Lönestatistik för en bildlärare, grundskola 2023

Vad tjänar en bildlärare, grundskola i månaden? Medellönen är 36600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 35800 kronor. Se även adjunkt, grundskola , bildlärare, grundskola och freinetlärare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 36900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som bildlärare, grundskola.

Medellön, snittlön eller medianlön för en bildlärare, grundskola?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln bildlärare, grundskola in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undervisar i grundskolan. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i grundskola i enlighet med läro- och kursplaner. Utför bedömning och betygsättning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bildlärare, grundskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bildlärare, grundskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 36900 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bildlärare, grundskola? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som bildlärare, grundskola medan männens lön är 35800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29300 kronor28800 kronor
2015 30200 kronor29600 kronor
2016 32000 kronor31000 kronor
2017 33200 kronor32000 kronor
2018 34200 kronor33100 kronor
2019 35600 kronor34500 kronor
2020 36500 kronor35400 kronor
2021 36900 kronor35800 kronor

Lönestatistik för bildlärare, grundskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36200
Stockholm39400
Östra Mellansverige35000
Småland med öarna35100
Sydsverige36000
Västsverige36200
Norra Mellansverige33600
Mellersta Norrland34200
Övre Norrland34400

Hur många jobbar som bildlärare, grundskola i Sverige?

Det är totalt 106700 personer som idag är anställda som bildlärare, grundskola enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige106700
Stockholm och Stockholms län23200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län18400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län9500
Blekinge och Skåne län16500
Hallands och Västra Götalands län21200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län8900
Västernorrlands och Jämtlands4000
Västerbottens och Norrbottens län5000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bildlärare, grundskola i lön i månaden?

Medellönen för en bildlärare, grundskola är 36600 kronor.

Hur många jobbar som bildlärare, grundskola i Sverige?

Det finns 106700 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bildlärare, grundskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till bildlärare, grundskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, grundskola Lön för en Bildlärare, grundskola Lön för en Freinetlärare Lön för en Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog Lön för en Fritidspedagog Lön för en Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog Lön för en Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård Lön för en Förskolepedagog Lön för en Förskollärare Lön för en Förstelärare, grundskola Lön för en Grundskollärare Lön för en Gymnastiklärare, grundskola Lön för en Hemkunskapslärare, grundskola Lön för en Hemspråkslärare, grundskola Lön för en Hushållslärare, grundskola Lön för en Högstadielärare Lön för en Idrottslärare, grundskola Lön för en Klasslärare, grundskola Lön för en Komvuxlärare, grundskollärare Lön för en Lekotekarie Lön för en Lekterapeut Lön för en Lågstadielärare Lön för en Lärare, 1-3 Lön för en Lärare, 1-7 Lön för en Lärare, 4-9 Lön för en Lärare, bildämnen, grundskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, grundskola Lön för en Lärare, datakunskap (grundskola) Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola Lön för en Lärare, förskola Lön för en Lärare, grundskola Lön för en Lärare, hemkunskap, grundskola Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola Lön för en Lärare, musik, grundskola Lön för en Lärare, språk (grundskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, grundskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola Lön för en Mellanstadielärare Lön för en Modersmålslärare, grundskola Lön för en Montessorilärare, förskola Lön för en Montessorilärare, grundskola Lön för en Musiklärare, grundskola Lön för en Musikpedagog, grundskola Lön för en Resurslärare, fritidspedagog Lön för en Resurslärare, grundskola Lön för en Resurspedagog, förskola m.m. Lön för en Slöjdlärare, grundskola Lön för en Textillärare, grundskola Lön för en Textilslöjdslärare, grundskola Lön för en Waldorflärare, fritidshem Lön för en Waldorflärare, förskola Lön för en Waldorflärare, grundskola Lön för en Ämneslärare, grundskola
Järfälla
Lärare 4-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Järfälla kommun i Järfälla
Mark
Lärare mellanstadiet, Stommenskolan
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Marks kommun i Mark
Botkyrka
Lärare i Bild och Slöjd till Kunskapsskolan Tumba, vikariat
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Kunskapsskolan i Sverige AB i Botkyrka
Mark
Musiklärare/ Fritidspedagog
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Marks kommun i Mark
Linköping
Förstelärare åk 4-6 till Harvestadsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Linköpings kommun i Linköping
Linköping
Lärare i musik och annat ämne åk 1-6 till Nykil skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Linköpings kommun i Linköping
Avesta
Lärare i textilslöjd och fritidshem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Avesta kommun i Avesta
Göteborg
Lärare åk 1-3 till Kungsladugårdsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Stockholm
Lärare i Waldorfskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola i Stockholm
Lund
MYP Individual & Societies teacher (Temporary position)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Lunds kommun i Lund
Kumla
Vi söker en lärare till Tallängens skola i Hällabrottet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Kumla kommun i Kumla
Mariestad
Ekhamraskolan lärare år 7-9, Svenska
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Friskolan i Mariestad AB i Mariestad
Borlänge
Lärare i svenska till Gylle skola 7-9
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Borlänge kommun i Borlänge
Värnamo
Lärare åk 4-6 Mossleskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Värnamo kommun i Värnamo
Eskilstuna
English teacher - Grade 6, substitute position
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Eskilstuna
Järfälla
Vikarier till Vittra Jakobsberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Vittraskolorna AB i Järfälla
Eskilstuna
Legitimerad lärarvikarie som ingår i vårt Sociala Team
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Eskilstuna
Stockholm
Modersmålslärare i engelska - vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som modersmålslärare i grundskolan på AcadeMedia Support AB i Stockholm
Mora
Lärare i SO och Matematik
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Mora kommun i Mora
Borås
Lärare årskurs 4-6 på Bodaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Borås kommun i Borås
Gagnef
Lärare åk 7-9 med inriktning Sv/En till Mockfjärdsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Gagnefs kommun i Gagnef
Sundsvall
Lärare åk 8-9 i ma/no till Sundsvalls Montessoriskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Solna
Studiehandledare i telugu 20%, Solna stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som modersmålslärare i grundskolan på Solna kommun i Solna
Botkyrka
Timvikarier till Falkbergsskolan åk 6-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Botkyrka kommun i Botkyrka
Norrköping
Lärare i Matematik – Mosstorpsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Norrköpings kommun i Norrköping
Haninge
Lärare till åk. 1, Nakterhusskolan i Vega
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Haninge kommun i Haninge
Malmö
Vikarier sökes till Malmö stads grundskolor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Malmö kommun i Malmö
Luleå
Lärare i Ma/No, teknik 100% åk 7-9 tv till Tunaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Luleå kommun i Luleå
Flen
Två stycken Idrottslärare Bildningscentrum Stenhammar åk F-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Flens kommun i Flen
Karlshamn
Lärare i engelska till Norrevångskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Karlshamns kommun i Karlshamn