Lön företagsgymnast 2024

- Lönestatistik för en företagsgymnastVad tjänar en företagsgymnast i månaden? Medellönen för 2024 är:

48 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48000 kronor i yrket medan männen har en lön på 49200 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 49600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som företagsgymnast.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en företagsgymnast i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 48600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en företagsgymnast

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 291 kronor.

Dagslön för en företagsgymnast

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2314 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en företagsgymnast kvar i lön efter skatt? En företagsgymnast får ut 33 176 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 48 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 394 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 716 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 31 kronor
Lönen efter skatt 33 176 kronor


Sök lediga jobb som företagsgymnast

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som företagsgymnast eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Skellefteå på Northvolt Ett AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Östhammar
Arbetsmiljöingenjör – Forsmarks Kraftgrupp

Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Vattenfall AB i Östhammar

Läs om jobbet
Lund
Work Environment Compliance Officer

Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på AB Tetra Pak i Lund

Läs om jobbet
Malmö
Arbetsmiljöspecialist till Saab Kockums

Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på SAAB AB i Malmö

Läs om jobbet

Vad gör en företagsgymnast?

Vi har inga detaljer kring vad en företagsgymnast jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter följs. Kartlägger och analyserar arbetsmiljö för att garantera och stärka hälsosamma arbetsförhållanden. Mäter hälsorisker och utreder arbetsskador. Informerar om risker samt föreslår och genomför lösningar för att förebygga sjukdom eller skada.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en företagsgymnast i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för företagsgymnast skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 44800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 49600 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som företagsgymnast? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48000 kronor som företagsgymnast medan männens lön är 49200 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som företagsgymnast.

Lönestatistik för företagsgymnast i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige47 200 kronor
Stockholm50 600 kronor
Östra Mellansverige44 100 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige47 900 kronor
Västsverige46 800 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som företagsgymnast i Sverige?

Det är totalt 1400 personer som idag är anställda som företagsgymnast enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1 400
Stockholm och Stockholms län420
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län230
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län200
Hallands och Västra Götalands län230
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en företagsgymnast i lön i månaden?

Medellönen för en företagsgymnast är 48600 kronor.

Hur många jobbar som företagsgymnast i Sverige?

Det finns 1400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en företagsgymnast?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 48000 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 49200 kronor.

Hur mycket betalar en företagsgymnast i skatt?

En företagsgymnast betalar i snitt 14141 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln företagsgymnast in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som företagsgymnast eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till företagsgymnast

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetshygieniker Lön för en Arbetsmiljöhandläggare Lön för en Arbetsmiljöingenjör Lön för en Arbetsmiljöinspektör Lön för en Arbetsmiljökonsulent Lön för en Byggpilot Lön för en Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling Lön för en Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer Lön för en Civilingenjör, miljöteknik Lön för en Distriktsinspektör, yrkesinspektionen Lön för en Djurskyddsinspektör Lön för en Djurskyddskonsulent Lön för en Ekolog Lön för en Ergonom Lön för en Forskare, miljö Lön för en Företagsgymnast Lön för en HSEQ-ansvarig Lön för en Hälsoskyddsinspektör Lön för en Hälsovårdsinspektör Lön för en Kemikalieinspektör Lön för en KMA-ingenjör Lön för en Kommunekolog Lön för en Limnolog Lön för en Livsmedelsinspektör Lön för en Livsmedelskonsulent Lön för en Livsmedelskontrollant Lön för en Miljö- och hälsoskyddshandläggare Lön för en Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lön för en Miljöcontroller Lön för en Miljöhandläggare (natur), övrig Lön för en Miljöhandläggare, hälsa Lön för en Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljöingenjör Lön för en Miljöinspektör Lön för en Miljökonsult Lön för en Miljörevisor Lön för en Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljösamordnare, offentlig förvaltning Lön för en Miljöskyddschef Lön för en Miljöskyddshandläggare Lön för en Miljöskyddsinspektör Lön för en Miljövårdsingenjör Lön för en Naturvårdsingenjör Lön för en Sanitetstekniker, yrkeshygien Lön för en Skyddsingenjör Lön för en Strålskyddsingenjör Lön för en Vindkraftsprojektör Lön för en Yrkeshygieniker Lön för en Yrkesinspektör
Skellefteå
Hälsa och Säkerhetsansvarig (Health & Safety Manager)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Östhammar
Arbetsmiljöingenjör – Forsmarks Kraftgrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Vattenfall AB i Östhammar
Lund
Work Environment Compliance Officer
Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på AB Tetra Pak i Lund
Malmö
Arbetsmiljöspecialist till Saab Kockums
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på SAAB AB i Malmö
Linköping
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Falck Sverige AB i Linköping
Skellefteå
Är du vår HSE/KMA-administratör?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsingenjör på Framtiden i Sverige AB i Skellefteå
Ronneby
Tarkett söker en Miljö- och energikoordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Experis AB i Ronneby
Bromölla
Nymölla bruk söker en Arbetsmiljöingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Sylvamo Sweden AB i Bromölla
Norrköping
Avdelningschef arbetsmiljö och säkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Unik Resurs i Sverige AB i Norrköping
Uppsala
Projektingenjör, Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på AB Infjärdens Värme i Uppsala
Skellefteå
HSE Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Kedali Sweden AB i Skellefteå
Skellefteå
Building a Secure Future: HSE Position at Titan Konstruktion!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Professionals Nord Rekrytering AB i Skellefteå
Göteborg
HSE Supervisor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Meet a Group international AB i Göteborg
HSE Supervisor
Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Nipromec Sweden AB i
Skellefteå
Senior Miljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöinspektör på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Falkenberg
Health and Safety Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Infotree Service Sweden Filial i Falkenberg
Stockholm
Interim HSE-specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Nercia Bemanning AB i Stockholm
Gotland
Arbetsmiljöingenjör
Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Ls Jobbet AB i Gotland
Kalix
Kvalitets- och miljöingenjör
Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Part Construction AB i Kalix
Jönköping
Health & Safety Engineer till Nobia Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på NOBIA Production Sweden AB i Jönköping
Göteborg
Arbetsmiljöingenjör/KMA-ansvarig till Pollex i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
Vänersborg
Kvalitetsingenjör
Ledigt jobb som yrkeshygieniker på A.J. Dahlberg Slakteri AB i Vänersborg
Borlänge
SSAB - Ergonom Arbetsmiljö & Hälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ergonom/företagsgymnast på SSAB Emea AB i Borlänge
Sundbyberg
Specialist inom arbetsmiljö, miljö och elsäkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Svenska Kraftnät i Sundbyberg
Västerås
Junior Skydd- och kontrollanalytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsingenjör på Vattenfall AB i Västerås
Uppsala
Junior Skydd- och kontrollanalytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsingenjör på Vattenfall AB i Uppsala
Stockholm
Unlocking a world of opportunity, become our next EHS-engineer!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Stockholm
HSEQ ansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöinspektör på Meet a Group international AB i Stockholm
Skellefteå
Health Safety and Environment (HSE) till Bravida
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Bravida Sverige AB i Skellefteå
Gävle
Arbetsmiljöingenjör mark och anläggning åt kund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Bustos Konsulttjänster AB i Gävle