Lönestatistik för en förvaltningsekonom, offentlig förvaltning 2023

Vad tjänar en förvaltningsekonom, offentlig förvaltning i månaden? Medellönen är 48300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 46700 kronor i yrket medan männen har en lön på 51000 kronor. Se även accounting controller , aktieanalytiker och aktieförvaltare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 48900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förvaltningsekonom, offentlig förvaltning.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förvaltningsekonom, offentlig förvaltning?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 48300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förvaltningsekonom, offentlig förvaltning in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat ekonomiskt specialistarbete än inom 2411–2415. Exempel på arbetsuppgifter: Budget- och skuldrådgivning, fastighetsvärdering m.m.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förvaltningsekonom, offentlig förvaltning i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förvaltningsekonom, offentlig förvaltning skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 43600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förvaltningsekonom, offentlig förvaltning? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 46700 kronor som förvaltningsekonom, offentlig förvaltning medan männens lön är 51000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36700 kronor44100 kronor
2015 37300 kronor42500 kronor
2016 38600 kronor45800 kronor
2017 40900 kronor0 kronor
2018 42300 kronor49400 kronor
2019 42800 kronor49600 kronor
2020 44200 kronor50200 kronor
2021 46700 kronor51000 kronor

Lönestatistik för förvaltningsekonom, offentlig förvaltning i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige46800
Stockholm51500
Östra Mellansverige43900
Småland med öarna..
Sydsverige39200
Västsverige44700
Norra Mellansverige36700
Mellersta Norrland..
Övre Norrland38200

Hur många jobbar som förvaltningsekonom, offentlig förvaltning i Sverige?

Det är totalt 6900 personer som idag är anställda som förvaltningsekonom, offentlig förvaltning enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige6900
Stockholm och Stockholms län3600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län1100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län160

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förvaltningsekonom, offentlig förvaltning i lön i månaden?

Medellönen för en förvaltningsekonom, offentlig förvaltning är 48300 kronor.

Hur många jobbar som förvaltningsekonom, offentlig förvaltning i Sverige?

Det finns 6900 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som förvaltningsekonom, offentlig förvaltning eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Malmö
Projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Skatteverket i Malmö
Västerås
Projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Skatteverket i Västerås
Sundbyberg
Projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Skatteverket i Sundbyberg
Pajala
Sommarvikariat produktionscontroller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktionsekonom på Kaunis Iron AB i Pajala
Lund
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Lunds Universitet i Lund
Göteborg
Junior Kundansvarig ekonom till Göteborg!
Ledigt jobb som fastighetsekonom på Bredablick Förvaltning i Sverige AB i Göteborg
Järfälla
Budget- och skuldrådgivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som budget- och skuldrådgivare på Järfälla kommun i Järfälla
Stockholm
Junior projektledare till TAM Retail!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Clevry Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Routing Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktionsekonom på Tele2 Sverige AB i Stockholm
Eskilstuna
Ekonom Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Fortifikationsverket i Eskilstuna
Utbildningsskapare på distans till Förvaltningsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Academy Online International AB i
Utbildningsskapare på distans till Produktionsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktionsekonom på Academy Online International AB i
Umeå
Projektsamordnare till Forskningsstöd och samverkan
Ledigt jobb som förvaltningsekonom på Umeå Universitet i Umeå
Forshaga
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Forshaga kommun i Forshaga
Malmö
Kundansvarig ekonom till Malmö
Ledigt jobb som fastighetsekonom på Bredablick Förvaltning i Sverige AB i Malmö
Malmö
Junior Kundansvarig ekonom till Malmö
Ledigt jobb som fastighetsekonom på Bredablick Förvaltning i Sverige AB i Malmö
Stockholm
Junior Kundansvarig ekonom till Stockholm!
Ledigt jobb som fastighetsekonom på Bredablick Förvaltning i Sverige AB i Stockholm
Kävlinge
Vikarierande ekonom till Kävlinge kommun
Ledigt jobb som förvaltningsekonom på Kävlinge kommun i Kävlinge
Gislaved
Ekonom, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Gislaveds kommun i Gislaved
Stockholm
Transaktionsprojektledare inriktning försäljning till Fastighetskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Stockholms kommun i Stockholm
Arvidsjaur
Förvaltningsekonom vik föräldraledighet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Arvidsjaurs kommun i Arvidsjaur
Stockholm
Ekonomihandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Regeringskansliet i Stockholm
Kiruna
ekonom till ekonomistyrningen på Kiruna Kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Randstad AB i Kiruna
Norrköping
Ekonom till samhällsbyggnadskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Norrköpings kommun i Norrköping
Sandviken
Förvaltningsekonom till individ- och familjeomsorgförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Sandvikens kommun i Sandviken
Göteborg
Rådgivare till Lowell Kundservice mitt i centrala Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som budget- och skuldrådgivare på Academic Work Sweden AB i Göteborg
Stockholm
Ekonom (tidsbegränsad anställning)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Stockholms Universitet i Stockholm
Katrineholm
Ekonom till bildningsförvaltningen
Ledigt jobb som förvaltningsekonom på Katrineholms kommun i Katrineholm
Stockholm
Jobba extra inom Värdering & Analys!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Svefa AB i Stockholm
Örebro
Ekonom till Verksamhetsnära ekonomi, enhet 4
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Örebro kommun i Örebro