholm51800
Östra Mellansverige45400
Småland med öarna..
Sydsverige42900
Västsverige43500
Norra Mellansverige39400
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som förrättningslantmätare i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som förrättningslantmätare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län190
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förrättningslantmätare i lön i månaden?

Medellönen för en förrättningslantmätare är 43900 kronor.

Hur många jobbar som förrättningslantmätare i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som förrättningslantmätare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Motala
Förrättningslantmätare
Ledigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Motala kommun i Motala
Svalöv
Mark- och exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Svalövs kommun i Svalöv
Nyköping
Förrättningslantmätare, Nyköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Nyköping
Stockholm
Erfaren fastighetsbildare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Svefa AB i Stockholm
Örebro
Exploateringsingenjör till Miljö och Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Örebro kommun i Örebro
Linköping
Förrättningslantmätare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Linköpings kommun i Linköping
Falun
Förrättningslantmätare Dalarna - Falun, Leksand och Mora
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Falun
Falun
Förrättningslantmätare med erfarenhet, Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Falun
Mora
Förrättningslantmätare med erfarenhet, Mora
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Mora
Karlstad
Förrättningslantmätare, Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Karlstad
Karlstad
Förrättningslantmätare med erfarenhet, Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Karlstad
Södertälje
Senior exploateringsingenjör, Exploateringsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Södertälje kommun i Södertälje
Nybro
Exploateringssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Nybro kommun i Nybro
Solna
Junior Markförhandlare till infrastrukturprojekt
Ledigt jobb som markförhandlare på Trafikverket i Solna
Linköping
Exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Linköpings kommun i Linköping
Köping
Mark – och Exploateringsingenjör/projektsamordnare till Köpings Kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Köpings kommun i Köping
Stockholm
Fastighetsrådgivare inom mark- och exploatering (MEX)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Svefa AB i Stockholm
Älmhult
Lösningsfokuserad mark- och exploateringsingenjör till Älmhult!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Älmhults kommun i Älmhult
Finspång
Samhällsplaneringsenheten söker mark- och exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Finspångs kommun i Finspång
Botkyrka
Projektledare till mark- och exploateringsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Botkyrka kommun i Botkyrka
Södertälje
Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Södertälje kommun i Södertälje
Borås
Performance Marketing Specialist till Jotex
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som markförhandlare på MT Search & Recruit AB i Borås
Borås
E-mail Marketing Specialist till Jotex
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som markförhandlare på MT Search & Recruit AB i Borås
Umeå
Lantmätare/ Förrättnings lantmätare/ Exploateringsingenjör Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på AFRY AB i Umeå
Falun
Lantmätare/ Förrättnings lantmätare/ Exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på AFRY AB i Falun
Borlänge
Lantmätare/ Förrättnings lantmätare/ Exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på AFRY AB i Borlänge
Sundsvall
Lantmätare/ Förrättningslantmätare/ Exploateringsingenjör Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på AFRY AB i Sundsvall
Gävle
Lantmätare/ Förrättnings lantmätare/ Exploateringsingenjör i Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på AFRY AB i Gävle
Sundbyberg
Aspirantprogram inom Samhällsbyggnad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Svenska Kraftnät i Sundbyberg
Göteborg
Förrättningslantmätare med erfarenhet, Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Göteborg