Lönestatistik för en ekolog 2023

Vad tjänar en ekolog i månaden? Medellönen är 41500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41600 kronor i yrket medan männen har en lön på 41200 kronor. Se även arbetshygieniker , arbetsmiljöhandläggare och arbetsmiljöingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ekolog.

Medellön, snittlön eller medianlön för en ekolog?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ekolog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undersöker miljön och utvecklar planer och lös­ningar för att skydda, bevara, återställa, minimera och förebygga skador på miljön. Undersöker, bedömer och rapporterar om byggnads- och konstruktionsprojekts påverkan på miljön. Inspekterar industriella och offentliga anläggningar och program för att utvärdera drifteffektivitet och garantera att miljöföreskrifterna följs.”

Hur ser lönestatistiken ut för en ekolog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ekolog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38000 kronor

 • Kommunalanställd: 40600 kronor

 • Regionanställd 41600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41700 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ekolog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41600 kronor som ekolog medan männens lön är 41200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36200 kronor39200 kronor
2015 38100 kronor38300 kronor
2016 37400 kronor39400 kronor
2017 40500 kronor41600 kronor
2018 40800 kronor41300 kronor
2019 43000 kronor44600 kronor
2020 43000 kronor45000 kronor
2021 41600 kronor41200 kronor

Lönestatistik för ekolog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43700
Stockholm45500
Östra Mellansverige40900
Småland med öarna43000
Sydsverige45500
Västsverige43200
Norra Mellansverige39200
Mellersta Norrland..
Övre Norrland39700

Hur många jobbar som ekolog i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som ekolog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län450
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län210
Blekinge och Skåne län590
Hallands och Västra Götalands län500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län270
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län110

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ekolog i lön i månaden?

Medellönen för en ekolog är 41500 kronor.

Hur många jobbar som ekolog i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ekolog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till ekolog

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetshygieniker Lön för en Arbetsmiljöhandläggare Lön för en Arbetsmiljöingenjör Lön för en Arbetsmiljöinspektör Lön för en Arbetsmiljökonsulent Lön för en Byggpilot Lön för en Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling Lön för en Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer Lön för en Civilingenjör, miljöteknik Lön för en Distriktsinspektör, yrkesinspektionen Lön för en Djurskyddsinspektör Lön för en Djurskyddskonsulent Lön för en Ekolog Lön för en Ergonom Lön för en Forskare, miljö Lön för en Företagsgymnast Lön för en HSEQ-ansvarig Lön för en Hälsoskyddsinspektör Lön för en Hälsovårdsinspektör Lön för en Kemikalieinspektör Lön för en KMA-ingenjör Lön för en Kommunekolog Lön för en Limnolog Lön för en Livsmedelsinspektör Lön för en Livsmedelskonsulent Lön för en Livsmedelskontrollant Lön för en Miljö- och hälsoskyddshandläggare Lön för en Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lön för en Miljöcontroller Lön för en Miljöhandläggare (natur), övrig Lön för en Miljöhandläggare, hälsa Lön för en Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljöingenjör Lön för en Miljöinspektör Lön för en Miljökonsult Lön för en Miljörevisor Lön för en Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljösamordnare, offentlig förvaltning Lön för en Miljöskyddschef Lön för en Miljöskyddshandläggare Lön för en Miljöskyddsinspektör Lön för en Miljövårdsingenjör Lön för en Naturvårdsingenjör Lön för en Sanitetstekniker, yrkeshygien Lön för en Skyddsingenjör Lön för en Strålskyddsingenjör Lön för en Vindkraftsprojektör Lön för en Yrkeshygieniker Lön för en Yrkesinspektör
Stockholm
Gruppchef MKB och Utredning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på Wsp Sverige AB i Stockholm
Malmö
Miljöinspektör till enheten för avfall och vatten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Malmö kommun i Malmö
Karlskoga
HESS/MS-ansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Consensus Sverige AB i Karlskoga
Göteborg
Test Engineer - in Workshop
Ledigt jobb som miljöingenjör på Amaris AB i Göteborg
Orsa
Strategiska avfallsingenjörer med intresse för hållbar utveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på Nodava AB i Orsa
Uppsala
Miljöanalysspecialist – eDNA för limnisk miljöövervakning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Robertsfors
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Robertsfors kommun i Robertsfors
Göteborg
Miljöutredare med inriktning buller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Södertälje
Miljöingenjör på Söderenergi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på QRIOS Minds AB i Södertälje
Erfaren projektledare inom naturbaserade lösningar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Ecogain AB i
Norrköping
Fler seniora miljökonsulter sökes till Envigo i Norrköping!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på EISS Rekrytering & Search AB i Norrköping
Göteborg
Miljökonsult sökes till Envigo - Vi öppnar ny filial i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på EISS Rekrytering & Search AB i Göteborg
Uppsala
Researcher in Aquatic Ecology
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Forskare i akvatisk ekologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Luleå
Miljösamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Luleå Tekniska Universitet i Luleå
Karlstad
Miljöingenjör VA för Karlstadsregionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på Karlstads kommun i Karlstad
Stockholm
Är du Zurface nya affärsdrivna Hållbarhetskoordinator?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Sustainergies i Stockholm
Malmö
Vattenhandläggare restaurering
Ledigt jobb som miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne län i Malmö
Luleå
Miljöspecialist med bred kompetens
Ledigt jobb som miljöhandläggare på Trafikverket i Luleå
Sundsvall
Miljöinspektör med inriktning mot små avlopp och miljöskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Uppsala
Limnolog/akvatisk ekolog för arbete med naturvård, fisk och inlandsvatten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Lidköping
Miljö- och Kemikalieansvarig till Eurofins
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Eurofins National Service Center Sweden AB i Lidköping
Göteborg
Hållbarhetsansvarig / Group Sustainability Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Säljpoolen i Sverige AB i Göteborg
Uppsala
Naturvårdskonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Naturföretaget i Sverige Ek. För. i Uppsala
Hagfors
Kommunekolog
Ledigt jobb som ekolog på Hagfors kommun i Hagfors
Malmö
Miljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på PEAB AB i Malmö
Stockholm
Miljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på PEAB AB i Stockholm
Göteborg
Miljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör på PEAB AB i Göteborg
Boden
Elprojektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vindkraftsprojektör på AFRY AB i Boden
Kiruna
Miljöinspektör, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Kiruna kommun i Kiruna