Lönestatistik för en civilingenjör, fordonsteknik 2023

Vad tjänar en civilingenjör, fordonsteknik i månaden? Medellönen är 46200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 44600 kronor i yrket medan männen har en lön på 46700 kronor. Se även akustiker , akustisk designer och anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 48600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som civilingenjör, fordonsteknik.

Medellön, snittlön eller medianlön för en civilingenjör, fordonsteknik?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln civilingenjör, fordonsteknik in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier, modeller och metoder inom tillverkningsindustri t.ex. maskin- och fordons­teknik. Leder projekt-, projekterings- och konstruktionsarbete som avser fordon, komponenter, maskiner och annan mekanisk utrustning samt värme-, vatten-, sanitets-, ventilations-, och kylsystem. Ansvarar för besiktning och kontroller. Utarbetar riktlinjer och metoder för kvalitetssäkring.”

Hur ser lönestatistiken ut för en civilingenjör, fordonsteknik i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för civilingenjör, fordonsteknik skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 48600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 46100 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som civilingenjör, fordonsteknik? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 44600 kronor som civilingenjör, fordonsteknik medan männens lön är 46700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 38900 kronor41600 kronor
2015 39400 kronor42100 kronor
2016 40700 kronor42200 kronor
2017 41100 kronor44000 kronor
2018 40900 kronor43700 kronor
2019 42600 kronor45700 kronor
2020 43400 kronor46000 kronor
2021 44600 kronor46700 kronor

Lönestatistik för civilingenjör, fordonsteknik i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige45400
Stockholm46400
Östra Mellansverige46900
Småland med öarna42300
Sydsverige45100
Västsverige44900
Norra Mellansverige45500
Mellersta Norrland43400
Övre Norrland43200

Hur många jobbar som civilingenjör, fordonsteknik i Sverige?

Det är totalt 15800 personer som idag är anställda som civilingenjör, fordonsteknik enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige15800
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2900
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län1800
Hallands och Västra Götalands län3900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1100
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län700

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en civilingenjör, fordonsteknik i lön i månaden?

Medellönen för en civilingenjör, fordonsteknik är 46200 kronor.

Hur många jobbar som civilingenjör, fordonsteknik i Sverige?

Det finns 15800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som civilingenjör, fordonsteknik eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till civilingenjör, fordonsteknik

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akustiker Lön för en Akustisk designer Lön för en Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Anläggningsplanerare Lön för en Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bergsingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bilkonstruktör Lön för en Byggnadsingenjör, civilingenjör Lön för en Byggnadskonsult, civilingenjör Lön för en Civilingenjör, anläggning Lön för en Civilingenjör, bygg Lön för en Civilingenjör, bygg o anläggning Lön för en Civilingenjör, byggnadskonstruktion Lön för en Civilingenjör, datateknik, hårdvara Lön för en Civilingenjör, elektronik Lön för en Civilingenjör, elektroteknik Lön för en Civilingenjör, elkraft Lön för en Civilingenjör, energi Lön för en Civilingenjör, fordonsteknik Lön för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Lön för en Civilingenjör, gruvteknik Lön för en Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara Lön för en Civilingenjör, kemi Lön för en Civilingenjör, kemiteknik Lön för en Civilingenjör, livsmedelsteknik Lön för en Civilingenjör, logistik Lön för en Civilingenjör, maskinteknik Lön för en Civilingenjör, metallurgi Lön för en Civilingenjör, rymdteknik Lön för en Civilingenjör, telekommunikation Lön för en Civilingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Civilingenjör, VVS Lön för en Civilingenjör, väg och vattenbyggnad Lön för en Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör Lön för en Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Elektronikingenjör, civilingenjör Lön för en Elektronikkonstruktör, civilingenjör Lön för en Elkraftingenjör, civilingenjör Lön för en Energiingenjör, civilingenjör Lön för en Energistrateg Lön för en Experimentingenjör, elektronik Lön för en Experimentingenjör, kemiteknik Lön för en Experimentingenjör, telekommunikation Lön för en Fartygskonstruktör Lön för en Flygingenjör, flygvapnet Lön för en Flygingenjör, industri Lön för en Flygplanskonstruktör Lön för en Forskare, mikroelektronik Lön för en Forskare, trafiksäkerhet Lön för en Forskningsingenjör, bygg Lön för en Forskningsingenjör, elektronik Lön för en Forskningsingenjör, elkraft Lön för en Forskningsingenjör, fysik Lön för en Forskningsingenjör, kemi Lön för en Forskningsingenjör, maskin Lön för en Forskningsingenjör, metallurgi Lön för en Forskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Geotekniker Lön för en Gjuteriingenjör, civilingenjör Lön för en Granskningsingenjör, bygg Lön för en Granskningsingenjör, elektronik Lön för en Granskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Gruvingenjör, civilingenjör Lön för en Hårdvarukonstruktör Lön för en Ingenjörsgeolog Lön för en Kemiingenjör, civilingenjör Lön för en Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Konstruktör (elektronik), civilingenjör Lön för en Konstruktör, kemiteknik Lön för en Konstruktör, maskin, civilingenjör Lön för en Konsult, byggnads-, civilingenjör Lön för en Konsult, patent Lön för en Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetskoordinator, elektronik Lön för en Kvalitetskoordinator, elkraft Lön för en Kvalitetskoordinator, gruvteknik Lön för en Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetskoordinator, telekommunikation Lön för en Kvalitetskoordinator, väg och vatten Lön för en Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetssamordnare, elektronik Lön för en Kvalitetssamordnare, elkraft Lön för en Kvalitetssamordnare, gruvteknik Lön för en Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetssamordnare, telekommunikation Lön för en Kvalitetssamordnare, väg och vatten Lön för en Logistiker Lön för en Logistikingenjör Lön för en Logistikkonsult Lön för en Logistikutvecklare Lön för en Mariningenjör Lön för en Maskiningenjör, civilingenjör Lön för en Maskinkonstruktör, civilingenjör Lön för en Materialingenjör, metallurgi Lön för en Materialplanerare, civilingenjör Lön för en Materialstyrare Lön för en Materialstyrningsingenjör, maskin Lön för en Mekatronikingenjör Lön för en Metallograf Lön för en Metallurg Lön för en Monteringsingenjör, elektronik Lön för en Monteringsingenjör, telekommunikation Lön för en Patentingenjör Lön för en Patentkonsult Lön för en Patentombud Lön för en Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Processingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Processutvecklare, kemiteknik Lön för en Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Produktionsutvecklare, elektronik Lön för en Produktionsutvecklare, telekommunikation Lön för en Produktutvecklare, bygg Lön för en Produktutvecklare, elektronik Lön för en Produktutvecklare, elkraft Lön för en Produktutvecklare, livsmedel Lön för en Produktutvecklare, maskin Lön för en Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m. Lön för en Produktutvecklare, telekommunikation Lön för en Projekteringsingenjör, elkraft Lön för en Projektledare, maskinkonstruktör Lön för en Projektledare, utveckling nya fordon och motorer Lön för en Prospekteringsingenjör, civilingenjör Lön för en Radioingenjör Lön för en Rymdingenjör Lön för en Standardiseringsingenjör, elkraft Lön för en Standardiseringsingenjör, övrig Lön för en Supply chain manager Lön för en Svetsingenjör Lön för en Systemingenjör, styr/reglerteknik Lön för en Systemintegratör Lön för en Textilteknolog Lön för en Underhållsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingschef, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, bygg Lön för en Utvecklingsingenjör, elektronik Lön för en Utvecklingsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemiteknik Lön för en Utvecklingsingenjör, maskin Lön för en Utvecklingsingenjör, telekommunikation Lön för en Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Valsverksingenjör, civilingenjör Lön för en Varumärkeshandläggare Lön för en Varumärkeskonsult Lön för en Vägprojektör
Tranås
Energiingenjör till Granitor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, energi på Cleverex Bemanning AB i Tranås
Södertälje
Projektledare/ Tillverkaransvarig till Södertälje Science Park 🌍
Ledigt jobb som civilingenjör, tillverkningsindustri på Wrknest AB i Södertälje
Göteborg
Mekanikingenjör till Noram International 🌎
Ledigt jobb som civilingenjör, konstruktion, maskin på Wrknest AB i Göteborg
Göteborg
Test Engineer - AD/ADAS Track Testing
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, tillverkningsindustri på Volvo Personvagnar AB i Göteborg
Borås
Product Owner - AD & ADAS Track Testing
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, tillverkningsindustri på Volvo Personvagnar AB i Borås
Lund
Två stycken maskiningenjörer sökes till Lund
Ledigt jobb som civilingenjör, konstruktion, maskin på Spets AB i Lund
Helsingborg
Två stycken maskiningenjörer sökes till Helsingborg!
Ledigt jobb som civilingenjör, konstruktion, maskin på Spets AB i Helsingborg
Södertälje
Senior Software Developer within Battery Safety and Services Software
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utvecklingsingenjör, tillverkningsindustri på Scania CV AB i Södertälje
Karlskrona
Smart Start Trainee
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, maskin på SAAB AB i Karlskrona
SSAB - Technical Development Program - Trainee
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utvecklingsingenjör, tillverkningsindustri på SSAB Emea AB i
Södertälje
Software Unit Tester within Battery Safety and Services Software
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utvecklingsingenjör, tillverkningsindustri på Scania CV AB i Södertälje
Linköping
Inspektör till Militära Flyginspektionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, maskin på Försvarsmakten i Linköping
Kalmar
Junior Ingenjör inom kärnkraft till AFRYs Talangprogram
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, energi på Framtiden i Sverige AB i Kalmar
Karlskrona
Trainee- Utveckling av ytstridsfartyg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, produktion, maskin på Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Servic i Karlskrona
Göteborg
Senior Engineer - AD System Verification
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som provningsingenjör, maskin på Volvo Business Services AB i Göteborg
Sales Engineer for the EMEA Region
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utvecklingsingenjör, tillverkningsindustri på SANDVIK AB i
Jönköping
Mekanikkonstruktör till Husqvarna Group
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, maskin på Academic Work Sweden AB i Jönköping
Stenungsund
Junior rörkonstruktör till Bilfinger i Stenungsund!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, maskin på Academic Work Sweden AB i Stenungsund
Lund
Mekanikkonstruktörer till ALTEN Skåne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, maskin på Alten Sverige AB i Lund
Karlskrona
Mekanikkonstruktörer till försvarsindustrin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, maskin på Alten Sverige AB i Karlskrona
Södertälje
Design Engineer E-mob/ICE Thermal Management
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utvecklingsingenjör, tillverkningsindustri på Scania CV AB i Södertälje
Ljungby
Utbildare inom Robotsvetsteknik sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsingenjör på Montico Hr Partner AB i Ljungby
Stockholm
Ingenjörer till Pansarterrängbil och Bandvagn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, farkostteknik på Försvarets Materielverk i Stockholm
Stockholm
Projektledare till Granitor Aenigma
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, produktion, maskin på A Hub AB i Stockholm
Emmaboda
Traineeprogram inom produktionsteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, tillverkningsindustri på Xylem Water Solutions Global Services AB i Emmaboda
Karlskrona
Vi söker Maskiningenjör till Dynapac i Karlskrona
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processingenjör, maskin på Telin Rekrytering & Konsult Syd AB i Karlskrona
Sundsvall
Konstruktör / Plant Design Engineer till Valmet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, maskin på Bravura Sverige AB i Sundsvall
Göteborg
EATS Test engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som provningsingenjör, maskin på Volvo Business Services AB i Göteborg
Göteborg
Beräkningsingenjör till Combitech i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, maskin på Combitech AB i Göteborg
Kungsör
Welding Engineer/Svetsingenjör till Car-O-Liner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsingenjör på Experis AB i Kungsör