Lön undersköterska, mottagning - Lönestatistik för en undersköterska, mottagning 2023

Vad tjänar en undersköterska, mottagning i månaden? Medellönen är 29200 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29100 kronor i yrket medan männen har en lön på 30100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 29800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som undersköterska, mottagning.


TopplistorVad tjänar en undersköterska, mottagning i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln undersköterska, mottagning in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en undersköterska, mottagning?

Vi har inga detaljer kring vad en undersköterska, mottagning jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Assisterar läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar. Tar prover, tar fram provsvar och journaler samt förbereder patienter för behandling. Plockar fram instrument inför undersökningar och ingrepp samt rengör och desinficerar dem.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en undersköterska, mottagning i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för undersköterska, mottagning skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 29800 kronor

 • Regionanställd 28900 kronor

 • Privatanställd arbetare 29500 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som undersköterska, mottagning? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29100 kronor som undersköterska, mottagning medan männens lön är 30100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 24800 kronor25800 kronor
2015 25500 kronor26000 kronor
2016 26200 kronor26300 kronor
2017 26800 kronor27700 kronor
2018 27400 kronor26500 kronor
2019 28100 kronor28500 kronor
2020 27900 kronor28100 kronor
2021 29100 kronor30100 kronor

Lönestatistik för undersköterska, mottagning i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige28000
Stockholm28800
Östra Mellansverige28300
Småland med öarna27800
Sydsverige27200
Västsverige28100
Norra Mellansverige27100
Mellersta Norrland27800
Övre Norrland27300


Hur många jobbar som undersköterska, mottagning i Sverige?

Det är totalt 8300 personer som idag är anställda som undersköterska, mottagning enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8300
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län790
Blekinge och Skåne län1500
Hallands och Västra Götalands län1300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län680
Västernorrlands och Jämtlands360
Västerbottens och Norrbottens län430

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en undersköterska, mottagning i lön i månaden?

Medellönen för en undersköterska, mottagning är 29200 kronor.

Hur många jobbar som undersköterska, mottagning i Sverige?

Det finns 8300 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som undersköterska, mottagning eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?