Lönestatistik för en biståndshandläggare, kommun 2023

Vad tjänar en biståndshandläggare, kommun i månaden? Medellönen är 35100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 35100 kronor i yrket medan männen har en lön på 34800 kronor. Se även arbetscoach, ips modellen , behovsbedömare och biståndsbedömare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 35100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som biståndshandläggare, kommun.

Medellön, snittlön eller medianlön för en biståndshandläggare, kommun?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln biståndshandläggare, kommun in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utreder individers behov av hjälp och stöd från kommunen t.ex. hemtjänst, personlig assistans eller särskilt boende m.m.”

Hur ser lönestatistiken ut för en biståndshandläggare, kommun i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för biståndshandläggare, kommun skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 35100 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som biståndshandläggare, kommun? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 35100 kronor som biståndshandläggare, kommun medan männens lön är 34800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28800 kronor28700 kronor
2015 29700 kronor29500 kronor
2016 30800 kronor30400 kronor
2017 31800 kronor31000 kronor
2018 32700 kronor32200 kronor
2019 33500 kronor33200 kronor
2020 34400 kronor34200 kronor
2021 35100 kronor34800 kronor

Lönestatistik för biståndshandläggare, kommun i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige34400
Stockholm35500
Östra Mellansverige33600
Småland med öarna33800
Sydsverige33500
Västsverige35300
Norra Mellansverige33400
Mellersta Norrland33200
Övre Norrland33600

Hur många jobbar som biståndshandläggare, kommun i Sverige?

Det är totalt 5000 personer som idag är anställda som biståndshandläggare, kommun enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5000
Stockholm och Stockholms län1400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län780
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län460
Blekinge och Skåne län650
Hallands och Västra Götalands län900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län450
Västernorrlands och Jämtlands190
Västerbottens och Norrbottens län230

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en biståndshandläggare, kommun i lön i månaden?

Medellönen för en biståndshandläggare, kommun är 35100 kronor.

Hur många jobbar som biståndshandläggare, kommun i Sverige?

Det finns 5000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som biståndshandläggare, kommun eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till biståndshandläggare, kommun

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetscoach, IPS modellen Lön för en Behovsbedömare Lön för en Biståndsbedömare Lön för en Biståndshandläggare, kommun Lön för en Chefskurator Lön för en Familjehemsrekryterare Lön för en Familjehemssekreterare Lön för en Familjepedagog Lön för en Familjerådgivare Lön för en Familjerättssekreterare Lön för en Familjeterapeut Lön för en Familjevårdsinspektör Lön för en Flyktinghandläggare Lön för en Flyktingkonsulent Lön för en Flyktingsamordnare Lön för en Flyktingsekreterare Lön för en Fosterbarnsinspektör Lön för en Frivårdschef Lön för en Frivårdshandläggare Lön för en Frivårdsinspektör Lön för en Fältassistent Lön för en Fältkurator Lön för en Fältsekreterare Lön för en Gruppledare inom socialtjänst Lön för en Handläggare, flyktingar Lön för en Inspektör, frivård Lön för en Integrationshandläggare Lön för en Invandrarkonsulent Lön för en Invandrarsekreterare Lön för en Kurator Lön för en LSS-handläggare Lön för en Metodhandledare (vård och stödsamordning) Lön för en Omsorgskurator Lön för en Primärvårdskurator Lön för en Rehabiliteringskonsulent Lön för en Rehabiliteringskonsult, övrig Lön för en Samtalsterapeut Lön för en Sjukhuskurator Lön för en Skolkurator Lön för en Skyddsassistent Lön för en Skyddskonsulent Lön för en Socialinspektör Lön för en Socialkonsulent, Länsstyrelsen Lön för en Socialkurator Lön för en Socialrådgivare Lön för en Socialsekreterare Lön för en Socionom, ospec Lön för en Ungdomssekreterare, socialtjänst Lön för en Vårdnadsutredare
Stockholm
Biståndshandläggare till funktionsnedsättning vuxna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Biståndshandläggare till funktionsnedsättning vuxna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Stockholms kommun i Stockholm
Lysekil
Vik. handläggare till Vuxenenheten
Ledigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Lysekils kommun i Lysekil
Falköping
Biståndshandläggare äldreomsorg
Ledigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på FALKÖPINGS KOMMUN i Falköping
Sundbyberg
Biståndshandläggare LSS inrikning mot barn och unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Sundbybergs kommun i Sundbyberg
Bromölla
Biståndshandläggare SoL - vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Bromölla kommun i Bromölla
Norrköping
LSS -handläggare inom socialpsykiatri och LSS- vuxna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lss-handläggare på Norrköpings kommun i Norrköping
Ljungby
1:e bistånds- LSS-handläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Ljungby kommun i Ljungby
Hällefors
Biståndshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Hällefors kommun i Hällefors
Gävle
Sommarvikarie till Myndighet SoL
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Gävle kommun i Gävle
Sjöbo
Biståndshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Sjöbo kommun i Sjöbo
Stockholm
Biståndshandläggare till Beställarenheten i Spånga-Tensta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Stockholms kommun i Stockholm
Leksand
Biståndshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Leksands kommun i Leksand
Borås
Metodhandledare inom Myndighet på Vård- och äldreförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Borås kommun i Borås
Hjo
Sommarvikariat biståndshandläggare och socialsekreterare
Ledigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Hjo kommun i Hjo
Leksand
Biståndshandläggare sökes för konsultuppdrag i Dalarnas län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Socionomera Bemanning AB i Leksand
Borlänge
Biståndshandläggare sökes för konsultuppdrag i Dalarnas län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Socionomera Bemanning AB i Borlänge
Falun
Biståndshandläggare sökes för konsultuppdrag i Dalarnas län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Socionomera Bemanning AB i Falun
Örebro
LSS/SoL-handläggare till Utredningsenheten LSS/SoL
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lss-handläggare på Örebro kommun i Örebro
Falun
Biståndshandläggare Sommarvikarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Falu kommun i Falun
Stockholm
Biståndshandläggare till socialpsykiatri (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Stockholms kommun i Stockholm
Karlstad
Sommarjobb: Biståndsbedömare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Karlstads kommun i Karlstad
Borlänge
Semestervikariat Biståndshandläggare SoL och LSS
Ledigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Borlänge kommun i Borlänge
Haninge
Biståndshandläggare SoL under 65
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Haninge kommun i Haninge
Stockholm
Enheten för hemlösa söker VIK biståndshandläggare till Vård och omsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Stockholms kommun i Stockholm
Kramfors
Erfaren biståndshandläggare inom SoL sökes till konsultuppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering i Kramfors
Gnosjö
Biståndshandläggare äldreomsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Gnosjö kommun i Gnosjö
Älvsbyn
Handläggare ek bistånd inom enheten Stöd till individ och familj.
Ledigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Älvsbyns kommun i Älvsbyn
Gällivare
Sommarvikarier till Biståndsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biståndsbedömare/biståndshandläggare på Gällivare kommun i Gällivare
Botkyrka
Vikariat som sektionsledare LSS och SoL
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lss-handläggare på Botkyrka kommun i Botkyrka