Lön grundskollärare - Lönestatistik för en grundskollärare 2023

Vad tjänar en grundskollärare i månaden? Medellönen är 36600 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 35800 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 36900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som grundskollärare.


TopplistorVad tjänar en grundskollärare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln grundskollärare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en grundskollärare?

Vi har inga detaljer kring vad en grundskollärare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Undervisar i grundskolan. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i grundskola i enlighet med läro- och kursplaner. Utför bedömning och betygsättning.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en grundskollärare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för grundskollärare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 36900 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35400 kronorHur stor chans är det att få jobb som grundskollärare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som grundskollärare.

Ungefär 110400 jobbar som grundskollärare i landet, av dessa är cirka 74 procent kvinnor och 26 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en mycket liten konkurrens om anställningarna för grundskollärare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha mycket stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grundskollärare kommer vara stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som grundskollärare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som grundskollärare medan männens lön är 35800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29300 kronor28800 kronor
2015 30200 kronor29600 kronor
2016 32000 kronor31000 kronor
2017 33200 kronor32000 kronor
2018 34200 kronor33100 kronor
2019 35600 kronor34500 kronor
2020 36500 kronor35400 kronor
2021 36900 kronor35800 kronor

Lönestatistik för grundskollärare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige36200
Stockholm39400
Östra Mellansverige35000
Småland med öarna35100
Sydsverige36000
Västsverige36200
Norra Mellansverige33600
Mellersta Norrland34200
Övre Norrland34400


Hur många jobbar som grundskollärare i Sverige?

Det är totalt 106700 personer som idag är anställda som grundskollärare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige106700
Stockholm och Stockholms län23200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län18400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län9500
Blekinge och Skåne län16500
Hallands och Västra Götalands län21200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län8900
Västernorrlands och Jämtlands4000
Västerbottens och Norrbottens län5000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en grundskollärare i lön i månaden?

Medellönen för en grundskollärare är 36600 kronor.

Hur många jobbar som grundskollärare i Sverige?

Det finns 106700 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som grundskollärare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till grundskollärare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, grundskola Lön för en Bildlärare, grundskola Lön för en Freinetlärare Lön för en Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog Lön för en Fritidspedagog Lön för en Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog Lön för en Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård Lön för en Förskolepedagog Lön för en Förskollärare Lön för en Förstelärare, grundskola Lön för en Grundskollärare Lön för en Gymnastiklärare, grundskola Lön för en Hemkunskapslärare, grundskola Lön för en Hemspråkslärare, grundskola Lön för en Hushållslärare, grundskola Lön för en Högstadielärare Lön för en Idrottslärare, grundskola Lön för en Klasslärare, grundskola Lön för en Komvuxlärare, grundskollärare Lön för en Lekotekarie Lön för en Lekterapeut Lön för en Lågstadielärare Lön för en Lärare, 1-3 Lön för en Lärare, 1-7 Lön för en Lärare, 4-9 Lön för en Lärare, bildämnen, grundskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, grundskola Lön för en Lärare, datakunskap (grundskola) Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola Lön för en Lärare, förskola Lön för en Lärare, grundskola Lön för en Lärare, hemkunskap, grundskola Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola Lön för en Lärare, musik, grundskola Lön för en Lärare, språk (grundskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, grundskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola Lön för en Mellanstadielärare Lön för en Modersmålslärare, grundskola Lön för en Montessorilärare, förskola Lön för en Montessorilärare, grundskola Lön för en Musiklärare, grundskola Lön för en Musikpedagog, grundskola Lön för en Resurslärare, fritidspedagog Lön för en Resurslärare, grundskola Lön för en Resurspedagog, förskola m.m. Lön för en Slöjdlärare, grundskola Lön för en Textillärare, grundskola Lön för en Textilslöjdslärare, grundskola Lön för en Waldorflärare, fritidshem Lön för en Waldorflärare, förskola Lön för en Waldorflärare, grundskola Lön för en Ämneslärare, grundskola
Österåker
Lärare NO/teknik 7-9, Akers Friskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Österåkers Friskola AB i Österåker
Luleå
Extrajobba som lärarvikarie inom förskola och skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
Östersund
Vi söker lågstadielärare till Innovitaskolan Östersund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på AcadeMedia Support AB i Östersund
Tierp
Grundskollärare högstadiet Ol Andersskolan 1-2 tjänster
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Tierps kommun i Tierp
Tierp
Grundskollärare åk 1
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Tierps kommun i Tierp
Landskrona
Grundskollärare Idrott & hälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Landskrona kommun i Landskrona
Göteborg
Viljaskolan söker NO och tekniklärare för mellan- och högstadiet
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Utbildia AB i Göteborg
Göteborg
Viljaskolan söker sve/sva lärare för mellan- och högstadiet
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Utbildia AB i Göteborg
Hultsfred
Timvikarie till Lindblomskolan i Hultsfreds kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Hultsfreds kommun i Hultsfred
Hultsfred
Lärare till mellanstadiet, Lindblomskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Hultsfreds kommun i Hultsfred
Hultsfred
Lärare till lågstadiet, Lindblomskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Hultsfreds kommun i Hultsfred
Trosa
Trä och metallslöjdslärare åk 7-9 till Tomtaklintskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Trosa kommun i Trosa
Solna
Noblaskolan Solna söker engagerad mellanstadielärare med behörighet i ma/no
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på AcadeMedia Support AB i Solna
Töreboda
Lärare slöjd, trä och metall
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Töreboda kommun i Töreboda
Töreboda
Lärare slöjd, textil
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Töreboda kommun i Töreboda
Töreboda
Lärare NO
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Töreboda kommun i Töreboda
Helsingborg
Lärare i slöjd i år 6-9 till Rydebäcksskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Töreboda
Lärare idrott
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Töreboda kommun i Töreboda
Eksjö
Lärare i musik sökes till Höreda-/Hultskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Eksjö kommun i Eksjö
Kumla
Skogstorpsskolan F-6 söker dig som är utbildad lärare åk 1-3
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Kumla kommun i Kumla
Haparanda
Lärare till Gränsskolan Åk 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Haparanda kommun i Haparanda
Haparanda
Lågstadielärare till Marielund- Språkskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Haparanda kommun i Haparanda
Haparanda
Mellanstadie lärare till Marielund- Språkskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Haparanda kommun i Haparanda
Västerås
Lärare i textilslöjd till Dingtuna- och Hammarbyskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Västerås kommun i Västerås
Haparanda
Lärare åk 4-6 till Aspstrandens skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Haparanda kommun i Haparanda
Hallsberg
Fredriksbergskolan söker behörig 4-6 lärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Hallsbergs kommun i Hallsberg
Växjö
Lärare i svenska och engelska till Norregårdskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på VÄXJÖ KOMMUN i Växjö
Haparanda
Klasslärare till Nikkala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Haparanda kommun i Haparanda
Sundbyberg
Lärare årskurs 1-3, Lilla Alby skola, centrala sundbyberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Sundbybergs kommun i Sundbyberg
Eskilstuna
Gökstensskolan söker lärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Eskilstuna kommun i Eskilstuna