Lönestatistik för en lantbruksinspektor, blandad drift 2023

Vad tjänar en lantbruksinspektor, blandad drift i månaden? Medellönen är 39300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 37200 kronor i yrket medan männen har en lön på 41200 kronor. Se även agronom , avverkningsledare och avverkningsplanerare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 39500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lantbruksinspektor, blandad drift.

Medellön, snittlön eller medianlön för en lantbruksinspektor, blandad drift?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lantbruksinspektor, blandad drift in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier och metoder, samt bedriver försök och ger råd inom agronomi och trädgårdsvetenskap. Analyserar och värderar data. Utvecklar och utformar praktiska tillämpningar inom jordbruk, livsmedelskedjan och trädgårdsodling.”

Hur ser lönestatistiken ut för en lantbruksinspektor, blandad drift i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lantbruksinspektor, blandad drift skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 39500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lantbruksinspektor, blandad drift? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 37200 kronor som lantbruksinspektor, blandad drift medan männens lön är 41200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 32800 kronor34500 kronor
2015 33700 kronor34600 kronor
2016 33700 kronor0 kronor
2017 34900 kronor40300 kronor
2018 35200 kronor38300 kronor
2019 35800 kronor39000 kronor
2020 35100 kronor39500 kronor
2021 37200 kronor41200 kronor

Lönestatistik för lantbruksinspektor, blandad drift i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige37300
Stockholm..
Östra Mellansverige36200
Småland med öarna36900
Sydsverige39600
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som lantbruksinspektor, blandad drift i Sverige?

Det är totalt 1000 personer som idag är anställda som lantbruksinspektor, blandad drift enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1000
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län290
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lantbruksinspektor, blandad drift i lön i månaden?

Medellönen för en lantbruksinspektor, blandad drift är 39300 kronor.

Hur många jobbar som lantbruksinspektor, blandad drift i Sverige?

Det finns 1000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lantbruksinspektor, blandad drift eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till lantbruksinspektor, blandad drift

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Agronom Avverkningsledare Avverkningsplanerare Bakteriolog, forskare Biofysiker Bioinformatiker Biolog, cell och molekylär Biolog, växt- och djur Biomedicinare Bisjukdomskonsulent Botaniker Chefsmikrobiolog Civilingenjör, biofysik Civilingenjör, bioteknik industri Civilingenjör, bioteknik jordbruk Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling Dietetiker Distriktsjägmästare Domänintendent Ekonomikonsulent, lantbruk Ekotoxikolog Embryolog Enolog Entomolog Etolog EU-kontrollant, lantbruksstöd Farmakolog, forskare Fiskeribiolog Fiskeriingenjör Fiskeriintendent Fiskerikonsulent Fiskevårdskonsulent Fjäderfäkonsulent Forskare, agronomi Forskare, bakteriologi Forskare, beräkningsbiologi Forskare, bioteknik Forskare, cell och molekylärbiologi Forskare, farmakologi Forskare, läkemedel Forskare, medicin Forskare, mikrobiologi Forskare, trädgårdsvetenskap Forskare, växt och djurbiologi Forskare, zoologi Fruktodlingskonsulent Fysiolog, forskare Fågelinventerare Genetiker, forskare Genetiker, klinisk Hortonom Husdjurskonsulent Hydrobiolog Immunolog, forskare Insektsforskare Inspektor, blandad drift Inspektor, husdjursuppfödning Inspektor, skogsbruk Instruktör, lantbruksnämnd Inventerare, rovdjur Jaktkonsulent Jaktvårdare Jaktvårdskonsulent Jaktvårdsrådgivare Jordbruksforskare Jordbruksinstruktör Jordbrukskonsulent Jordbruksrådgivare Jägare Jägmästare Klinisk genetiker Klinisk prövningsledare Kommunbiolog Konsulent, lantbruksnämnd Landskapsingenjör, rådgivning Lantbruksekonom Lantbruksinspektor, blandad drift Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning Lantbrukskonsulent Lantbruksrådgivare Lantmästare Läkemedelsforskare Läkemedelsinspektör Länsjaktvårdare Länsjaktvårdskonsulent Marinbiolog Maskinkonsulent, inom lantbruk Mikrobiolog Molekylärbiolog Mykolog Naturbevakare Nutritionist Näringsforskare Näringsfysiolog Oenolog Ornitolog Parkförvaltare Prövningsledare, klinisk Renskötselkonsulent Rovdjursinventerare Sjukhusgenetiker Skogsbiolog Skogsbruksforskare Skogsbruksrådgivare Skogsfaktor, förvaltning Skogsinspektor Skogsinspektör Skogsinventerare Skogskonsulent Skogsmästare, rådgivning Skogsplanläggare Skogstekniker Skogsvetare Skogsvårdsassistent Skogsvårdskonsulent Skogvaktare, förvaltning Spannmålskonsulent Talassolog Toxikolog Trädgårdsforskare Trädgårdsingenjör Trädgårdskonsulent Trädgårdsrådgivare Trädgårdstekniker Viltforskare Viltkonsulent Viltvårdare Virkesinköpare Virolog, forskare Växtförädlare Växtinspektör Växtodlingskonsulent Växtodlingsrådgivare Växtskyddsspecialist Yrkesjägare Zoolog Ärftlighetsforskare Önolog
Skara
Forskningsingenjör precisionsodling, 25% under 6 månader
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara
Skara
Forskningsingenjör spannmålskvalitet, 20% under 6 månader
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara
Uppsala
Hushållningssällskapet söker fältförsöksledare till Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jordbruksforskare på Hs Konsult AB i Uppsala
Lomma
Forskare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Lomma
Göteborg
Planeringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som landskapsingenjör på Göteborgs Begravningssamfällighet i Göteborg
Halmstad
Rådgivare inom miljö och biogas
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Hushållningssällskapet i Hallands län i Halmstad
Simrishamn
Landsbygdsutvecklare / åtgärdssamordnare sommaråtgärder
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som landsbygdsutvecklare på Simrishamns kommun i Simrishamn
Linköping
Fältkontrollanter av EU:s jordbrukarstöd
Ledigt jobb som jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent på Länsstyrelsen i Östergötlands län i Linköping
Uppsala
Postdoc in ecology: Agrobiodiversity and pest control resilience
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jordbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
En postdoctjänst i ekologi: Biologisk mångfald och resilient växtskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jordbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Skara
Vi söker utsädeskontrollant till Mellansverige med placering i Skara
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbruksinspektor på Statens Jordbruksverk i Skara
Huddinge
Parkingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsingenjör/trädgårdstekniker på Huddinge kommun i Huddinge
Göteborg
Teknisk förvaltare – mark
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkförvaltare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Uppsala
Rådgivare lantbruksbank
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbruksekonom på Länsförsäkringar Uppsala i Uppsala
Kalmar
Avelsrådgivare med intresse för sälj till Kalmar/Öland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Kalmar
Vänersborg
Avelsrådgivare med intresse för sälj
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Vänersborg
Agronom, Hortonom, Lantmästare eller Agrotekniker - Södra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Kiwa Sweden AB i
Sollefteå
Hållbarhets- & landsbygdsutvecklare till Sollefteå kommuns Tillväxtavd.
Ledigt jobb som landsbygdsutvecklare på Sollefteå kommun i Sollefteå
Landskrona
Vi söker rådgivare till växtskyddscentralen i Landskrona!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som växtskyddsspecialist på Statens Jordbruksverk i Landskrona
Sommarjobb som fältbesiktare (Hela Sverige)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmästare på Statens Jordbruksverk i
Haninge
Landskap/trädgårdsingenjör till Haninge pastorat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsingenjör/trädgårdstekniker på Haninge Pastorat i Haninge
Eskilstuna
Arrendeförvaltare, södra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Fortifikationsverket i Eskilstuna
Halmstad
Sveriges Fiskevattenägareförbund söker förbundsdirektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fiskerikonsulent på Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge i Halmstad