Lön undersköterska, mottagning 2024

- Lönestatistik för en undersköterska, mottagningVad tjänar en undersköterska, mottagning i månaden? Medellönen för 2024 är:

29 200 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29100 kronor i yrket medan männen har en lön på 30100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 29800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som undersköterska, mottagning.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en undersköterska, mottagning i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en undersköterska, mottagning

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 175 kronor.

Dagslön för en undersköterska, mottagning

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1390 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en undersköterska, mottagning kvar i lön efter skatt? En undersköterska, mottagning får ut 19 574 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 29 200 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 4 952 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 372 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 18 kronor
Lönen efter skatt 19 574 kronor


Vad gör en undersköterska, mottagning?

Vi har inga detaljer kring vad en undersköterska, mottagning jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Assisterar läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar. Tar prover, tar fram provsvar och journaler samt förbereder patienter för behandling. Plockar fram instrument inför undersökningar och ingrepp samt rengör och desinficerar dem.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en undersköterska, mottagning i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för undersköterska, mottagning skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 29800 kronor

 • Regionanställd 28900 kronor

 • Privatanställd arbetare 29500 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som undersköterska, mottagning? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29100 kronor som undersköterska, mottagning medan männens lön är 30100 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som undersköterska, mottagning.

Lönestatistik för undersköterska, mottagning i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige28 000 kronor
Stockholm28 800 kronor
Östra Mellansverige28 300 kronor
Småland med öarna27 800 kronor
Sydsverige27 200 kronor
Västsverige28 100 kronor
Norra Mellansverige27 100 kronor
Mellersta Norrland27 800 kronor
Övre Norrland27 300 kronor


Hur många jobbar som undersköterska, mottagning i Sverige?

Det är totalt 8300 personer som idag är anställda som undersköterska, mottagning enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8 300
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län790
Blekinge och Skåne län1 500
Hallands och Västra Götalands län1 300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län680
Västernorrlands och Jämtlands360
Västerbottens och Norrbottens län430

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en undersköterska, mottagning i lön i månaden?

Medellönen för en undersköterska, mottagning är 29200 kronor.

Hur många jobbar som undersköterska, mottagning i Sverige?

Det finns 8300 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en undersköterska, mottagning?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 29100 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 30100 kronor.

Hur mycket betalar en undersköterska, mottagning i skatt?

En undersköterska, mottagning betalar i snitt 8343 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln undersköterska, mottagning in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som undersköterska, mottagning eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?