Lön krigsarkivarie - Lönestatistik för en krigsarkivarie 2023

Vad tjänar en krigsarkivarie i månaden? Medellönen är 34400 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34400 kronor i yrket medan männen har en lön på 34600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 39300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som krigsarkivarie.


TopplistorVad tjänar en krigsarkivarie i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln krigsarkivarie in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en krigsarkivarie?

Vi har inga detaljer kring vad en krigsarkivarie jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Planerar och organiserar biblioteksverksamhet. Bedömer, köper in och klassificerar böcker, tidskrifter och andra typer av publicerat material. Erbjuder fördjupad litteratur- och informationsförmedling samt vägleder bibliotekets användare i informationssökning. Söker, bearbetar och presenterar information. Samlar in, undersöker, bedömer och ordnar handlingar. Värderar och bedömer vilken information som ska sparas för framtiden.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en krigsarkivarie i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för krigsarkivarie skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 36700 kronor

 • Kommunalanställd: 33300 kronor

 • Regionanställd 34000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35400 kronorHur stor chans är det att få jobb som krigsarkivarie?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som krigsarkivarie.

Ungefär 7900 jobbar som bibliotekarier och arkivarier i landet, av dessa är cirka 76 procent kvinnor och 24 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för bibliotekarier och arkivarier det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för bibliotekarier och arkivarier kommer vara stora. Yrket kräver att du har en specifik utbildning.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som krigsarkivarie? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34400 kronor som krigsarkivarie medan männens lön är 34600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29300 kronor30700 kronor
2015 30000 kronor31600 kronor
2016 30900 kronor31400 kronor
2017 31700 kronor32100 kronor
2018 32100 kronor33300 kronor
2019 33300 kronor34200 kronor
2020 33600 kronor34400 kronor
2021 34400 kronor34600 kronor

Lönestatistik för krigsarkivarie i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige33800
Stockholm35600
Östra Mellansverige33100
Småland med öarna33600
Sydsverige33300
Västsverige33200
Norra Mellansverige33100
Mellersta Norrland32700
Övre Norrland32700


Hur många jobbar som krigsarkivarie i Sverige?

Det är totalt 7300 personer som idag är anställda som krigsarkivarie enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7300
Stockholm och Stockholms län2000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län540
Blekinge och Skåne län1100
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län460
Västernorrlands och Jämtlands260
Västerbottens och Norrbottens län420

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en krigsarkivarie i lön i månaden?

Medellönen för en krigsarkivarie är 34400 kronor.

Hur många jobbar som krigsarkivarie i Sverige?

Det finns 7300 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som krigsarkivarie eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till krigsarkivarie

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Amanuens, museum Lön för en Antikvarie Lön för en Antropolog Lön för en Arkeolog Lön för en Arkivamanuens Lön för en Arkivarie Lön för en Arkivföreståndare Lön för en Arkivråd Lön för en Bandarkivarie Lön för en Barnbibliotekarie Lön för en Bebyggelseantikvarie Lön för en Bibliotekarie Lön för en Bibliotekskonsulent Lön för en Bildarkivarie Lön för en Bokbussbibliotekarie Lön för en Byggnadsantikvarie Lön för en Chefsintendent, auktionsverk Lön för en Chefsintendent, galleri Lön för en Chefsintendent, museum Lön för en Curator Lön för en Daktylog Lön för en Dokumentalist Lön för en Etnolog Lön för en Filmarkivarie Lön för en Filosof, forskare Lön för en Folkbibliotekarie Lön för en Forskare, etnologi Lön för en Forskare, filmvetenskap Lön för en Forskare, filosofi Lön för en Forskare, framtids- Lön för en Forskare, freds- Lön för en Forskare, historia Lön för en Forskare, kriminalvård Lön för en Forskare, kulturgeografi Lön för en Forskare, rättsvetenskap Lön för en Forskare, samhällsvetenskap Lön för en Forskare, sociologi Lön för en Forskare, statskunskap Lön för en Forskare, teologi Lön för en Forskningsbibliotekarie Lön för en Framtidsforskare Lön för en Fredsforskare Lön för en Föreståndare, arkiv Lön för en Föreståndare, galleri Lön för en Företagsbibliotekarie Lön för en Galleriföreståndare Lön för en Gallerist Lön för en Genealog Lön för en Genusvetare Lön för en Geograf Lön för en Historiker, forskare Lön för en Humanist, forskare Lön för en Idéhistoriker Lön för en Informatiker Lön för en Informationsmäklare Lön för en Intendent, konst- Lön för en Intendent, museum Lön för en Intendent, utställningar Lön för en Konstintendent Lön för en Konstkonsult Lön för en Konstkurator Lön för en Krigsarkivarie Lön för en Kriminolog Lön för en Kulturgeograf Lön för en Kulturvetare Lön för en Litteraturingenjör Lön för en Lånechef, bibliotek Lön för en Länsantikvarie Lön för en Marinarkeolog Lön för en Museiamanuens Lön för en Museiintendent Lön för en Museiman Lön för en Naturgeograf Lön för en Politolog Lön för en Redaktionsarkivarie Lön för en Rättssociolog Lön för en Rättsvetare Lön för en Samhällsgeograf Lön för en Sjukhusbibliotekarie Lön för en Skolbibliotekarie Lön för en Socialantropolog Lön för en Sociolog, forskare Lön för en Stadsantikvarie Lön för en Stadsbibliotekarie Lön för en Statsvetare Lön för en Teologisk forskare Lön för en Utställningsproducent, museum
Stockholm
Dokumentationstekniker till storkund i Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som dokumentalist på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Uppsala
Bibliotekarie inriktning publicering och öppen vetenskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Uppsala Universitet i Uppsala
Robertsfors
Bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Robertsfors kommun i Robertsfors
Robertsfors
Skolbibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolbibliotekarie på Robertsfors kommun i Robertsfors
Lund
Arkivarie 50%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Quest Consulting Sverige AB i Lund
Kiruna
Bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Kiruna kommun i Kiruna
Falun
Bokbussbibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Falu kommun i Falun
Stockholm
Är du vår nya dokumentationsingenjör?
Ledigt jobb som informationsarkitekt på Semcon Product Information Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Kungliga Biblioteket i Stockholm
Eskilstuna
Skolbibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolbibliotekarie på British Schools AB i Eskilstuna
Köping
Bibliotekarie till vår sociala verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Köpings kommun i Köping
Karlshamn
Skolbibliotekarie till Stenbackaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolbibliotekarie på Karlshamns kommun i Karlshamn
Karlstad
Bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Karlstads Universitet i Karlstad
Luleå
Arkivhandläggare till Rättsavdelningen, Rättsektionen i Nord
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Polismyndigheten i Luleå
Örebro
Bibliotekarie till Örebro Universitetsbibliotek
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Örebro Universitet i Örebro
Lund
Arkivarie till Enheten för regionarkiv i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på REGION SKÅNE i Lund
Östra Göinge
Bibliotekarier
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på ÖSTRA GÖINGE KOMMUN i Östra Göinge
Stockholm
Arkivarie med inriktning mot sekretess- och säkerhetsfrågor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Riksantikvarieämbetet i Stockholm
Härnösand
Arkivarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Härnösand
Trollhättan
Bibliotekarie med fokus på vuxna, Sylte bibliotek
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Trollhättans kommun i Trollhättan
Göteborg
Universitetsbibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Göteborgs Universitet i Göteborg
Software Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som informationsspecialist på Volvo Personvagnar AB i
Åstorp
IT Operations support
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som informatiker på Jeld-Wen Sverige AB i Åstorp
Stockholm
Arkivarie till Skolinspektionen i Stockholm
Ledigt jobb som arkivarie på Statens Skolinspektion i Stockholm
Bollebygd
Vi söker en vikarierande skolbibliotekarie till Bollebygdskolans bibliotek
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolbibliotekarie på Bollebygds kommun i Bollebygd
Stockholm
Arkivarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Nationalmuseum i Stockholm
Stockholm
Momentum söker Informationsdesigner, Teknikinformatör eller Teknisk skriben
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som informationsspecialist på Lundin & Boström Hr AB i Stockholm
Falun
Momentum söker Informationsdesigner, Teknikinformatör eller Teknisk skriben
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som informationsspecialist på Lundin & Boström Hr AB i Falun
Täby
Åva Gymnasium söker bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Täby kommun i Täby
Vansbro
Vi söker semestervikarier till biblioteket
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Vansbro kommun i Vansbro