Lönestatistik för en farmakolog, forskare 2023

Vad tjänar en farmakolog, forskare i månaden? Medellönen är 55300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 56100 kronor i yrket medan männen har en lön på 53700 kronor. Se även agronom , avverkningsledare och avverkningsplanerare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 59000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som farmakolog, forskare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en farmakolog, forskare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 55300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln farmakolog, forskare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier, modeller och metoder inom farmakologi. Genomför försök, analyserar och värderar information om hur läkemedel och andra ämnen verkar i celler, organ, djur och människor, samt vilken effekt de har. Utvecklar och formar praktiska tillämpningar inom farmaci och medicin. Informerar, ger råd och utfärdar anvisningar om läkemedel.”

Hur ser lönestatistiken ut för en farmakolog, forskare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för farmakolog, forskare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 40200 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 56000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som farmakolog, forskare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 56100 kronor som farmakolog, forskare medan männens lön är 53700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 44200 kronor47600 kronor
2015 44500 kronor57700 kronor
2016 47200 kronor53000 kronor
2017 46100 kronor47700 kronor
2018 48100 kronor57000 kronor
2019 56600 kronor0 kronor
2020 54200 kronor55400 kronor
2021 56100 kronor53700 kronor

Lönestatistik för farmakolog, forskare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige54500
Stockholm61700
Östra Mellansverige51000
Småland med öarna..
Sydsverige40200
Västsverige57500
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som farmakolog, forskare i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som farmakolog, forskare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län120
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län210
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en farmakolog, forskare i lön i månaden?

Medellönen för en farmakolog, forskare är 55300 kronor.

Hur många jobbar som farmakolog, forskare i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som farmakolog, forskare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till farmakolog, forskare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Agronom Lön för en Avverkningsledare Lön för en Avverkningsplanerare Lön för en Bakteriolog, forskare Lön för en Biofysiker Lön för en Bioinformatiker Lön för en Biolog, cell och molekylär Lön för en Biolog, växt- och djur Lön för en Biomedicinare Lön för en Bisjukdomskonsulent Lön för en Botaniker Lön för en Chefsmikrobiolog Lön för en Civilingenjör, biofysik Lön för en Civilingenjör, bioteknik industri Lön för en Civilingenjör, bioteknik jordbruk Lön för en Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling Lön för en Dietetiker Lön för en Distriktsjägmästare Lön för en Domänintendent Lön för en Ekonomikonsulent, lantbruk Lön för en Ekotoxikolog Lön för en Embryolog Lön för en Enolog Lön för en Entomolog Lön för en Etolog Lön för en EU-kontrollant, lantbruksstöd Lön för en Farmakolog, forskare Lön för en Fiskeribiolog Lön för en Fiskeriingenjör Lön för en Fiskeriintendent Lön för en Fiskerikonsulent Lön för en Fiskevårdskonsulent Lön för en Fjäderfäkonsulent Lön för en Forskare, agronomi Lön för en Forskare, bakteriologi Lön för en Forskare, beräkningsbiologi Lön för en Forskare, bioteknik Lön för en Forskare, cell och molekylärbiologi Lön för en Forskare, farmakologi Lön för en Forskare, läkemedel Lön för en Forskare, medicin Lön för en Forskare, mikrobiologi Lön för en Forskare, trädgårdsvetenskap Lön för en Forskare, växt och djurbiologi Lön för en Forskare, zoologi Lön för en Fruktodlingskonsulent Lön för en Fysiolog, forskare Lön för en Fågelinventerare Lön för en Genetiker, forskare Lön för en Genetiker, klinisk Lön för en Hortonom Lön för en Husdjurskonsulent Lön för en Hydrobiolog Lön för en Immunolog, forskare Lön för en Insektsforskare Lön för en Inspektor, blandad drift Lön för en Inspektor, husdjursuppfödning Lön för en Inspektor, skogsbruk Lön för en Instruktör, lantbruksnämnd Lön för en Inventerare, rovdjur Lön för en Jaktkonsulent Lön för en Jaktvårdare Lön för en Jaktvårdskonsulent Lön för en Jaktvårdsrådgivare Lön för en Jordbruksforskare Lön för en Jordbruksinstruktör Lön för en Jordbrukskonsulent Lön för en Jordbruksrådgivare Lön för en Jägare Lön för en Jägmästare Lön för en Klinisk genetiker Lön för en Klinisk prövningsledare Lön för en Kommunbiolog Lön för en Konsulent, lantbruksnämnd Lön för en Landskapsingenjör, rådgivning Lön för en Lantbruksekonom Lön för en Lantbruksinspektor, blandad drift Lön för en Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning Lön för en Lantbrukskonsulent Lön för en Lantbruksrådgivare Lön för en Lantmästare Lön för en Läkemedelsforskare Lön för en Läkemedelsinspektör Lön för en Länsjaktvårdare Lön för en Länsjaktvårdskonsulent Lön för en Marinbiolog Lön för en Maskinkonsulent, inom lantbruk Lön för en Mikrobiolog Lön för en Molekylärbiolog Lön för en Mykolog Lön för en Naturbevakare Lön för en Nutritionist Lön för en Näringsforskare Lön för en Näringsfysiolog Lön för en Oenolog Lön för en Ornitolog Lön för en Parkförvaltare Lön för en Prövningsledare, klinisk Lön för en Renskötselkonsulent Lön för en Rovdjursinventerare Lön för en Sjukhusgenetiker Lön för en Skogsbiolog Lön för en Skogsbruksforskare Lön för en Skogsbruksrådgivare Lön för en Skogsfaktor, förvaltning Lön för en Skogsinspektor Lön för en Skogsinspektör Lön för en Skogsinventerare Lön för en Skogskonsulent Lön för en Skogsmästare, rådgivning Lön för en Skogsplanläggare Lön för en Skogstekniker Lön för en Skogsvetare Lön för en Skogsvårdsassistent Lön för en Skogsvårdskonsulent Lön för en Skogvaktare, förvaltning Lön för en Spannmålskonsulent Lön för en Talassolog Lön för en Toxikolog Lön för en Trädgårdsforskare Lön för en Trädgårdsingenjör Lön för en Trädgårdskonsulent Lön för en Trädgårdsrådgivare Lön för en Trädgårdstekniker Lön för en Viltforskare Lön för en Viltkonsulent Lön för en Viltvårdare Lön för en Virkesinköpare Lön för en Virolog, forskare Lön för en Växtförädlare Lön för en Växtinspektör Lön för en Växtodlingskonsulent Lön för en Växtodlingsrådgivare Lön för en Växtskyddsspecialist Lön för en Yrkesjägare Lön för en Zoolog Lön för en Ärftlighetsforskare Lön för en Önolog
Stockholm
GMP-ingenjör till Cellcolabs 👨‍🔬
Ledigt jobb som biomedicinare på Wrknest AB i Stockholm
Göteborg
Compliance Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på Astrazeneca AB i Göteborg
Göteborg
Analytical Scientist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på QRIOS Minds AB i Göteborg
Göteborg
Senior Scientist – Stem Cell Engineering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på QRIOS Minds AB i Göteborg
Göteborg
Senior Scientist – Stem Cell Engineering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Tng Group AB i Göteborg
Göteborg
Analytical Scientist, Advanced Drug Delivery
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Tng Group AB i Göteborg
Göteborg
Alliance Portfolio Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på Astrazeneca AB i Göteborg
Uppsala
Postdoktor med fokus på patienters tillgång till sin journal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Uppsala Universitet i Uppsala
Göteborg
Clinical Supply Coordinator at AstraZeneca
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Tng Group AB i Göteborg
Göteborg
Researcher
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Göteborgs Universitet i Göteborg
Upplands Väsby
Senior Pharmacovigilance Manager Biosimilar (Immunology)
Ledigt jobb som forskare, farmakologi på Biogen Sweden AB i Upplands Väsby
Göteborg
HBS Learning Experience Designer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på QRIOS Minds AB i Göteborg
Göteborg
HBS Process & Project Analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på QRIOS Minds AB i Göteborg
Göteborg
HBS Process & Project Analyst at AstraZeneca
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Tng Group AB i Göteborg
Malmö
Biomedicinare, vikariat, till Laboratoriemedicin bas, Allmän kemi i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på REGION SKÅNE i Malmö
Göteborg
Animal Technician at AstraZeneca in Gothenburg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Tng Group AB i Göteborg
Göteborg
Associate Director Biosampling Project Leader
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på Astrazeneca AB i Göteborg
Uppsala
Chef inom Quality Control, QC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på Medicago AB i Uppsala
Göteborg
Rekryteringskväll QRIOS LS & E
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på QRIOS Minds AB i Göteborg
Uppsala
Läkemedelsinspektör inom tillsyn av apotek
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket i Uppsala
Huddinge
Postdoktor i infektionsimmunologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Karolinska Inst i Huddinge
Gotland
Biomedicinsk analytiker hjärt-EKO
Ledigt jobb som biomedicinare på Ofelia Vård AB i Gotland
Göteborg
HBS Compliance Specialist - AstraZeneca
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på Logent AB i Göteborg
Solna
Senior Research Scientist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Atrogi AB i Solna
Linköping
Forskningsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på Linköpings Universitet i Linköping
Göteborg
Scientist / Senior Scientist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Astrazeneca AB i Göteborg
Stockholm
Validation Engineer, Validation leader to ALTEN Pharma
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på Alten Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Laboratory engineer Quality Control to ALTEN Pharma
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinare på Alten Sverige AB i Stockholm
Malmö
IPC Specialist till vårt team!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som läkemedelsinspektör på Technogarden AB i Malmö
Göteborg
Clinical Regulatory Writers
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, farmakologi på Astrazeneca AB i Göteborg