Yrken i Sverige efter yrkeskategori

Här hittar du lönestatistik för över 8 000 av Sveriges vanligaste yrken. Börja med att välja yrkeskategori nedan. I nästa steg hittar du alla yrken för vald kategori. Välj sedan yrke för att se medellön, löner för yrket i olika sektorer samt löneskillnader mellan män och kvinnor.

Källa: pixabay.com
Card image cap
Militära yrken

I den här kategorin ingår både soldater och officerare.

Card image cap
Chefsyrken

Här hittar du chefer inom både privat och offentlig sektor samt politiker.

Card image cap
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens

Den här kategorin är mycket bred och innehåller alla yrken som kräver längre akademisk utbildning.

Card image cap
Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande

Card image cap
Yrken inom administration och kundtjänst

Card image cap
Service-, omsorgs- och försäljningsyrken

Card image cap
Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

Card image cap
Yrken inom byggverksamhet och tillverkning

Card image cap
Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m.

Card image cap
Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion