Lön förbundskassör 2024

- Lönestatistik för en förbundskassörVad tjänar en förbundskassör i månaden? Medellönen för 2024 är:

46 700 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45700 kronor i yrket medan männen har en lön på 48500 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 48100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förbundskassör.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en förbundskassör i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en förbundskassör

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 280 kronor.

Dagslön för en förbundskassör

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2224 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en förbundskassör kvar i lön efter skatt? En förbundskassör får ut 31 844 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 46 700 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 057 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 486 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 30 kronor
Lönen efter skatt 31 844 kronor


Sök lediga jobb som förbundskassör

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som förbundskassör eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Lidköping på LR Hagahuset Ekonomi AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Work Within Economy

Ledigt jobb som revisor på MultiMind Bemanning AB i Stockholm

Läs om jobbet
Göteborg
Internal Control

Ledigt jobb som internrevisor på Polestar Performance AB i Göteborg

Läs om jobbet
Karlstad
Embracer Group söker en Corporate Finance Accountant

Ledigt jobb som revisor på Qtym AB i Karlstad

Läs om jobbet

Vad gör en förbundskassör?

Vi har inga detaljer kring vad en förbundskassör jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utreder, granskar och bedömer företags, organisationers och myndigheters redovisning och förvaltning. Ger råd i boksluts-, redovisnings-, skatte-, finansierings- och försäkringsfrågor. Leder företags eller grupp av företags ekonomistyrning. Ansvarar för uppläggning och uppföljning av budget samt analyserar resultat. Bedömer om ledningens intentioner följs och om företagets resurser utnyttjas effektivt. Granskar och utvärderar företagets rutiner och interna kontroll.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en förbundskassör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förbundskassör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48100 kronorÄr det lätt att få jobb som förbundskassör?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som förbundskassör.

Ungefär 13000 jobbar som revisorer i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för revisorer det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för revisorer kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förbundskassör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45700 kronor som förbundskassör medan männens lön är 48500 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som förbundskassör.

Lönestatistik för förbundskassör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige43 900 kronor
Stockholm47 800 kronor
Östra Mellansverige40 900 kronor
Småland med öarna43 000 kronor
Sydsverige39 400 kronor
Västsverige45 900 kronor
Norra Mellansverige40 000 kronor
Mellersta Norrland39 300 kronor
Övre Norrland38 800 kronor


Hur många jobbar som förbundskassör i Sverige?

Det är totalt 14300 personer som idag är anställda som förbundskassör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige14 300
Stockholm och Stockholms län5 500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län1 800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län420

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förbundskassör i lön i månaden?

Medellönen för en förbundskassör är 46700 kronor.

Hur många jobbar som förbundskassör i Sverige?

Det finns 14300 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en förbundskassör?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 45700 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 48500 kronor.

Hur mycket betalar en förbundskassör i skatt?

En förbundskassör betalar i snitt 13573 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förbundskassör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som förbundskassör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till förbundskassör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Lidköping
Auktoriserad revisor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på LR Hagahuset Ekonomi AB i Lidköping
Stockholm
Work Within Economy
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på MultiMind Bemanning AB i Stockholm
Göteborg
Internal Control
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Polestar Performance AB i Göteborg
Karlstad
Embracer Group söker en Corporate Finance Accountant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Qtym AB i Karlstad
Stockholm
Nyutexaminerade Revisionskonsulter EY Stockholm | Augusti 2024
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Ernst & Young AB i Stockholm
Ängelholm
Internrevisor till PreZero Recycling AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Kullberg Headhunting AB i Ängelholm
Malmö
Internrevisor till PreZero Recycling AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Kullberg Headhunting AB i Malmö
Höganäs
Product Regulatory Compliance Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Scandstick AB i Höganäs
Göteborg
Team Lead PTP EMEA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Mölnlycke Health Care AB i Göteborg
Helsingborg
Erfarna Revisorer (HBG)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Meet a Group international AB i Helsingborg
Helsingborg
Erfarna Revisorer (HBG)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Baker Tilly Helsingborg KB i Helsingborg
Södertälje
Internal Auditor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Scania CV AB i Södertälje
Stockholm
Compliance Officer till VIEW Group, Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
Lund
Finansiell revisor inom offentlig verksamhet till EY Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Ernst & Young AB i Lund
Stockholm
Revisor till ET Revision i Nacka strand
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Poolia Sverige AB i Stockholm
Uppsala
Internrevisor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Uppsala Universitet i Uppsala
Stockholm
Senior Manager within IT-Audit to KPMG IRM, Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som it-revisor på Level Recruitment AB i Stockholm
Göteborg
Revisorassistent till familjeägda KC Audit
Ledigt jobb som revisor på OIO Väst AB i Göteborg
Stockholm
Group Accounting Manager
Ledigt jobb som revisor på Hero AB i Stockholm
Göteborg
Erfaren Revisor till Audit & Assurance (Göteborg)
Ledigt jobb som revisor på Deloitte AB i Göteborg
Karlstad
Internal Control Junior Specialist - Embracer Group
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Qtym AB i Karlstad
Stockholm
Revisionsledare inom ledningssystem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm
Örnsköldsvik
Senior revisionskonsult till EY, Örnsköldsvik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Ernst & Young AB i Örnsköldsvik
Stockholm
Internrevisionschef till E-hälsomyndigheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på E-Hälsomyndigheten i Stockholm
Kalmar
Internrevisionschef till E-hälsomyndigheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på E-Hälsomyndigheten i Kalmar
Lomma
Senior Revisor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Smak Certifiering AB i Lomma
Malmö
Revisor/ Revisorsassistent
Ledigt jobb som revisor på Axion Revisionsbyrå AB i Malmö
Stockholm
Senior IT Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som it-revisor på Randstad AB i Stockholm
Stockholm
Senior IT-Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som it-revisor på Randstad AB i Stockholm
Stockholm
Senior Manager inom revision till KPMG Audit & Assurance, Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Level Recruitment AB i Stockholm