Lön stadsadvokat 2024

- Lönestatistik för en stadsadvokatVad tjänar en stadsadvokat i månaden? Medellönen för 2024 är:

54 400 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 52500 kronor i yrket medan männen har en lön på 58400 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 64700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som stadsadvokat.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en stadsadvokat i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 54400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en stadsadvokat

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 326 kronor.

Dagslön för en stadsadvokat

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2590 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en stadsadvokat kvar i lön efter skatt? En stadsadvokat får ut 36 594 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 54 400 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 9 423 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 6 416 kronor
Statlig skatt 648 kronor
Begravningsskatt 35 kronor
Lönen efter skatt 36 594 kronor


Sök lediga jobb som stadsadvokat

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 29 jobbannonser för lediga tjänster som stadsadvokat eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Karlskrona på Boverket. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Malmö
Jurist till rättsavdelningen Malmö

Ledigt jobb som organisationsjurist på Kriminalvården i Malmö

Läs om jobbet
Botkyrka
Upphandlingsjurist till kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden

Ledigt jobb som verksjurist på Pensionsmyndigheten i Botkyrka

Läs om jobbet
Eskilstuna
Verksjurist miljö- eller fastighetsrätt - Eskilstuna

Ledigt jobb som verksjurist på Fortifikationsverket i Eskilstuna

Läs om jobbet

Vad gör en stadsadvokat?

Vi har inga detaljer kring vad en stadsadvokat jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Tolkar lagar och avtal som företrädare för t.ex. myndigheter, kommuner och organisationer. Bevakar ny lagstiftning. Ser till att den lagstift­ning som finns på området följs. Skriver föreskrifter och allmänna råd utifrån de lagtexter som finns. Svarar på remisser.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en stadsadvokat i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för stadsadvokat skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50300 kronor

 • Kommunalanställd: 49700 kronor

 • Regionanställd 53400 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 62100 kronorÄr det lätt att få jobb som stadsadvokat?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som stadsadvokat.

Prognosen för jurister är en total prognos för övriga jurister, åklagare, förvaltnings- och organisationsjurister, domare, affärs- och företagsjurister, advokater. Ungefär 23100 jobbar som jurister i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för jurister det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för jurister kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som stadsadvokat? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 52500 kronor som stadsadvokat medan männens lön är 58400 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som stadsadvokat.

Lönestatistik för stadsadvokat i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige53 200 kronor
Stockholm58 000 kronor
Östra Mellansverige45 800 kronor
Småland med öarna43 400 kronor
Sydsverige47 000 kronor
Västsverige46 900 kronor
Norra Mellansverige47 200 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som stadsadvokat i Sverige?

Det är totalt 3400 personer som idag är anställda som stadsadvokat enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3 400
Stockholm och Stockholms län2 000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län120
Blekinge och Skåne län240
Hallands och Västra Götalands län300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län190
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en stadsadvokat i lön i månaden?

Medellönen för en stadsadvokat är 54400 kronor.

Hur många jobbar som stadsadvokat i Sverige?

Det finns 3400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en stadsadvokat?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 52500 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 58400 kronor.

Hur mycket betalar en stadsadvokat i skatt?

En stadsadvokat betalar i snitt 16522 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln stadsadvokat in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som stadsadvokat eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till stadsadvokat

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Advokat Lön för en Advokatfiskal Lön för en Affärsjurist Lön för en Akademiombudsman Lön för en Allmän åklagare Lön för en Arbetsrättsjurist Lön för en Assessor Lön för en Assistentåklagare Lön för en Auditör Lön för en Avtalssekreterare, kommun Lön för en Bankjurist Lön för en Beredningsjurist Lön för en Bolagsjurist Lön för en Brottmålsadvokat Lön för en Chefsjurist Lön för en Chefsrådman Lön för en Chefsåklagare Lön för en Dispaschör Lön för en Distriktsåklagare Lön för en Domare (juridisk) Lön för en Domstolsjurist Lön för en Familjerättsjurist Lön för en Fastighetsjurist Lön för en Fastighetsnotarie Lön för en Fastighetsråd Lön för en Folkrättsjurist Lön för en Förbundsjurist Lön för en Föredragande jurist Lön för en Företagsjurist Lön för en Försäkringsdomare Lön för en Försäkringsjurist Lön för en Förvaltningsjurist Lön för en Hovrättsassessor Lön för en Hovrättsfiskal Lön för en Hovrättslagman Lön för en Hovrättsnotarie Lön för en Hovrättspresident Lön för en Hovrättsråd Lön för en Immaterialrättsjurist Lön för en IT-jurist Lön för en Juridisk ombudsman Lön för en Jurist, allmän domstol Lön för en Jurist, bank Lön för en Jurist, bolags- Lön för en Jurist, fastighets- Lön för en Jurist, företags- Lön för en Jurist, förvaltnings- Lön för en Jurist, förvaltningsdomstol Lön för en Jurist, myndighet Lön för en Jurist, organisation Lön för en Jurist, ospec Lön för en Jurist, specialdomstol Lön för en Justitieråd Lön för en Kammarrättsassessor Lön för en Kammarrättsfiskal Lön för en Kammarrättslagman Lön för en Kammarrättspresident Lön för en Kammarrättsråd Lön för en Kammaråklagare Lön för en Kanslijurist Lön för en Kanslinotarie Lön för en Kommunjurist Lön för en Kronofogde Lön för en Lagman Lön för en Landstingsjurist Lön för en Länsassessor Lön för en Länsjurist Lön för en Länsnotarie Lön för en Länsrättsassessor Lön för en Länsrättsfiskal Lön för en Länsrättsnotarie Lön för en Länsåklagare Lön för en Miljöjurist Lön för en Miljöråd Lön för en Notarie Lön för en Organisationsjurist Lön för en Patentjurist Lön för en Regeringsråd Lön för en Revisionssekreterare Lön för en Riksåklagare Lön för en Rådman Lön för en Rättsvårdsinspektör Lön för en Sjöfiskal Lön för en Skatteintendent Lön för en Skattejurist Lön för en Socialförsäkringsombud Lön för en Stadsadvokat Lön för en Stadsfiskal Lön för en Stadsjurist Lön för en Stadsnotarie Lön för en Stadsombudsman Lön för en Stadssekreterare Lön för en Statsåklagare Lön för en Stiftsjurist Lön för en Stiftsnotarie Lön för en Stiftssekreterare Lön för en Tingsfiskal Lön för en Tingsnotarie Lön för en Tvistemålsadvokat Lön för en Upphovsrättsjurist Lön för en Varumärkesjurist Lön för en Vattenrättsdomare Lön för en Verksjurist Lön för en Åklagarassistent Lön för en Åklagare Lön för en Åtalsbyråchef Lön för en Överrättsnotarie Lön för en Överåklagare
Karlskrona
Erfaren jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Boverket i Karlskrona
Malmö
Jurist till rättsavdelningen Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Kriminalvården i Malmö
Botkyrka
Upphandlingsjurist till kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Pensionsmyndigheten i Botkyrka
Eskilstuna
Verksjurist miljö- eller fastighetsrätt - Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Fortifikationsverket i Eskilstuna
Falun
Regionjurist till Region Dalarna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som regionjurist på REGION DALARNA i Falun
Solna
Jurist till ISP
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna
Stockholm
Tidsbegränsad tjänst som rättschef - Utbildningsdepartementet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Regeringskansliet i Stockholm
Solna
En eller flera verksjurister till Inspektionen för strategiska produkter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna
Solna
En eller flera jurister till Inspektionen för strategiska produkter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna
Göteborg
RA Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Randstad AB i Göteborg
Uppsala
Jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Linköping
Jurist för tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder
Ledigt jobb som länsjurist på Länsstyrelsen i Östergötlands län i Linköping
Stockholm
Rättsvårdsexpert till gruppen för inte frihetsberövade klienter och kansli
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Kriminalvården i Stockholm
Stockholm
Rättsvårdsexpert till gruppen för inte frihetsberövade klienter och kansli,
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Kriminalvården i Stockholm
Stockholm
Rättsvårdsexpert till gruppen för frihetsberövade klienter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Kriminalvården i Stockholm
Burlöv
Kommunjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Burlövs kommun i Burlöv
Norrköping
Jurist till överförmyndarenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Norrköpings kommun i Norrköping
Göteborg
Utredningsledare (senior lantmätare) inom markägar- och lantmäteriärenden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Linköping
Join our mission as Contract Manager at Beyond Gravity Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Beyond Gravity Sweden AB i Linköping
Uppsala
Erfaren verksjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Läkemedelsverket i Uppsala
Nordanstig
Kommunjurist/Nämndsekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Nordanstigs kommun i Nordanstig
Solna
Kommunjurist, Solna stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stadsjurist/kommunjurist på Solna kommun i Solna
Solna
Stadsgemensamt dataskyddsombud till Solna stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Solna kommun i Solna
Malmö
Förvaltningsjurist till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen visstid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Jurist till Universitetskansliet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kanslijurist på Malmö Universitet i Malmö
Täby
Kommunjurist till Täby kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Täby kommun i Täby
Uddevalla
Kommunjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stadsjurist/kommunjurist på Uddevalla kommun i Uddevalla
Kalmar
Regionjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som regionjurist på REGION KALMAR LÄN i Kalmar
Malmö
Kommunjurist sökes för inhyrning i Skåne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Malmö Personal AB i Malmö