Lönestatistik för en kompetensmäklare 2023

Vad tjänar en kompetensmäklare i månaden? Medellönen är 44900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 44300 kronor i yrket medan männen har en lön på 46700 kronor. Se även administrativ konsult , administrativ rationaliserare och administrativ utvecklare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kompetensmäklare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kompetensmäklare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kompetensmäklare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar och organiserar rekrytering, utveckling, omplacering och avveckling av personal. Upprättar personalbudget och utbildningsplaner. Deltar i förhandlingar om löner, anställningsvillkor samt tolkar och informerar om arbetsrättsliga lagar och avtal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kompetensmäklare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kompetensmäklare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 43000 kronor

 • Kommunalanställd: 40500 kronor

 • Regionanställd 41800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 46400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kompetensmäklare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 44300 kronor som kompetensmäklare medan männens lön är 46700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 37500 kronor41700 kronor
2015 38300 kronor41700 kronor
2016 39200 kronor43200 kronor
2017 39800 kronor44000 kronor
2018 41000 kronor42500 kronor
2019 42400 kronor46100 kronor
2020 43000 kronor44300 kronor
2021 44300 kronor46700 kronor

Lönestatistik för kompetensmäklare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43300
Stockholm46600
Östra Mellansverige42400
Småland med öarna40000
Sydsverige41100
Västsverige43200
Norra Mellansverige39600
Mellersta Norrland39800
Övre Norrland38900

Hur många jobbar som kompetensmäklare i Sverige?

Det är totalt 20900 personer som idag är anställda som kompetensmäklare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige20900
Stockholm och Stockholms län7400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län3400
Hallands och Västra Götalands län3800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1200
Västernorrlands och Jämtlands430
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kompetensmäklare i lön i månaden?

Medellönen för en kompetensmäklare är 44900 kronor.

Hur många jobbar som kompetensmäklare i Sverige?

Det finns 20900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kompetensmäklare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till kompetensmäklare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Administrativ konsult Administrativ rationaliserare Administrativ utvecklare Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Administratör, personalvetare Affärsutvecklare Akademisekreterare Ambassadsekreterare Antagningshandläggare Antagningssekreterare, utbildning Arbetsmarknadshandläggare Arbetsmarknadssamordnare Arbetsmarknadssekreterare Arkivutredare, fastighetsrättslig Asylhandläggare Attaché AU-chef AU-utredare Bankinspektör Biståndshandläggare, SIDA Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd Byggnadsråd Byrådirektör, ospec Byråingenjör Byråinspektör Controller, personal Departementssekreterare Dövblindkonsulent Dövkonsulent EU-kontrollant, övrig EU-samordnare Fackombudsman Filmcensor FM-konsult Folkhälsoutvecklare Fritidsintendent Fögderisekreterare Förbundssekreterare Föreningskonsulent Företagskonsulent Företagskonsult Förhandlingsombudsman Handikappkonsulent Handläggare, utredare, offentlig förvaltning Headhunter HR-expert HR-konsult HR-specialist Hälso- och sjukvårdsstrateg Hälsoplanerare Inspektör, Socialstyrelsen Jämställdhetsstrateg Kanslisekreterare, övrig Klimatstrateg Kommittésekreterare Kommunhandläggare Kommunsekreterare Kompetensmäklare Kompetensutvecklare Konsulent, hörselskadade Konsulent, rörelsehindrade Konsulent, synskadade Konsult, administrativ Konsult, företags- Konsult, HR Konsult, management- Konsult, organisations- Konsult, outplacement- Konsult, PA Konsult, rekryterings- Konsult, relocation service Konsult, verksamhets- Konsumentvägledare Kontorsrationaliserare Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg. Kulturintendent, offentlig förvaltning Kultursekreterare Kvalitetskoordinator, forskning Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling Kvalitetsrevisor Kvalitetssamordnare, forskning Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling Landsbygdsutvecklare Landstingssekreterare Lantbruksråd Lobbyist, organisation Länsbildningskonsulent Länshälsovårdskonsulent Löneingenjör Lönespecialist Managementkonsult Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning Miljöstrateg Naturvårdare, administratör Näringslivskonsulent Näringslivskonsult Näringslivssekreterare Ombudsman Omvårdnadsutvecklare Organisationskonsult Organisationssekreterare, intresseorganisation Organisationssekreterare, offentlig förvaltning Organisationsutvecklare Outplacementkonsult PA-konsult Partiombudsman Personaladministratör, personalhandläggare Personalassistent, personalhandläggare Personalcontroller Personalhandläggare Personalkonsulent Personalkonsult Personalman Personalplanerare, personalhandläggare Personalrekryterare Personalsamordnare Personalsekreterare, personalhandläggare Personalstrateg Personalutvecklare Personalvetare Personalvårdskonsulent Planerare, offentlig förvaltning Planeringssekreterare, kommun, landsting Politisk sekreterare Projektledare, affärsutveckling Regulatorisk handläggare Rekryterare Rekryteringsansvarig Rekryteringskonsult Rekryteringsledare Researcher, rekrytering Retail Management Samhällsplanerare Sekreterare, politisk Skattehandläggare, specialistkompetens Skolsekreterare, handläggare Stabskonsulent Statsinspektör Styrelseledamot, organisation Styrelseledamot, staten Synkonsulent Taxeringsintendent Trafikplanerare, offentlig förvaltning Turistintendent Turistsekreterare Utbildningsmäklare Utredare, företag Utredare, handläggare, kommun Utredare, handläggare, landsting Utredare, handläggare, staten Utredare, intresseorganisation Utredare, offentlig förvaltning Utredningssekreterare, intresseorganisation Utredningssekreterare, offentlig förvaltning Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling Verksamhetscontroller Verksamhetskonsult Vårdutvecklare Äldre- och handikappsekreterare Överförmyndare
Perstorp
HR-konsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Perstorps kommun i Perstorp
Malmö
People & Culture Generalist @ FINQR
Ledigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Finqr AB i Malmö
Göteborg
Erfaren HR Business Partner till vår kund i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Lernia Bemanning AB i Göteborg
Stockholm
IT Sourcer- student jobb!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som researcher, rekrytering på Envoi AB i Stockholm
Västerås
Senior HR-partner till Länsförsäkringar Bergslagen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Norén & Lindholm AB i Västerås
Norrköping
Rekryterare till Luftfartsverket!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Experis AB i Norrköping
Stockholm
Hydroscand is looking for a driven Digital HR Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på MultiMind Bemanning AB i Stockholm
Göteborg
HR-Specialist till kommande uppdrag i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Bemannia Kontor AB i Göteborg
Örnsköldsvik
Samordnare för läkare till Region Västernorrland, Örnsköldsvik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på REGION VÄSTERNORRLAND i Örnsköldsvik
Stockholm
HR-handläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Göteborg
Vi söker två HR-konsulter i Göteborg, Stockholm eller Lund!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
Lund
HR-partner/Personalsamordnare vid LTH:s Kansli
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Lunds Universitet i Lund
Stockholm
Rekryteringsansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
Rekryterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
HR Praktikant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
HR Praktikant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
HR-Chef sökes till IT bolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
HR-Chef sökes till IT bolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
Rekryterare för framtida uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Adecco Sweden AB i Stockholm
Gotland
HR- och löneadministratör till myndighet på Gotland!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Academic Work Sweden AB i Gotland
Stockholm
Talent Acquisition Specialist till Moment Management
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Stockholm
RECRUITER (SENIOR)
Ledigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Jobbusters AB i Stockholm
Göteborg
Senior rekryterare med tekniskt intresse!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på OnePartnerGroup Väst AB i Göteborg
Sundsvall
Vikarierande Bemanningskonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Stockholm
Talent acquisition
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Future People AB i Stockholm
Stockholm
Vill du arbeta med rekrytering på ett bolag där allt är möjligt?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Four Fm AB i Stockholm
Stockholm
Junior Rekryterare för VIASALES
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på VIASALES AB i Stockholm
Göteborg
HR Business Partner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Volvo Business Services AB i Göteborg
Göteborg
HR Advisor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på DFDS Seaways AB i Göteborg
Göteborg
Utvecklingsledare till Center för LedarUtveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg