Lön stadsjurist - Lönestatistik för en stadsjurist 2023

Vad tjänar en stadsjurist i månaden? Medellönen är 54400 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 52500 kronor i yrket medan männen har en lön på 58400 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 64700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som stadsjurist.


TopplistorVad tjänar en stadsjurist i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 54400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln stadsjurist in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en stadsjurist?

Vi har inga detaljer kring vad en stadsjurist jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Tolkar lagar och avtal som företrädare för t.ex. myndigheter, kommuner och organisationer. Bevakar ny lagstiftning. Ser till att den lagstift­ning som finns på området följs. Skriver föreskrifter och allmänna råd utifrån de lagtexter som finns. Svarar på remisser.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en stadsjurist i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för stadsjurist skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50300 kronor

 • Kommunalanställd: 49700 kronor

 • Regionanställd 53400 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 62100 kronorHur stor chans är det att få jobb som stadsjurist?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som stadsjurist.

Prognosen för jurister är en total prognos för övriga jurister, åklagare, förvaltnings- och organisationsjurister, domare, affärs- och företagsjurister, advokater. Ungefär 23100 jobbar som jurister i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för jurister det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för jurister kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som stadsjurist? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 52500 kronor som stadsjurist medan männens lön är 58400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 44000 kronor53100 kronor
2015 47500 kronor54300 kronor
2016 47800 kronor55100 kronor
2017 48700 kronor52600 kronor
2018 49600 kronor55300 kronor
2019 50900 kronor56900 kronor
2020 51100 kronor57500 kronor
2021 52500 kronor58400 kronor

Lönestatistik för stadsjurist i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige53200
Stockholm58000
Östra Mellansverige45800
Småland med öarna43400
Sydsverige47000
Västsverige46900
Norra Mellansverige47200
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..


Hur många jobbar som stadsjurist i Sverige?

Det är totalt 3400 personer som idag är anställda som stadsjurist enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3400
Stockholm och Stockholms län2000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län120
Blekinge och Skåne län240
Hallands och Västra Götalands län300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län190
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en stadsjurist i lön i månaden?

Medellönen för en stadsjurist är 54400 kronor.

Hur många jobbar som stadsjurist i Sverige?

Det finns 3400 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som stadsjurist eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till stadsjurist

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Advokat Lön för en Advokatfiskal Lön för en Affärsjurist Lön för en Akademiombudsman Lön för en Allmän åklagare Lön för en Arbetsrättsjurist Lön för en Assessor Lön för en Assistentåklagare Lön för en Auditör Lön för en Avtalssekreterare, kommun Lön för en Bankjurist Lön för en Beredningsjurist Lön för en Bolagsjurist Lön för en Brottmålsadvokat Lön för en Chefsjurist Lön för en Chefsrådman Lön för en Chefsåklagare Lön för en Dispaschör Lön för en Distriktsåklagare Lön för en Domare (juridisk) Lön för en Domstolsjurist Lön för en Familjerättsjurist Lön för en Fastighetsjurist Lön för en Fastighetsnotarie Lön för en Fastighetsråd Lön för en Folkrättsjurist Lön för en Förbundsjurist Lön för en Föredragande jurist Lön för en Företagsjurist Lön för en Försäkringsdomare Lön för en Försäkringsjurist Lön för en Förvaltningsjurist Lön för en Hovrättsassessor Lön för en Hovrättsfiskal Lön för en Hovrättslagman Lön för en Hovrättsnotarie Lön för en Hovrättspresident Lön för en Hovrättsråd Lön för en Immaterialrättsjurist Lön för en IT-jurist Lön för en Juridisk ombudsman Lön för en Jurist, allmän domstol Lön för en Jurist, bank Lön för en Jurist, bolags- Lön för en Jurist, fastighets- Lön för en Jurist, företags- Lön för en Jurist, förvaltnings- Lön för en Jurist, förvaltningsdomstol Lön för en Jurist, myndighet Lön för en Jurist, organisation Lön för en Jurist, ospec Lön för en Jurist, specialdomstol Lön för en Justitieråd Lön för en Kammarrättsassessor Lön för en Kammarrättsfiskal Lön för en Kammarrättslagman Lön för en Kammarrättspresident Lön för en Kammarrättsråd Lön för en Kammaråklagare Lön för en Kanslijurist Lön för en Kanslinotarie Lön för en Kommunjurist Lön för en Kronofogde Lön för en Lagman Lön för en Landstingsjurist Lön för en Länsassessor Lön för en Länsjurist Lön för en Länsnotarie Lön för en Länsrättsassessor Lön för en Länsrättsfiskal Lön för en Länsrättsnotarie Lön för en Länsåklagare Lön för en Miljöjurist Lön för en Miljöråd Lön för en Notarie Lön för en Organisationsjurist Lön för en Patentjurist Lön för en Regeringsråd Lön för en Revisionssekreterare Lön för en Riksåklagare Lön för en Rådman Lön för en Rättsvårdsinspektör Lön för en Sjöfiskal Lön för en Skatteintendent Lön för en Skattejurist Lön för en Socialförsäkringsombud Lön för en Stadsadvokat Lön för en Stadsfiskal Lön för en Stadsjurist Lön för en Stadsnotarie Lön för en Stadsombudsman Lön för en Stadssekreterare Lön för en Statsåklagare Lön för en Stiftsjurist Lön för en Stiftsnotarie Lön för en Stiftssekreterare Lön för en Tingsfiskal Lön för en Tingsnotarie Lön för en Tvistemålsadvokat Lön för en Upphovsrättsjurist Lön för en Varumärkesjurist Lön för en Vattenrättsdomare Lön för en Verksjurist Lön för en Åklagarassistent Lön för en Åklagare Lön för en Åtalsbyråchef Lön för en Överrättsnotarie Lön för en Överåklagare
Stockholm
Skr söker nu en förbundsjuristmed inriktning på IT-rätt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förbundsjurist på SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER i Stockholm
Stockholm
Verksjurist till juridiska enheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Stockholm
IVO söker avdelningsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Inspektionen För Vård och Omsorg i Stockholm
Stockholm
Riksarkivet söker kvalificerad verksjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Riksarkivet i Stockholm
Eskilstuna
Verksjurist, Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Fortifikationsverket i Eskilstuna
Eskilstuna
Verksjurist inriktad på upphandlings- och entreprenadjuridik, Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Fortifikationsverket i Eskilstuna
Stockholm
Kvalificerad verksjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Riksantikvarieämbetet i Stockholm
Solna
Chefsjurist till Upphandlingsmyndigheten
Ledigt jobb som förvaltningsjurist på Upphandlingsmyndigheten i Solna
Tullverket söker verksjurist till enheten för tullrätt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på TULLVERKET i
Göteborg
Jurist till rättsavdelningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Kriminalvården i Göteborg
Jönköping
Verksjurist till jordbruk- och analysavdelningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Statens Jordbruksverk i Jönköping
Vikarierande jurist vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå
Ledigt jobb som förvaltningsjurist på Ålands landskapsregering i
Malmö
Kommunjurist sökes till södra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Malmö Personal AB i Malmö
Stockholm
Myndighetsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Försvarets Materielverk i Stockholm
Knivsta
Kommunjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Knivsta kommun i Knivsta
Stockholm
Kvalificerad jurist till rättsavdelningen
Ledigt jobb som verksjurist på Riksrevisionen i Stockholm
Tyresö
Jurist till Tyresö kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Tyresö kommun i Tyresö
Göteborg
Stadsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stadsjurist på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Stockholm
Chefsjurist till Brå
Ledigt jobb som verksjurist på Brottsförebyggande Rådet i Stockholm
Uppsala
Verksjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Läkemedelsverket i Uppsala
Malmö
Förvaltningsjurist till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen - vik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Förvaltningsjurist till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Malmö kommun i Malmö
Göteborg
Projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Göteborgs Universitet i Göteborg
Kalmar
Länsjurist, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som länsjurist på Länsstyrelsen i Kalmar län i Kalmar
Norrköping
Chefsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Norrköping
Skara
Erfarna länsjurister till Rättsenheten
Ledigt jobb som länsjurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Skara
Vänersborg
Erfarna länsjurister till Rättsenheten
Ledigt jobb som länsjurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Vänersborg
Mariestad
Erfarna länsjurister till Rättsenheten
Ledigt jobb som länsjurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Mariestad
Göteborg
Erfarna länsjurister till Rättsenheten
Ledigt jobb som länsjurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Göteborg
Lidingö
Jurist till myndighetsutövning barn och unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Lidingö kommun i Lidingö