Lönestatistik för en företagsrådgivare 2023

Vad tjänar en företagsrådgivare i månaden? Medellönen är 68200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 62400 kronor i yrket medan männen har en lön på 71900 kronor. Se även accounting controller , aktieanalytiker och aktieförvaltare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 68200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som företagsrådgivare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en företagsrådgivare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 68200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln företagsrådgivare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Analyserar bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter samt affärsmöjligheter. Utvecklar finans- och investeringsstrategier för kunder. Ger råd till enskilda personer, företag och organisationer inom sparande, investeringar och försäkring samt vid köp och försäljning av värdepapper. Analyserar och utvärderar placeringsalternativ, aktier eller obligationer samt arbetar med portföljförvaltning. Lämnar råd och handlägger skatteärenden, bolagsbildning, köp och försäljning av exempelvis fast egendom.”

Hur ser lönestatistiken ut för en företagsrådgivare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för företagsrådgivare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 48300 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 68200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som företagsrådgivare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 62400 kronor som företagsrådgivare medan männens lön är 71900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 46500 kronor58800 kronor
2015 44700 kronor59900 kronor
2016 45400 kronor61300 kronor
2017 48500 kronor63600 kronor
2018 47000 kronor67500 kronor
2019 56800 kronor69400 kronor
2020 52700 kronor65600 kronor
2021 62400 kronor71900 kronor

Lönestatistik för företagsrådgivare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige61200
Stockholm67800
Östra Mellansverige53100
Småland med öarna..
Sydsverige45900
Västsverige48100
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som företagsrådgivare i Sverige?

Det är totalt 5400 personer som idag är anställda som företagsrådgivare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5400
Stockholm och Stockholms län3600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en företagsrådgivare i lön i månaden?

Medellönen för en företagsrådgivare är 68200 kronor.

Hur många jobbar som företagsrådgivare i Sverige?

Det finns 5400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som företagsrådgivare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till företagsrådgivare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Göteborg
Senior Financial Analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Volvo Personvagnar AB i Göteborg
Göteborg
Finansiell rådgivare till Zikta invest 💸
Ledigt jobb som finansekonom på Wrknest AB i Göteborg
Stockholm
Senior Financial Analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Volvo Personvagnar AB i Stockholm
Stockholm
Treasury Analyst till Dometic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Ogunsen AB (publ) i Stockholm
Stockholm
Finansinspektör till Banktillsyn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Finansinspektionen i Stockholm
Göteborg
Vi söker en SAP-konsult/Business Analyst i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
Stockholm
Lånehandläggare till bank i Solna Strand
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Ogunsen AB (publ) i Stockholm
Stockholm
Tax Data Analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Nasdaq Stockholm AB i Stockholm
Östersund
Privatrådgivare till Swedbank i Östersund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Swedbank AB i Östersund
Stockholm
Hållbarhetsanalytiker till Risk Management
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Exportkreditnämnden i Stockholm
Stockholm
Investeringsrådgivare till Fair Investments
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsrådgivare på Andara Group AB i Stockholm
Stockholm
Driven Mötesbokare till Fair Investments
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsrådgivare på Andara Group AB i Stockholm
Lund
Business Insights Leader
Ledigt jobb som finansekonom på AB Tetra Pak i Lund
Kalmar
Finansstrateg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på REGION KALMAR LÄN i Kalmar
Nyköping
Contract Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på 2Complete AB i Nyköping
Stockholm
Junior finansiell rådgivare till nystartat bolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Stockholm
Procurement Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Majority Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Har du bakgrund som företagsrådgivare eller Client Executive? Välkommen ...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsrådgivare på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Stockholm
AML-analytiker till storbank!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Senior Forskningsrådgivare med fokus på Horisont Europa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsrådgivare på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm
Trainee som Investeringsrådgivare
Ledigt jobb som placeringsrådgivare på Ek, Jan i
Trainee som Investeringsrådgivare
Ledigt jobb som placeringsrådgivare på Ek, Jan i
Göteborg
Placerings/-Investerings & Försäkringsförmedlare
Ledigt jobb som placeringsrådgivare på Ek, Jan i Göteborg
Stockholm
Corporate Advisor, International Corporate Customers
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsrådgivare på Nordea Bank AB i Stockholm
Göteborg
Ekonom (två tjänster)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Göteborgs Universitet i Göteborg
Portfolio Manager Finance
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Riverty Group Sweden AB i
Halmstad
Credit Controller till Axess Logistics i Halmstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Adecco Sweden AB i Halmstad
Stockholm
Vi söker en Business Analyst i Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
Vil du bidra med å hjelpe bedrifter til å ta bedre og raskere beslutninger?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i
Stockholm
Junior finansiell rådgivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Meet a Group international AB i Stockholm