Lön logistiker - Lönestatistik för en logistiker 2023

Vad tjänar en logistiker i månaden? Medellönen är 44000 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42100 kronor i yrket medan männen har en lön på 45100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 44500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som logistiker.


TopplistorVad tjänar en logistiker i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln logistiker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en logistiker?

Vi har inga detaljer kring vad en logistiker jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utvecklar, leder, planerar och kontrollerar mate­rial- och informationsflöden och produktions­planering. Styr tillverkningsverksamhet och bedömer kostnadseffektivitet. Beslutar tillsammans med marknadsorganisation och kund om tidsplan och produktionsvolym. Planerar och beslutar om leverantörs- och transportkedjan, samt anläggnings- och systemplaner.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en logistiker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för logistiker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44000 kronorHur stor chans är det att få jobb som logistiker?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som logistiker.

Ungefär 5000 jobbar som civilingenjörer inom logistik och produktionsplanering i landet, av dessa är cirka 36 procent kvinnor och 64 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för civilingenjörer inom logistik och produktionsplanering det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för civilingenjörer inom logistik och produktionsplanering kommer vara stora. Yrket kräver att du har en specifik utbildning.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som logistiker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42100 kronor som logistiker medan männens lön är 45100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 43100 kronor43800 kronor
2015 39300 kronor43000 kronor
2016 38700 kronor41600 kronor
2017 41100 kronor44000 kronor
2018 41600 kronor45900 kronor
2019 41400 kronor43900 kronor
2020 42300 kronor45800 kronor
2021 42100 kronor45100 kronor

Lönestatistik för logistiker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige44300
Stockholm46400
Östra Mellansverige41200
Småland med öarna42100
Sydsverige44400
Västsverige47000
Norra Mellansverige40700
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..


Hur många jobbar som logistiker i Sverige?

Det är totalt 5700 personer som idag är anställda som logistiker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5700
Stockholm och Stockholms län1600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län910
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län710
Blekinge och Skåne län850
Hallands och Västra Götalands län1100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en logistiker i lön i månaden?

Medellönen för en logistiker är 44000 kronor.

Hur många jobbar som logistiker i Sverige?

Det finns 5700 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som logistiker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till logistiker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akustiker Lön för en Akustisk designer Lön för en Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Anläggningsplanerare Lön för en Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bergsingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bilkonstruktör Lön för en Byggnadsingenjör, civilingenjör Lön för en Byggnadskonsult, civilingenjör Lön för en Civilingenjör, anläggning Lön för en Civilingenjör, bygg Lön för en Civilingenjör, bygg o anläggning Lön för en Civilingenjör, byggnadskonstruktion Lön för en Civilingenjör, datateknik, hårdvara Lön för en Civilingenjör, elektronik Lön för en Civilingenjör, elektroteknik Lön för en Civilingenjör, elkraft Lön för en Civilingenjör, energi Lön för en Civilingenjör, fordonsteknik Lön för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Lön för en Civilingenjör, gruvteknik Lön för en Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara Lön för en Civilingenjör, kemi Lön för en Civilingenjör, kemiteknik Lön för en Civilingenjör, livsmedelsteknik Lön för en Civilingenjör, logistik Lön för en Civilingenjör, maskinteknik Lön för en Civilingenjör, metallurgi Lön för en Civilingenjör, rymdteknik Lön för en Civilingenjör, telekommunikation Lön för en Civilingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Civilingenjör, VVS Lön för en Civilingenjör, väg och vattenbyggnad Lön för en Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör Lön för en Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Elektronikingenjör, civilingenjör Lön för en Elektronikkonstruktör, civilingenjör Lön för en Elkraftingenjör, civilingenjör Lön för en Energiingenjör, civilingenjör Lön för en Energistrateg Lön för en Experimentingenjör, elektronik Lön för en Experimentingenjör, kemiteknik Lön för en Experimentingenjör, telekommunikation Lön för en Fartygskonstruktör Lön för en Flygingenjör, flygvapnet Lön för en Flygingenjör, industri Lön för en Flygplanskonstruktör Lön för en Forskare, mikroelektronik Lön för en Forskare, trafiksäkerhet Lön för en Forskningsingenjör, bygg Lön för en Forskningsingenjör, elektronik Lön för en Forskningsingenjör, elkraft Lön för en Forskningsingenjör, fysik Lön för en Forskningsingenjör, kemi Lön för en Forskningsingenjör, maskin Lön för en Forskningsingenjör, metallurgi Lön för en Forskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Geotekniker Lön för en Gjuteriingenjör, civilingenjör Lön för en Granskningsingenjör, bygg Lön för en Granskningsingenjör, elektronik Lön för en Granskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Gruvingenjör, civilingenjör Lön för en Hårdvarukonstruktör Lön för en Ingenjörsgeolog Lön för en Kemiingenjör, civilingenjör Lön för en Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Konstruktör (elektronik), civilingenjör Lön för en Konstruktör, kemiteknik Lön för en Konstruktör, maskin, civilingenjör Lön för en Konsult, byggnads-, civilingenjör Lön för en Konsult, patent Lön för en Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetskoordinator, elektronik Lön för en Kvalitetskoordinator, elkraft Lön för en Kvalitetskoordinator, gruvteknik Lön för en Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetskoordinator, telekommunikation Lön för en Kvalitetskoordinator, väg och vatten Lön för en Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetssamordnare, elektronik Lön för en Kvalitetssamordnare, elkraft Lön för en Kvalitetssamordnare, gruvteknik Lön för en Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetssamordnare, telekommunikation Lön för en Kvalitetssamordnare, väg och vatten Lön för en Logistiker Lön för en Logistikingenjör Lön för en Logistikkonsult Lön för en Logistikutvecklare Lön för en Mariningenjör Lön för en Maskiningenjör, civilingenjör Lön för en Maskinkonstruktör, civilingenjör Lön för en Materialingenjör, metallurgi Lön för en Materialplanerare, civilingenjör Lön för en Materialstyrare Lön för en Materialstyrningsingenjör, maskin Lön för en Mekatronikingenjör Lön för en Metallograf Lön för en Metallurg Lön för en Monteringsingenjör, elektronik Lön för en Monteringsingenjör, telekommunikation Lön för en Patentingenjör Lön för en Patentkonsult Lön för en Patentombud Lön för en Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Processingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Processutvecklare, kemiteknik Lön för en Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Produktionsutvecklare, elektronik Lön för en Produktionsutvecklare, telekommunikation Lön för en Produktutvecklare, bygg Lön för en Produktutvecklare, elektronik Lön för en Produktutvecklare, elkraft Lön för en Produktutvecklare, livsmedel Lön för en Produktutvecklare, maskin Lön för en Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m. Lön för en Produktutvecklare, telekommunikation Lön för en Projekteringsingenjör, elkraft Lön för en Projektledare, maskinkonstruktör Lön för en Projektledare, utveckling nya fordon och motorer Lön för en Prospekteringsingenjör, civilingenjör Lön för en Radioingenjör Lön för en Rymdingenjör Lön för en Standardiseringsingenjör, elkraft Lön för en Standardiseringsingenjör, övrig Lön för en Supply chain manager Lön för en Svetsingenjör Lön för en Systemingenjör, styr/reglerteknik Lön för en Systemintegratör Lön för en Textilteknolog Lön för en Underhållsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingschef, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, bygg Lön för en Utvecklingsingenjör, elektronik Lön för en Utvecklingsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemiteknik Lön för en Utvecklingsingenjör, maskin Lön för en Utvecklingsingenjör, telekommunikation Lön för en Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Valsverksingenjör, civilingenjör Lön för en Varumärkeshandläggare Lön för en Varumärkeskonsult Lön för en Vägprojektör
Umeå
Tillsyningsman inom järnväg till Sandahls Logistik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Professionals Nord Rekrytering AB i Umeå
Haparanda
Är du vår nya driftledare på logistik? IKEA Haparanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på IKEA Svenska Försäljnings AB i Haparanda
Göteborg
Manterialhanterare - Göteborg - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialstyrare på Simplex Bemanning AB i Göteborg
Skara
Outbound Planner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Jula AB i Skara
Växjö
Vi söker nu en erfaren och motiverad Logistikplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Adecco Sweden AB i Växjö
Karlshamn
Administratör med logistikerfarenhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Adecco Sweden AB i Karlshamn
Finspång
Production Order Planner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Unik Resurs i Sverige AB i Finspång
Jönköping
Customs Compliance Specialist till Husqvarna Group!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Academic Work Sweden AB i Jönköping
Stockholm
E-Route to Market Manager for Ice Cream to Unilever
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på MultiMind Bemanning AB i Stockholm
Lysekil
Material-/ Produktionsstyrning Husqvarna Brastad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialplanerare på Husqvarna AB i Lysekil
Jönköping
Supply Chain and Demand Planning Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistikingenjör på Valueone AB i Jönköping
Stockholm
Logistikansvarig till Nolek
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Poolia Sverige AB i Stockholm
Finspång
Kapacitetsplanerare till Siemens Energy
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Finspång
Älmhult
Service Provider Operations Developer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på IKEA Purchasing Services (Sweden) AB i Älmhult
Göteborg
Logistikingenjörer och Materialplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistikingenjör på Devport AB i Göteborg
Finspång
Materialplanerare GTC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialplanerare på Siemens Energy AB i Finspång
Gnosjö
Logistik/Planering
Ledigt jobb som logistiker på Jörgenulfnicklas AB i Gnosjö
Västerås
Material Lead
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialplanerare på Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Västerås
Stockholm
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Akutmottagningen, Danderyds sjukhus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Danderyds Sjukhus AB i Stockholm
Karlskoga
Logistiker av material för produktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Karlskoga Automatsvarvning AB i Karlskoga
Mjölby
Materialplanerare (sommarjobb)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialplanerare på Asm Foods AB i Mjölby
Jönköping
SUPPLY CHAIN / DEMAND PLANNING SPECIALIST
Ledigt jobb som logistiker på Jobbusters AB i Jönköping
Göteborg
Continental Material Planner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistikingenjör på Akkodis Sweden AB i Göteborg
Håbo
Upplands flygflottilj, F16 söker Logistikbefäl till Strilbataljon
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Försvarsmakten i Håbo
Göteborg
Logistikkoordinator till VM-Trailer AB i Härryda!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Academic Work Sweden AB i Göteborg
Jönköping
Interim SUPPLIER DEVELOPER
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistikingenjör på Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Jönköping
Västerås
Libera söker produktionsplanerare till AQ Components!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialplanerare på Libera i Sverige AB i Västerås
Karlstad
Construction Planner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistikingenjör på Valmet AB i Karlstad
Sundsvall
Master Data and Supply Chain Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistiker på Schneider Electric Sverige AB i Sundsvall
Västerås
Global SCM Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som logistikingenjör på Addilon Professionals AB i Västerås