Lön civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling 2024

- Lönestatistik för en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandlingVad tjänar en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling i månaden? Medellönen för 2024 är:

41 500 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41600 kronor i yrket medan männen har en lön på 41200 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 249 kronor.

Dagslön för en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1976 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling kvar i lön efter skatt? En civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling får ut 28 198 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 41 500 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 134 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 858 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 26 kronor
Lönen efter skatt 28 198 kronor


Sök lediga jobb som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Falun
Projektledare till DalaVind

Ledigt jobb som vindkraftsprojektör på Kraftplan AB i Falun

Läs om jobbet
Sollentuna
Naturvårdare

Ledigt jobb som naturvårdsingenjör på Sollentuna kommun i Sollentuna

Läs om jobbet
Göteborg
Drug Product Delivery Distribution Operator

Ledigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Hays AB i Göteborg

Läs om jobbet

Vad gör en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling?

Vi har inga detaljer kring vad en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Undersöker miljön och utvecklar planer och lös­ningar för att skydda, bevara, återställa, minimera och förebygga skador på miljön. Undersöker, bedömer och rapporterar om byggnads- och konstruktionsprojekts påverkan på miljön. Inspekterar industriella och offentliga anläggningar och program för att utvärdera drifteffektivitet och garantera att miljöföreskrifterna följs.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38000 kronor

 • Kommunalanställd: 40600 kronor

 • Regionanställd 41600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41700 kronorÄr det lätt att få jobb som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling.

Ungefär 3400 jobbar som specialister inom miljöskydd och miljöteknik i landet, av dessa är cirka 57 procent kvinnor och 43 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för specialister inom miljöskydd och miljöteknik det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för specialister inom miljöskydd och miljöteknik kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41600 kronor som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling medan männens lön är 41200 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling.

Lönestatistik för civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige43 700 kronor
Stockholm45 500 kronor
Östra Mellansverige40 900 kronor
Småland med öarna43 000 kronor
Sydsverige45 500 kronor
Västsverige43 200 kronor
Norra Mellansverige39 200 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland39 700 kronor


Hur många jobbar som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län450
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län210
Blekinge och Skåne län590
Hallands och Västra Götalands län500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län270
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län110

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling i lön i månaden?

Medellönen för en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling är 41500 kronor.

Hur många jobbar som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 41600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 41200 kronor.

Hur mycket betalar en civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling i skatt?

En civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling betalar i snitt 12019 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetshygieniker Lön för en Arbetsmiljöhandläggare Lön för en Arbetsmiljöingenjör Lön för en Arbetsmiljöinspektör Lön för en Arbetsmiljökonsulent Lön för en Byggpilot Lön för en Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling Lön för en Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer Lön för en Civilingenjör, miljöteknik Lön för en Distriktsinspektör, yrkesinspektionen Lön för en Djurskyddsinspektör Lön för en Djurskyddskonsulent Lön för en Ekolog Lön för en Ergonom Lön för en Forskare, miljö Lön för en Företagsgymnast Lön för en HSEQ-ansvarig Lön för en Hälsoskyddsinspektör Lön för en Hälsovårdsinspektör Lön för en Kemikalieinspektör Lön för en KMA-ingenjör Lön för en Kommunekolog Lön för en Limnolog Lön för en Livsmedelsinspektör Lön för en Livsmedelskonsulent Lön för en Livsmedelskontrollant Lön för en Miljö- och hälsoskyddshandläggare Lön för en Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lön för en Miljöcontroller Lön för en Miljöhandläggare (natur), övrig Lön för en Miljöhandläggare, hälsa Lön för en Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljöingenjör Lön för en Miljöinspektör Lön för en Miljökonsult Lön för en Miljörevisor Lön för en Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljösamordnare, offentlig förvaltning Lön för en Miljöskyddschef Lön för en Miljöskyddshandläggare Lön för en Miljöskyddsinspektör Lön för en Miljövårdsingenjör Lön för en Naturvårdsingenjör Lön för en Sanitetstekniker, yrkeshygien Lön för en Skyddsingenjör Lön för en Strålskyddsingenjör Lön för en Vindkraftsprojektör Lön för en Yrkeshygieniker Lön för en Yrkesinspektör
Junior miljökonsult till Trafikverket
Ledigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Centio Consulting Group AB i
Falun
Projektledare till DalaVind
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vindkraftsprojektör på Kraftplan AB i Falun
Sollentuna
Naturvårdare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som naturvårdsingenjör på Sollentuna kommun i Sollentuna
Göteborg
Drug Product Delivery Distribution Operator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Hays AB i Göteborg
Malung-Sälen
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Malung-Sälens kommun i Malung-Sälen
Malung-Sälen
Miljöinspektör med samordnarfunktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Malung-Sälens kommun i Malung-Sälen
Malmö
Miljöingenjör till Uniper
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Unik Resurs i Sverige AB i Malmö
Härnösand
Miljöhandläggare vilt (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Härnösand
Hörby
Miljö- och hållbarhetsstrateg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Hörby kommun i Hörby
Göteborg
Hållbarhetsansansvarig DB Schenker Sverige
Ledigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Schenker AB i Göteborg
Stockholm
Junior Miljökonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Framtiden i Sverige AB i Stockholm
Västerås
Vattenförvaltare med inriktning hydromorfologi och övergödning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västmanlands län i Västerås
Vindeln
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ledigt jobb som miljöinspektör på Vindelns kommun i Vindeln
Skellefteå
HSE Specialist at Kedali
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Adecco Sweden AB i Skellefteå
Skellefteå
HSE Specialist till Kedali
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Adecco Sweden AB i Skellefteå
Gällivare
Junior miljökonsult inom förorenade områden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på Framtiden i Sverige AB i Gällivare
Jönköping
Utvecklingsledare för Miljösamverkan Jönköpings län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Jönköping
Uppsala
Environmental assessment analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Miljöanalytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Stockholm
Site Conditions Project Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vindkraftsprojektör på Vattenfall AB i Stockholm
Göteborg
Sustainability Manager – OR Solutions
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Mölnlycke Health Care AB i Göteborg
Mönsterås
Vikariat Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöinspektör på Mönsterås kommun i Mönsterås
Karlskoga
Miljöstrateg – välkommen till ett ekologiskt hållbart jobb
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Karlskoga kommun i Karlskoga
Norrtälje
Samordnare Miljö och kvalitet till Norrtälje Vatten och Avfall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Norrtälje vatten och avfall AB i Norrtälje
Göteborg
Hållbarhetsansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Fasticon Kompetens AB i Göteborg
Jokkmokk
Uppföljning och naturvårdande skötsel i skyddade områden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som naturvårdsingenjör på Länsstyrelsen i Norrbottens län i Jokkmokk
Göteborg
Handläggare till Havs- och Vattenmyndigheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöhandläggare på Academic Work Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Hållbarhetssamordnare
Ledigt jobb som miljöingenjör/miljövårdsingenjör på White Arkitekter AB i Göteborg
Malmö
Miljöhandläggare för arbete med förorenade områden
Ledigt jobb som miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne län i Malmö
Linköping
BKMA och HR-samordnare till byggföretag i Linköping!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljösamordnare/miljökoordinator på Academic Work Sweden AB i Linköping