Lönestatistik för en administrativ rationaliserare 2023

Vad tjänar en administrativ rationaliserare i månaden? Medellönen är 52100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48100 kronor i yrket medan männen har en lön på 56000 kronor. Se även administrativ konsult , administrativ rationaliserare och administrativ utvecklare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 54500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som administrativ rationaliserare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en administrativ rationaliserare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 52100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln administrativ rationaliserare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utreder företags och organisationers verksamhet. Föreslår och planerar åtgärder för att utveckla och rationalisera verksamheten.”

Hur ser lönestatistiken ut för en administrativ rationaliserare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för administrativ rationaliserare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50400 kronor

 • Kommunalanställd: 44000 kronor

 • Regionanställd 47900 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 54500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som administrativ rationaliserare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48100 kronor som administrativ rationaliserare medan männens lön är 56000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 42800 kronor48900 kronor
2015 44400 kronor48200 kronor
2016 47200 kronor51200 kronor
2017 47600 kronor52500 kronor
2018 45400 kronor52700 kronor
2019 46500 kronor53800 kronor
2020 46900 kronor54100 kronor
2021 48100 kronor56000 kronor

Lönestatistik för administrativ rationaliserare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige50600
Stockholm55400
Östra Mellansverige45100
Småland med öarna48600
Sydsverige47900
Västsverige46900
Norra Mellansverige45000
Mellersta Norrland43500
Övre Norrland44600

Hur många jobbar som administrativ rationaliserare i Sverige?

Det är totalt 35700 personer som idag är anställda som administrativ rationaliserare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige35700
Stockholm och Stockholms län16500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1700
Blekinge och Skåne län4500
Hallands och Västra Götalands län5800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1400
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län730

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en administrativ rationaliserare i lön i månaden?

Medellönen för en administrativ rationaliserare är 52100 kronor.

Hur många jobbar som administrativ rationaliserare i Sverige?

Det finns 35700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som administrativ rationaliserare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till administrativ rationaliserare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administrativ konsult Lön för en Administrativ rationaliserare Lön för en Administrativ utvecklare Lön för en Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation Lön för en Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Administratör, personalvetare Lön för en Affärsutvecklare Lön för en Akademisekreterare Lön för en Ambassadsekreterare Lön för en Antagningshandläggare Lön för en Antagningssekreterare, utbildning Lön för en Arbetsmarknadshandläggare Lön för en Arbetsmarknadssamordnare Lön för en Arbetsmarknadssekreterare Lön för en Arkivutredare, fastighetsrättslig Lön för en Asylhandläggare Lön för en Attaché Lön för en AU-chef Lön för en AU-utredare Lön för en Bankinspektör Lön för en Biståndshandläggare, SIDA Lön för en Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd Lön för en Byggnadsråd Lön för en Byrådirektör, ospec Lön för en Byråingenjör Lön för en Byråinspektör Lön för en Controller, personal Lön för en Departementssekreterare Lön för en Dövblindkonsulent Lön för en Dövkonsulent Lön för en EU-kontrollant, övrig Lön för en EU-samordnare Lön för en Fackombudsman Lön för en Filmcensor Lön för en FM-konsult Lön för en Folkhälsoutvecklare Lön för en Fritidsintendent Lön för en Fögderisekreterare Lön för en Förbundssekreterare Lön för en Föreningskonsulent Lön för en Företagskonsulent Lön för en Företagskonsult Lön för en Förhandlingsombudsman Lön för en Handikappkonsulent Lön för en Handläggare, utredare, offentlig förvaltning Lön för en Headhunter Lön för en HR-expert Lön för en HR-konsult Lön för en HR-specialist Lön för en Hälso- och sjukvårdsstrateg Lön för en Hälsoplanerare Lön för en Inspektör, Socialstyrelsen Lön för en Jämställdhetsstrateg Lön för en Kanslisekreterare, övrig Lön för en Klimatstrateg Lön för en Kommittésekreterare Lön för en Kommunhandläggare Lön för en Kommunsekreterare Lön för en Kompetensmäklare Lön för en Kompetensutvecklare Lön för en Konsulent, hörselskadade Lön för en Konsulent, rörelsehindrade Lön för en Konsulent, synskadade Lön för en Konsult, administrativ Lön för en Konsult, företags- Lön för en Konsult, HR Lön för en Konsult, management- Lön för en Konsult, organisations- Lön för en Konsult, outplacement- Lön för en Konsult, PA Lön för en Konsult, rekryterings- Lön för en Konsult, relocation service Lön för en Konsult, verksamhets- Lön för en Konsumentvägledare Lön för en Kontorsrationaliserare Lön för en Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg. Lön för en Kulturintendent, offentlig förvaltning Lön för en Kultursekreterare Lön för en Kvalitetskoordinator, forskning Lön för en Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling Lön för en Kvalitetsrevisor Lön för en Kvalitetssamordnare, forskning Lön för en Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling Lön för en Landsbygdsutvecklare Lön för en Landstingssekreterare Lön för en Lantbruksråd Lön för en Lobbyist, organisation Lön för en Länsbildningskonsulent Lön för en Länshälsovårdskonsulent Lön för en Löneingenjör Lön för en Lönespecialist Lön för en Managementkonsult Lön för en Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning Lön för en Miljöstrateg Lön för en Naturvårdare, administratör Lön för en Näringslivskonsulent Lön för en Näringslivskonsult Lön för en Näringslivssekreterare Lön för en Ombudsman Lön för en Omvårdnadsutvecklare Lön för en Organisationskonsult Lön för en Organisationssekreterare, intresseorganisation Lön för en Organisationssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Organisationsutvecklare Lön för en Outplacementkonsult Lön för en PA-konsult Lön för en Partiombudsman Lön för en Personaladministratör, personalhandläggare Lön för en Personalassistent, personalhandläggare Lön för en Personalcontroller Lön för en Personalhandläggare Lön för en Personalkonsulent Lön för en Personalkonsult Lön för en Personalman Lön för en Personalplanerare, personalhandläggare Lön för en Personalrekryterare Lön för en Personalsamordnare Lön för en Personalsekreterare, personalhandläggare Lön för en Personalstrateg Lön för en Personalutvecklare Lön för en Personalvetare Lön för en Personalvårdskonsulent Lön för en Planerare, offentlig förvaltning Lön för en Planeringssekreterare, kommun, landsting Lön för en Politisk sekreterare Lön för en Projektledare, affärsutveckling Lön för en Regulatorisk handläggare Lön för en Rekryterare Lön för en Rekryteringsansvarig Lön för en Rekryteringskonsult Lön för en Rekryteringsledare Lön för en Researcher, rekrytering Lön för en Retail Management Lön för en Samhällsplanerare Lön för en Sekreterare, politisk Lön för en Skattehandläggare, specialistkompetens Lön för en Skolsekreterare, handläggare Lön för en Stabskonsulent Lön för en Statsinspektör Lön för en Styrelseledamot, organisation Lön för en Styrelseledamot, staten Lön för en Synkonsulent Lön för en Taxeringsintendent Lön för en Trafikplanerare, offentlig förvaltning Lön för en Turistintendent Lön för en Turistsekreterare Lön för en Utbildningsmäklare Lön för en Utredare, företag Lön för en Utredare, handläggare, kommun Lön för en Utredare, handläggare, landsting Lön för en Utredare, handläggare, staten Lön för en Utredare, intresseorganisation Lön för en Utredare, offentlig förvaltning Lön för en Utredningssekreterare, intresseorganisation Lön för en Utredningssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling Lön för en Verksamhetscontroller Lön för en Verksamhetskonsult Lön för en Vårdutvecklare Lön för en Äldre- och handikappsekreterare Lön för en Överförmyndare
Tierp
Kvalitetskoordinator Utbildning Tierp
Ledigt jobb som kvalitetskoordinator på Tierps kommun i Tierp
Norrköping
Verksamhetsutvecklare - Ärendehantering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Transportstyrelsen i Norrköping
Örebro
Verksamhetsutvecklare - Ärendehantering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Transportstyrelsen i Örebro
Halmstad
Group Strategy and M&A Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Hms Industrial Networks AB i Halmstad
Stockholm
Projektledare, projektanställning, inom Tema Cancer Karolinska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ utvecklare på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Norsjö
Kvalitetssäkringssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetssamordnare på Norsjö kommun i Norsjö
Stockholm
HomeQ söker en Relations Manager!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på We Quest AB i Stockholm
Malmö
INTRESSEANMÄLAN - Interim Ekonomikonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikonsult på Poolia Sverige AB i Malmö
Malmö
INTRESSEANMÄLAN - Ekonomi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikonsult på Poolia Sverige AB i Malmö
Helsingborg
INTRESSEANMÄLAN - Ekonomi i Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikonsult på Poolia Sverige AB i Helsingborg
Sundsvall
Ekonom till Region Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikonsult på REGION VÄSTERNORRLAND i Sundsvall
Varberg
VERKSAMHETSCHEF - POTENTIAL.VBG - VARBERG
Ledigt jobb som organisationsutvecklare på FSK Group AB i Varberg
Stockholm
Business Transformation Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsarkitekt på Ericsson AB i Stockholm
Stockholm
Business Transformation Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsarkitekt på Ericsson AB i Stockholm
Stockholm
Chef till nyinrättad enhet med konsulter till digitaliseringsprojekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Projektledare/verksamhetsutvecklare till Stockholms digitaliseringsprojekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetskonsult på Stockholms kommun i Stockholm
Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Skatteverket i
Mölndal
Kvalitetssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetssamordnare på Mölndals kommun i Mölndal
Linköping
Establishment Manager – avdelning för Livscykelanalyser – Etteplan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, organisationsutveckling på Etteplan Sweden AB i Linköping
Business Analyst - Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Veritaz AB i
Stockholm
Business Development Associate till Amazon!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Business Analyst - Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Veritaz AB i
Stockholm
Administratör - Operativ utvecklare till Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ utvecklare på Lassila & Tikanoja FM AB i Stockholm
Vallentuna
Beredskapssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Vallentuna kommun i Vallentuna
Sundbyberg
Juniora AML-analytiker sökes till EY!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Professionals Nord Rekrytering AB i Sundbyberg
Sundbyberg
Få in en fot hos EY – branschens attraktivaste arbetsgivare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Professionals Nord Rekrytering AB i Sundbyberg
Luleå
Administration och kundkontakt? Se hit!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Professionals Nord Rekrytering AB i Luleå
Uddevalla
Fyrbodals kommunalförbund söker en Socialstrateg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ utvecklare på Fyrbodals Kommunalförbund i Uddevalla
Göteborg
Industriell verksamhetsutvecklare till innovativt IT-företag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsarkitekt på Jobnet AB i Göteborg
Solna
Verksamhetsledare i Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetskonsult på 1:A Assistanskompaniet AB i Solna