Lön verksamhetskonsult 2023

- Lönestatistik för en verksamhetskonsultVad tjänar en verksamhetskonsult i månaden? Medellönen för 2023 är:

52 100 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48100 kronor i yrket medan männen har en lön på 56000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 54500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som verksamhetskonsult.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en verksamhetskonsult i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 52100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en verksamhetskonsult

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 312 kronor.

Dagslön för en verksamhetskonsult

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2481 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en verksamhetskonsult kvar i lön efter skatt? En verksamhetskonsult får ut 35 442 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 52 100 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 9 015 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 6 139 kronor
Statlig skatt 188 kronor
Begravningsskatt 33 kronor
Lönen efter skatt 35 442 kronor


Sök lediga jobb som verksamhetskonsult

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som verksamhetskonsult eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Upplands Väsby på Upplands Väsby kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Västerås
Projektkvalitetsansvarig

Ledigt jobb som kvalitetssamordnare på Stadler Service Sweden AB i Västerås

Läs om jobbet
Göteborg
Nordiska Ytskiktsbolaget söker KMA ansvarig till Göteborg

Ledigt jobb som kvalitetssamordnare på Premier Service Sverige AB i Göteborg

Läs om jobbet
Stockholm
Business Development & Specification Manager

Ledigt jobb som affärsutvecklare på Consensus Sverige AB i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en verksamhetskonsult?

Vi har inga detaljer kring vad en verksamhetskonsult jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utreder företags och organisationers verksamhet. Föreslår och planerar åtgärder för att utveckla och rationalisera verksamheten.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en verksamhetskonsult i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för verksamhetskonsult skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50400 kronor

 • Kommunalanställd: 44000 kronor

 • Regionanställd 47900 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 54500 kronorÄr det lätt att få jobb som verksamhetskonsult?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som verksamhetskonsult.

Ungefär 34600 jobbar som lednings- och organisationsutvecklare i landet, av dessa är cirka 48 procent kvinnor och 52 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för lednings- och organisationsutvecklare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för lednings- och organisationsutvecklare kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som verksamhetskonsult? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48100 kronor som verksamhetskonsult medan männens lön är 56000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som verksamhetskonsult.

Lönestatistik för verksamhetskonsult i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige50 600 kronor
Stockholm55 400 kronor
Östra Mellansverige45 100 kronor
Småland med öarna48 600 kronor
Sydsverige47 900 kronor
Västsverige46 900 kronor
Norra Mellansverige45 000 kronor
Mellersta Norrland43 500 kronor
Övre Norrland44 600 kronor


Hur många jobbar som verksamhetskonsult i Sverige?

Det är totalt 35700 personer som idag är anställda som verksamhetskonsult enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige35 700
Stockholm och Stockholms län16 500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4 200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 700
Blekinge och Skåne län4 500
Hallands och Västra Götalands län5 800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1 400
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län730

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en verksamhetskonsult i lön i månaden?

Medellönen för en verksamhetskonsult är 52100 kronor.

Hur många jobbar som verksamhetskonsult i Sverige?

Det finns 35700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en verksamhetskonsult?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 48100 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 56000 kronor.

Hur mycket betalar en verksamhetskonsult i skatt?

En verksamhetskonsult betalar i snitt 15375 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln verksamhetskonsult in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som verksamhetskonsult eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till verksamhetskonsult

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administrativ konsult Lön för en Administrativ rationaliserare Lön för en Administrativ utvecklare Lön för en Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation Lön för en Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Administratör, personalvetare Lön för en Affärsutvecklare Lön för en Akademisekreterare Lön för en Ambassadsekreterare Lön för en Antagningshandläggare Lön för en Antagningssekreterare, utbildning Lön för en Arbetsmarknadshandläggare Lön för en Arbetsmarknadssamordnare Lön för en Arbetsmarknadssekreterare Lön för en Arkivutredare, fastighetsrättslig Lön för en Asylhandläggare Lön för en Attaché Lön för en AU-chef Lön för en AU-utredare Lön för en Bankinspektör Lön för en Biståndshandläggare, SIDA Lön för en Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd Lön för en Byggnadsråd Lön för en Byrådirektör, ospec Lön för en Byråingenjör Lön för en Byråinspektör Lön för en Controller, personal Lön för en Departementssekreterare Lön för en Dövblindkonsulent Lön för en Dövkonsulent Lön för en EU-kontrollant, övrig Lön för en EU-samordnare Lön för en Fackombudsman Lön för en Filmcensor Lön för en FM-konsult Lön för en Folkhälsoutvecklare Lön för en Fritidsintendent Lön för en Fögderisekreterare Lön för en Förbundssekreterare Lön för en Föreningskonsulent Lön för en Företagskonsulent Lön för en Företagskonsult Lön för en Förhandlingsombudsman Lön för en Handikappkonsulent Lön för en Handläggare, utredare, offentlig förvaltning Lön för en Headhunter Lön för en HR-expert Lön för en HR-konsult Lön för en HR-specialist Lön för en Hälso- och sjukvårdsstrateg Lön för en Hälsoplanerare Lön för en Inspektör, Socialstyrelsen Lön för en Jämställdhetsstrateg Lön för en Kanslisekreterare, övrig Lön för en Klimatstrateg Lön för en Kommittésekreterare Lön för en Kommunhandläggare Lön för en Kommunsekreterare Lön för en Kompetensmäklare Lön för en Kompetensutvecklare Lön för en Konsulent, hörselskadade Lön för en Konsulent, rörelsehindrade Lön för en Konsulent, synskadade Lön för en Konsult, administrativ Lön för en Konsult, företags- Lön för en Konsult, HR Lön för en Konsult, management- Lön för en Konsult, organisations- Lön för en Konsult, outplacement- Lön för en Konsult, PA Lön för en Konsult, rekryterings- Lön för en Konsult, relocation service Lön för en Konsult, verksamhets- Lön för en Konsumentvägledare Lön för en Kontorsrationaliserare Lön för en Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg. Lön för en Kulturintendent, offentlig förvaltning Lön för en Kultursekreterare Lön för en Kvalitetskoordinator, forskning Lön för en Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling Lön för en Kvalitetsrevisor Lön för en Kvalitetssamordnare, forskning Lön för en Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling Lön för en Landsbygdsutvecklare Lön för en Landstingssekreterare Lön för en Lantbruksråd Lön för en Lobbyist, organisation Lön för en Länsbildningskonsulent Lön för en Länshälsovårdskonsulent Lön för en Löneingenjör Lön för en Lönespecialist Lön för en Managementkonsult Lön för en Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning Lön för en Miljöstrateg Lön för en Naturvårdare, administratör Lön för en Näringslivskonsulent Lön för en Näringslivskonsult Lön för en Näringslivssekreterare Lön för en Ombudsman Lön för en Omvårdnadsutvecklare Lön för en Organisationskonsult Lön för en Organisationssekreterare, intresseorganisation Lön för en Organisationssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Organisationsutvecklare Lön för en Outplacementkonsult Lön för en PA-konsult Lön för en Partiombudsman Lön för en Personaladministratör, personalhandläggare Lön för en Personalassistent, personalhandläggare Lön för en Personalcontroller Lön för en Personalhandläggare Lön för en Personalkonsulent Lön för en Personalkonsult Lön för en Personalman Lön för en Personalplanerare, personalhandläggare Lön för en Personalrekryterare Lön för en Personalsamordnare Lön för en Personalsekreterare, personalhandläggare Lön för en Personalstrateg Lön för en Personalutvecklare Lön för en Personalvetare Lön för en Personalvårdskonsulent Lön för en Planerare, offentlig förvaltning Lön för en Planeringssekreterare, kommun, landsting Lön för en Politisk sekreterare Lön för en Projektledare, affärsutveckling Lön för en Regulatorisk handläggare Lön för en Rekryterare Lön för en Rekryteringsansvarig Lön för en Rekryteringskonsult Lön för en Rekryteringsledare Lön för en Researcher, rekrytering Lön för en Retail Management Lön för en Samhällsplanerare Lön för en Sekreterare, politisk Lön för en Skattehandläggare, specialistkompetens Lön för en Skolsekreterare, handläggare Lön för en Stabskonsulent Lön för en Statsinspektör Lön för en Styrelseledamot, organisation Lön för en Styrelseledamot, staten Lön för en Synkonsulent Lön för en Taxeringsintendent Lön för en Trafikplanerare, offentlig förvaltning Lön för en Turistintendent Lön för en Turistsekreterare Lön för en Utbildningsmäklare Lön för en Utredare, företag Lön för en Utredare, handläggare, kommun Lön för en Utredare, handläggare, landsting Lön för en Utredare, handläggare, staten Lön för en Utredare, intresseorganisation Lön för en Utredare, offentlig förvaltning Lön för en Utredningssekreterare, intresseorganisation Lön för en Utredningssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling Lön för en Verksamhetscontroller Lön för en Verksamhetskonsult Lön för en Vårdutvecklare Lön för en Äldre- och handikappsekreterare Lön för en Överförmyndare
Upplands Väsby
Administrativ samordnare till utbildningskontoret i Upplands Väsby kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ utvecklare på Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
Västerås
Projektkvalitetsansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetssamordnare på Stadler Service Sweden AB i Västerås
Göteborg
Nordiska Ytskiktsbolaget söker KMA ansvarig till Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetssamordnare på Premier Service Sverige AB i Göteborg
Stockholm
Business Development & Specification Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Consensus Sverige AB i Stockholm
Research Coordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetskoordinator på Sveriges Lantbruksuniversitet i
Forskningskoordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetskoordinator på Sveriges Lantbruksuniversitet i
Sundbyberg
Sustainability specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetskonsult på Swedbank AB i Sundbyberg
Stockholm
JUNIOR AFFÄRSUTVECKLARE
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Meet a Group international AB i Stockholm
Halmstad
RA till Örtmedicinska Institutet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetskoordinator på Processbemanning Svenska AB i Halmstad
Stockholm
Juniora ekonomer till Consulting på Deloitte- Sthlm, Gbg & Malmö
Ledigt jobb som ekonomikonsult på Deloitte AB i Stockholm
Göteborg
Industriell verksamhetsutvecklare till innovativt IT-företag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsarkitekt på Jobnet AB i Göteborg
Ljungby
Product Compliance Manager
Ledigt jobb som civilingenjör, organisationsutveckling på Enertech AB i Ljungby
Sundbyberg
Senior Project Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetskonsult på Swedbank AB i Sundbyberg
Göteborg
Verksamhetsutvecklare mobilitet och serviceresor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Solna
Verksamhetsutvecklare handläggning av statsbidrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Statens Skolverk i Solna
Landskrona
Vill du bli en entreprenör?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Health Capacity Nordic AB i Landskrona
Habo
Affärsutvecklare i Habo utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Habo
Mullsjö
Affärsutvecklare i Mullsjö utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Mullsjö
Vetlanda
Affärsutvecklare i Vetlanda utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Vetlanda
Värnamo
Affärsutvecklare i Värnamo utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Värnamo
Valdemarsvik
Affärsutvecklare i Valdemarsvik utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Valdemarsvik
Kinda
Affärsutvecklare i Kinda utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Kinda
Varberg
Affärsutvecklare i Varberg utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Varberg
Malmö
Sr. LCA/EPD Compliance and Verification Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Meet a Group international AB i Malmö
Falkenberg
Affärsutvecklare i Falkenberg utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Falkenberg
Halmstad
Affärsutvecklare i Halmstad utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Halmstad
Hylte
Affärsutvecklare i Hylte utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Hylte
Kungsbacka
Affärsutvecklare i Kungsbacka utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Kungsbacka
Laholm
Affärsutvecklare i Laholm utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Laholm
Alingsås
Affärsutvecklare i Alingsås utan lönetak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Thermostar Sverige AB i Alingsås