Lönestatistik för en adjunkt, gymnasieskola 2023

Vad tjänar en adjunkt, gymnasieskola i månaden? Medellönen är 39500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 39500 kronor i yrket medan männen har en lön på 39400 kronor. Se även adjunkt, gymnasieskola , barnavårdslärare, ej yrkesundervisning och bildlärare, gymnasieskola .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 40000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som adjunkt, gymnasieskola.

Medellön, snittlön eller medianlön för en adjunkt, gymnasieskola?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln adjunkt, gymnasieskola in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undervisar på gymnasial nivå i teoretiska och praktisk-estetiska ämnen. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i enlighet med läro- och ämnesplaner. Utför bedömning och betygsättning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en adjunkt, gymnasieskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för adjunkt, gymnasieskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 40000 kronor

 • Regionanställd 36800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som adjunkt, gymnasieskola? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 39500 kronor som adjunkt, gymnasieskola medan männens lön är 39400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 31700 kronor32000 kronor
2015 32800 kronor32900 kronor
2016 34100 kronor34000 kronor
2017 35400 kronor35000 kronor
2018 36400 kronor36100 kronor
2019 37800 kronor37600 kronor
2020 38600 kronor38400 kronor
2021 39500 kronor39400 kronor

Lönestatistik för adjunkt, gymnasieskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige38500
Stockholm40100
Östra Mellansverige38200
Småland med öarna37700
Sydsverige38700
Västsverige38700
Norra Mellansverige36800
Mellersta Norrland37700
Övre Norrland37300

Hur många jobbar som adjunkt, gymnasieskola i Sverige?

Det är totalt 26000 personer som idag är anställda som adjunkt, gymnasieskola enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige26000
Stockholm och Stockholms län5600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län2400
Blekinge och Skåne län3300
Hallands och Västra Götalands län5600
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2700
Västernorrlands och Jämtlands950
Västerbottens och Norrbottens län1400

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en adjunkt, gymnasieskola i lön i månaden?

Medellönen för en adjunkt, gymnasieskola är 39500 kronor.

Hur många jobbar som adjunkt, gymnasieskola i Sverige?

Det finns 26000 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som adjunkt, gymnasieskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till adjunkt, gymnasieskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, gymnasieskola Lön för en Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning Lön för en Bildlärare, gymnasieskola Lön för en Folkhögskolelärare Lön för en Fotolärare Lön för en Förstelärare, gymnasieskola Lön för en Gymnasielärare, allmänna ämnen Lön för en Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen Lön för en Gymnastikdirektör Lön för en Gymnastiklärare, gymnasieskola Lön för en Handarbetslärare Lön för en Hemspråkslärare, gymnasieskola Lön för en Hushållslärare, gymnasieskola Lön för en Idrottslärare, gymnasieskola Lön för en Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen Lön för en Lektor, gymnasieskola Lön för en Lärare, barn- o. ungdomskunskap Lön för en Lärare, bildämnen, gymnasieskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola Lön för en Lärare, datakunskap (gymnasieskola) Lön för en Lärare, ekonomiska ämnen Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola Lön för en Lärare, folkhögskola Lön för en Lärare, gymnasieskola, allm. ämne Lön för en Lärare, hemkunskap, gymnasieskola Lön för en Lärare, historia, filosofi Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola Lön för en Lärare, ljud och musik Lön för en Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola Lön för en Lärare, musik, gymnasieskola Lön för en Lärare, religionskunskap Lön för en Lärare, samhälls- och beteendevetenskap Lön för en Lärare, språk (gymnasieskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, gymnasieskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola Lön för en Modersmålslärare, gymnasieskola Lön för en Musikdirektör, undervisning Lön för en Musikledare Lön för en Musiklärare, gymnasieskola Lön för en Musikpedagog, gymnasieskola Lön för en Rytmiklärare Lön för en Slöjdlärare, gymnasieskola Lön för en Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola Lön för en Teckningslärare Lön för en Textillärare, gymnasieskola Lön för en Textilslöjdslärare, gymnasieskola Lön för en Vävlärare Lön för en Ämneslärare, ekonomiska ämnen Lön för en Ämneslärare, gymnasieskola
Borås
Lärare årskurs 3-6 textilslöjd på Trandaredskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i praktiska och estetiska ämnen på Borås kommun i Borås
Göteborg
Lärare i Psykologi till Drottning Blankas gymnasieskola Göteborg centrum
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på DBGY Kronan AB i Göteborg
Göteborg
Vårdlärare specialistundersköterska neurologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i prakt./estet och annat ämne på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Göteborg
Linköping
Lärare i spanska till gymnasieskola för studier och träning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Fria Läroverken i Sverige AB i Linköping
Uppsala
Lärarvikarie i bild
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i praktiska och estetiska ämnen på Precator Pedagogerna AB i Uppsala
Örebro
Fellingsbro Folkhögskola söker svensklärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som folkhögskolelärare på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro
Karlstad
Lärare inom Byggnadsplåtslageri
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i praktiska och estetiska ämnen på Movant AB i Karlstad
Sollentuna
Vikariat Gymnasielärare i Historia, Religion och Psykologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Sollentuna kommun i Sollentuna
Svedala
Lärare på teknikprogrammet, Nils Fredriksson Utbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Svedala kommun i Svedala
Eskilstuna
JENSEN gymnasium Eskilstuna söker lärare i idrott samt spanska eller SVA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Jensen Education AB i Eskilstuna
Skellefteå
Lärare till bygg-och anläggningsprogrammet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Skellefteå kommun i Skellefteå
Stockholm
Lärare som söker drömsommarjobbet?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Lidingö
Gymnasielärare i svenska och historia
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Lidingö kommun i Lidingö
Örebro
Iris utbildning söker distanslärare i ämnena psykologi, filosofi och esteti
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Iris Hadar AB i Örebro
Gävle
Iris utbildning söker distanslärare i ämnena psykologi, filosofi och esteti
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Iris Hadar AB i Gävle
Umeå
Iris utbildning söker distanslärare i ämnena psykologi, filosofi och esteti
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Iris Hadar AB i Umeå
Stockholm
Iris utbildning söker distanslärare i ämnena psykologi, filosofi och esteti
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Iris Hadar AB i Stockholm
Stockholm
Språkcoach - Extrajobb för språkentusiaster i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som folkhögskolelärare på Stellar Capacity AB i Stockholm
Stenungsund
Nösnäsgymnasiet söker lärare i engelska, gärna i kombination med annat ämne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Stenungsunds kommun i Stenungsund
Täby
Gymnasielärare i medieämnen/bild och form
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Täby Enskilda Gymnasium AB i Täby
Uppsala
Mobil studiecoachande lärare eller vägledare till Lärcentrum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Uppsala kommun i Uppsala
Solna
Gymnasielärare i Spanska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Thorengruppen AB i Solna
Stockholm
Lärare i spanska som moderna språk och modersmål
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på AcadeMedia Support AB i Stockholm
Stockholm
Sjölins Vasastan söker Sveriges bästa lärare i Franska
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Sjölins Gymnasium AB i Stockholm
Gotland
Yrkeslärare Restaurang och livsmedelsprogrammet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på REGION GOTLAND i Gotland
Helsingborg
Restauranglärare på Impius gymansium
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Impius Utvecklings AB i Helsingborg
Malmö
Timvikarie Matematik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Malmö
Gävle
Vi söker lärare i bild, entreprenörskap och engelska till Drottning Blankas
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på DBGY Kronan AB i Gävle
Östersund
Vikarierande lärare till Jämtlands Gymnasium Wargentin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet på Jämtlands Gymnasieförbund i Östersund
Storuman
Lärare i Teknik
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på SÖDRA LAPPLANDS GYMNASIEFÖRBUND i Storuman