Lönestatistik för en fastighetsråd 2023

Vad tjänar en fastighetsråd i månaden? Medellönen är 43900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 43600 kronor i yrket medan männen har en lön på 44600 kronor. Se även advokat , advokatfiskal och affärsjurist .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 51600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fastighetsråd.

Medellön, snittlön eller medianlön för en fastighetsråd?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fastighetsråd in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat juridiskt specialistarbete än inom 2611–2615. Exempel på arbetsuppgifter: Ansvarar för indrivning av skatter, böter och andra allmänna medel samt verkställande av domar och beslut i enskilda mål. Handlägger juridiska ärenden inom försvaret eller kyrkan. Tar fram föreskrifter och ger råd i hur man ska tolka miljölagar och förordningar. Genomför förhandlingar och utför juridisk rådgivning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en fastighetsråd i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fastighetsråd skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fastighetsråd? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 43600 kronor som fastighetsråd medan männens lön är 44600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33600 kronor36700 kronor
2015 34400 kronor35400 kronor
2016 35700 kronor36800 kronor
2017 36300 kronor38400 kronor
2018 37700 kronor41500 kronor
2019 39300 kronor42200 kronor
2020 42800 kronor45400 kronor
2021 43600 kronor44600 kronor

Lönestatistik för fastighetsråd i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43500
Stockholm48000
Östra Mellansverige41800
Småland med öarna36500
Sydsverige42800
Västsverige39300
Norra Mellansverige39200
Mellersta Norrland39000
Övre Norrland38000

Hur många jobbar som fastighetsråd i Sverige?

Det är totalt 5100 personer som idag är anställda som fastighetsråd enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5100
Stockholm och Stockholms län2100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län450
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län240
Blekinge och Skåne län820
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län260
Västernorrlands och Jämtlands110
Västerbottens och Norrbottens län180

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fastighetsråd i lön i månaden?

Medellönen för en fastighetsråd är 43900 kronor.

Hur många jobbar som fastighetsråd i Sverige?

Det finns 5100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som fastighetsråd eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till fastighetsråd

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Advokat Lön för en Advokatfiskal Lön för en Affärsjurist Lön för en Akademiombudsman Lön för en Allmän åklagare Lön för en Arbetsrättsjurist Lön för en Assessor Lön för en Assistentåklagare Lön för en Auditör Lön för en Avtalssekreterare, kommun Lön för en Bankjurist Lön för en Beredningsjurist Lön för en Bolagsjurist Lön för en Brottmålsadvokat Lön för en Chefsjurist Lön för en Chefsrådman Lön för en Chefsåklagare Lön för en Dispaschör Lön för en Distriktsåklagare Lön för en Domare (juridisk) Lön för en Domstolsjurist Lön för en Familjerättsjurist Lön för en Fastighetsjurist Lön för en Fastighetsnotarie Lön för en Fastighetsråd Lön för en Folkrättsjurist Lön för en Förbundsjurist Lön för en Föredragande jurist Lön för en Företagsjurist Lön för en Försäkringsdomare Lön för en Försäkringsjurist Lön för en Förvaltningsjurist Lön för en Hovrättsassessor Lön för en Hovrättsfiskal Lön för en Hovrättslagman Lön för en Hovrättsnotarie Lön för en Hovrättspresident Lön för en Hovrättsråd Lön för en Immaterialrättsjurist Lön för en IT-jurist Lön för en Juridisk ombudsman Lön för en Jurist, allmän domstol Lön för en Jurist, bank Lön för en Jurist, bolags- Lön för en Jurist, fastighets- Lön för en Jurist, företags- Lön för en Jurist, förvaltnings- Lön för en Jurist, förvaltningsdomstol Lön för en Jurist, myndighet Lön för en Jurist, organisation Lön för en Jurist, ospec Lön för en Jurist, specialdomstol Lön för en Justitieråd Lön för en Kammarrättsassessor Lön för en Kammarrättsfiskal Lön för en Kammarrättslagman Lön för en Kammarrättspresident Lön för en Kammarrättsråd Lön för en Kammaråklagare Lön för en Kanslijurist Lön för en Kanslinotarie Lön för en Kommunjurist Lön för en Kronofogde Lön för en Lagman Lön för en Landstingsjurist Lön för en Länsassessor Lön för en Länsjurist Lön för en Länsnotarie Lön för en Länsrättsassessor Lön för en Länsrättsfiskal Lön för en Länsrättsnotarie Lön för en Länsåklagare Lön för en Miljöjurist Lön för en Miljöråd Lön för en Notarie Lön för en Organisationsjurist Lön för en Patentjurist Lön för en Regeringsråd Lön för en Revisionssekreterare Lön för en Riksåklagare Lön för en Rådman Lön för en Rättsvårdsinspektör Lön för en Sjöfiskal Lön för en Skatteintendent Lön för en Skattejurist Lön för en Socialförsäkringsombud Lön för en Stadsadvokat Lön för en Stadsfiskal Lön för en Stadsjurist Lön för en Stadsnotarie Lön för en Stadsombudsman Lön för en Stadssekreterare Lön för en Statsåklagare Lön för en Stiftsjurist Lön för en Stiftsnotarie Lön för en Stiftssekreterare Lön för en Tingsfiskal Lön för en Tingsnotarie Lön för en Tvistemålsadvokat Lön för en Upphovsrättsjurist Lön för en Varumärkesjurist Lön för en Vattenrättsdomare Lön för en Verksjurist Lön för en Åklagarassistent Lön för en Åklagare Lön för en Åtalsbyråchef Lön för en Överrättsnotarie Lön för en Överåklagare
Umeå
Inspektör med juristbakgrund, avdelning Nord
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Inspektionen För Vård och Omsorg i Umeå
Stockholm
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten söker jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Försvarsmakten i Stockholm
Skövde
Skaraborgs tingsrätt söker sommarnotarie 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Skövde
Luleå
Kronofogdeaspirant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kronofogde på Kronofogdemyndigheten i Luleå
Sundsvall
Kronofogdeaspirant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kronofogde på Kronofogdemyndigheten i Sundsvall
Trelleborg
Tillståndsinspektör alkohol och tobak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöjurist på Trelleborgs kommun i Trelleborg
Göteborg
Jurist och joursamordnare till Lex Femme
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på LEX FEMME i Göteborg
Stockholm
Behovsanställd jurist till myndighet omgående
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som it-jurist på Bemannia Kontor AB i Stockholm
Jönköping
Jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kronofogde på Kronofogdemyndigheten i Jönköping
Malmö
Jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kronofogde på Kronofogdemyndigheten i Malmö
Stockholm
Jurist till Kliently
Ledigt jobb som biträdande jurist på Kliently AB i Stockholm
Stockholm
Legal Adviser to Civil Rights Defenders in Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Civil Rights Defenders i Stockholm
Uppsala
Beredningsjurister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Åklagarmyndigheten i Uppsala
Växjö
Växjö tingsrätt söker beredningsjurister till mark- och miljödomstolen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Växjö
Göteborg
Jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kronofogde på Kronofogdemyndigheten i Göteborg
Stockholm
Jurist inom miljörätt till Sweco Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöjurist på Framtiden i Sverige AB i Stockholm
Södertälje
Hyresjuridisk samordnare – Telge Bostäder
Ledigt jobb som biträdande jurist på Telge Bostäder AB i Södertälje
Östersund
Mark- och miljödomstolen i Östersund söker beredningsjurist, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Östersund
Uppsala
Biträdande jurist
Ledigt jobb som biträdande jurist på Ls Jobbet AB i Uppsala
Stockholm
Biträdande jurist inom konkurrensrätt till Baker McKenzie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Biträdande jurist inom arbetsrätt till Baker McKenzie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Nacka
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt söker flera beredningsjurister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Nacka
Solna
Bolagsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Idébanken HR Sverige AB i Solna
Sollentuna
Jurist inriktning skadestånd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Idébanken HR Sverige AB i Sollentuna
Sollentuna
Jurist inriktning arbetsrätt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Idébanken HR Sverige AB i Sollentuna
Sollentuna
Skattejurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Idébanken HR Sverige AB i Sollentuna
Stockholm
Föredragande jurister till Förvaltningsrätten i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Stockholm
Stockholm
Föredragande med inriktning mot Patent- och marknadsöverdomstolen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Stockholm
Stockholm
Fredersen söker biträdande jurist inom M&A och aktiemarknadsrätt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Junior jurist it-rätt till Rättsavdelningen
Ledigt jobb som it-jurist på Tillväxtverket i Stockholm