Vad tjänar en logistiker i lön 2022?

Logistiker har 44000 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 42100 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 45100 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till logistiker.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en logistiker?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar, leder, planerar och kontrollerar mate­rial- och informationsflöden och produktions­planering. Styr tillverkningsverksamhet och bedömer kostnadseffektivitet. Beslutar tillsammans med marknadsorganisation och kund om tidsplan och produktionsvolym. Planerar och beslutar om leverantörs- och transportkedjan, samt anläggnings- och systemplaner.”

Hur ser lönestatistiken ut för en logistiker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för logistiker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44000 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som logistiker? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42100 kronor som logistiker medan männens lön är 45100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 43100 kronor 43800 kronor
2015 39300 kronor 43000 kronor
2016 38700 kronor 41600 kronor
2017 41100 kronor 44000 kronor
2018 41600 kronor 45900 kronor
2019 41400 kronor 43900 kronor
2020 42300 kronor 45800 kronor
2021 42100 kronor 45100 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för logistiker.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som logistiker i Sverige?

Det är totalt 5700 personer som idag är anställda som logistiker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5700
Stockholm och Stockholms län1600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län910
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län710
Blekinge och Skåne län850
Hallands och Västra Götalands län1100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en logistiker i lön i månaden?

Medellönen för en logistiker är 44000 kronor.

Hur många jobbar som logistiker i Sverige?

Det finns 5700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som logistiker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för logistiker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Hallands och Västra Götalands län för där är nämligen medellönen högst med 47000 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige44300
Stockholm46400
Östra Mellansverige41200
Småland med öarna42100
Sydsverige44400
Västsverige47000
Norra Mellansverige40700
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som logistiker.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till logistiker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Akustiker
Akustisk designer
Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör
Anläggningsplanerare
Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör
Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör
Bergsingenjör
Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör
Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör
Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör
Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör
Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör
Bilkonstruktör
Byggnadsingenjör, civilingenjör
Byggnadskonsult, civilingenjör
Civilingenjör, anläggning
Civilingenjör, bygg
Civilingenjör, bygg o anläggning
Civilingenjör, byggnadskonstruktion
Civilingenjör, datateknik, hårdvara
Civilingenjör, elektronik
Civilingenjör, elektroteknik
Civilingenjör, elkraft
Civilingenjör, energi
Civilingenjör, fordonsteknik
Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning
Civilingenjör, gruvteknik
Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara
Civilingenjör, kemi
Civilingenjör, kemiteknik
Civilingenjör, livsmedelsteknik
Civilingenjör, logistik
Civilingenjör, maskinteknik
Civilingenjör, metallurgi
Civilingenjör, rymdteknik
Civilingenjör, telekommunikation
Civilingenjör, textil, trä m.m.
Civilingenjör, VVS
Civilingenjör, väg och vattenbyggnad
Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör
Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör
Driftingenjör (elektronik), civilingenjör
Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör
Driftingenjör (maskin), civilingenjör
Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör
Elektronikingenjör, civilingenjör
Elektronikkonstruktör, civilingenjör
Elkraftingenjör, civilingenjör
Energiingenjör, civilingenjör
Energistrateg
Experimentingenjör, elektronik
Experimentingenjör, kemiteknik
Experimentingenjör, telekommunikation
Fartygskonstruktör
Flygingenjör, flygvapnet
Flygingenjör, industri
Flygplanskonstruktör
Forskare, mikroelektronik
Forskare, trafiksäkerhet
Forskningsingenjör, bygg
Forskningsingenjör, elektronik
Forskningsingenjör, elkraft
Forskningsingenjör, fysik
Forskningsingenjör, kemi
Forskningsingenjör, maskin
Forskningsingenjör, metallurgi
Forskningsingenjör, telekommunikation
Geotekniker
Gjuteriingenjör, civilingenjör
Granskningsingenjör, bygg
Granskningsingenjör, elektronik
Granskningsingenjör, telekommunikation
Gruvingenjör, civilingenjör
Hårdvarukonstruktör
Ingenjörsgeolog
Kemiingenjör, civilingenjör
Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör
Konstruktör (elektronik), civilingenjör
Konstruktör, kemiteknik
Konstruktör, maskin, civilingenjör
Konsult, byggnads-, civilingenjör
Konsult, patent
Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning
Kvalitetskoordinator, elektronik
Kvalitetskoordinator, elkraft
Kvalitetskoordinator, gruvteknik
Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion
Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning
Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m.
Kvalitetskoordinator, telekommunikation
Kvalitetskoordinator, väg och vatten
Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning
Kvalitetssamordnare, elektronik
Kvalitetssamordnare, elkraft
Kvalitetssamordnare, gruvteknik
Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion
Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning
Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m.
Kvalitetssamordnare, telekommunikation
Kvalitetssamordnare, väg och vatten
Logistiker
Logistikingenjör
Logistikkonsult
Logistikutvecklare
Mariningenjör
Maskiningenjör, civilingenjör
Maskinkonstruktör, civilingenjör
Materialingenjör, metallurgi
Materialplanerare, civilingenjör
Materialstyrare
Materialstyrningsingenjör, maskin
Mekatronikingenjör
Metallograf
Metallurg
Monteringsingenjör, elektronik
Monteringsingenjör, telekommunikation
Patentingenjör
Patentkonsult
Patentombud
Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör
Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör
Planeringsingenjör, gruva/metallurgi
Processingenjör (bygg), civilingenjör
Processingenjör (elektronik), civilingenjör
Processingenjör (elkraft), civilingenjör
Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör
Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör
Processingenjör (maskin), civilingenjör
Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör
Processutvecklare, kemiteknik
Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör
Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör
Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör
Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör
Produktionsutvecklare, elektronik
Produktionsutvecklare, telekommunikation
Produktutvecklare, bygg
Produktutvecklare, elektronik
Produktutvecklare, elkraft
Produktutvecklare, livsmedel
Produktutvecklare, maskin
Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m.
Produktutvecklare, telekommunikation
Projekteringsingenjör, elkraft
Projektledare, maskinkonstruktör
Projektledare, utveckling nya fordon och motorer
Prospekteringsingenjör, civilingenjör
Radioingenjör
Rymdingenjör
Standardiseringsingenjör, elkraft
Standardiseringsingenjör, övrig
Supply chain manager
Svetsingenjör
Systemingenjör, styr/reglerteknik
Systemintegratör
Textilteknolog
Underhållsingenjör, elkraft
Utvecklingschef, elkraft
Utvecklingsingenjör, bygg
Utvecklingsingenjör, elektronik
Utvecklingsingenjör, elkraft
Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi
Utvecklingsingenjör, kemi
Utvecklingsingenjör, kemiteknik
Utvecklingsingenjör, maskin
Utvecklingsingenjör, telekommunikation
Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.
Valsverksingenjör, civilingenjör
Varumärkeshandläggare
Varumärkeskonsult
Vägprojektör
Linköping
Logistiker till Beyond Gravity
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Academic Work Sweden AB i Linköping

Nässjö
Studerande Materialplanerare till Trafikverket!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som materialplanerare på Academic Work Sweden AB i Nässjö

Borås
Jobba som Materialplanerare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som materialplanerare på Lernia Bemanning AB i Borås

Umeå
Logistik Specialist
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Cytiva Sweden AB i Umeå

Skellefteå
Material and logistics coordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som materialplanerare på Kedali Sweden AB i Skellefteå

Stockholm
SAP Logistics Consultant
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Norla AB i Stockholm

Göteborg
LOGISTIC COORDINATOR

Ledigt jobb som logistiker på Jobbusters AB i Göteborg

Ystad
Projektledare Supply Chain till Vossloh i Ystad
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistikingenjör på Technogarden AB i Ystad

Göteborg
Logistic Coordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Quest Consulting Sverige AB i Göteborg

Göteborg
Logistikkoordinator i Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg

Helsingborg
Logistiker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Kemira Kemi AB i Helsingborg

Göteborg
Master Data Specialist to our client in Gothenburg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Adecco Sweden AB i Göteborg

Göteborg
Logistikkoordinator sökes till innovativt företag!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Perido AB i Göteborg

Göteborg
Project Manager | Jefferson Wells | Gothenburg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistikingenjör på Experis AB i Göteborg

Stockholm
Projektledare med internationell erfarenhet
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Rejlers AB (publ) i Stockholm

Eskilstuna
Logistikutvecklare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistikingenjör på Yobber AB i Eskilstuna

Västerås
SCM Specialist
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Quest Consulting Sverige AB i Västerås

Nordmaling
Logistikplanerare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Masonite Beams AB i Nordmaling

Stockholm
Technical Logistics Coordinator to International client in Electronics
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Academic Work Sweden AB i Stockholm

Södertälje
Logistikutvecklare DXLT
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistikingenjör på Scania CV AB i Södertälje

Stockholm
Vi söker dig som vill jobba med logistik och koordinering!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på The Place AB i Stockholm

Västerås
Produktionsplanerare sökes till industribolag i Västerås!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som materialplanerare på Libera i Sverige AB i Västerås

Göteborg
Hedin Adventure Car söker Logistics Coordinator INEOS Grenadier

Ledigt jobb som logistiker på Hedin Mobility Group AB (publ) i Göteborg

Jönköping
Supply Chain Planner
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Recruitbyme i Sverige AB i Jönköping

Göteborg
Supplychain Coordinator | Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Experis AB i Göteborg

Luleå
Studenter till snöskottaruppdrag sökes!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Professionals Nord Rekrytering AB i Luleå

Luleå
Är du student och söker extrajobb? Se hit!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Professionals Nord Rekrytering AB i Luleå

Borås
Lager & logistikchef till Cellbes

Ledigt jobb som logistikingenjör på Ps Partner AB i Borås

Örebro
Nordisk transportansvarig Swedol/Tools (Alligo)
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Tng Group AB i Örebro

Partille
Junior Supply Chain Planner
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som logistiker på Incluso AB i Partille