Sveriges alla yrken

Här hittar du över 8000 av Sveriges vanligaste yrken.

Lantbruks- och trädgårdsyrken

A

Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur

Avbytare, djurskötsel

B

Biodlare

Biskötare

Bitillsyningsman

Bitillsynsman

Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur

Broilerskötare

D

Djurskötare, djurpark, cirkus

Djurskötare, försöksdjur

Djurskötare, lantbruk

Djuruppfödare, fjäderfä

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Djuruppfödare, övriga

Djurvårdare, djurklinik

Djurvårdare, djurpark

Djurvårdare, försöksdjur

Driftchef, lantbruk, biodlare och silkesodlare

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur

F

Fjäderfäskötare

Fjäderfäuppfödare

Fågelskötare

Fårfarmare

Fårskötare

Fåruppfödare

Försöksdjursskötare

Försöksdjurstekniker

Försökstekniker, djur

G

Getfarmare

Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Grisskötare

Grisuppfödare

H

Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur

Hingsthållare

Hovslagare

Hunddagisföreståndare

Hunddressör

Hundfrisör

Hundmassör

Hundpsykolog

Hundskötare

Hundtrimmare

Hunduppfödare

Hundvårdare

Husdjursassistent, lantbrukets husdjur

Husdjursassistent, sällskapsdjur

Husdjursskötare, lantbrukets husdjur

Husdjursskötare, sällskapsdjur

Husdjurstekniker

Hästmassör

Hästskötare

Hästuppfödare

Hästvårdare

Hönseriägare

Hönsskötare

J

Jordbrukare, husdjursuppfödning

K

Kalkonuppfödare

Kennelföreståndare

Kläckeriarbetare

Klövvårdare

Kreatursskötare

Kycklingskötare

Kycklingsorterare

Kycklinguppfödare

L

Laboratoriedjurvårdare

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Lantarbetare, djurskötare

Lantbrukare, husdjursuppfödning

M

Minkfarmare

Minkskötare

Minkuppfödare

Mjölkbonde

Mjölkproducent

P

Pälsdjursskötare

Pälsdjursuppfödare

R

Remontryttare

Renskötare

Renägare

Ridskolearbetare

S

Seminör, lantbrukets husdjur

Serviceassistent, svinskötsel

Skötare, häst

Smådjursskötare

Stallchef

Stallförman

Strutsuppfödare

Stuteriarbetare

Svinskötare

Svinuppfödare

T

Tjurskötare

Travhästuppfödare

U

Uppfödare, sällskapsdjur

V

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki

A

Anläggare, trädgård

Anläggningsarbetare, trädgård

Arborist

Arrendator, blandade växtslag

Arrendator, växtodling

Avbytare, blandade växter

Avbytare, lantbruk

B

Banarbetare, golfbana

Blomsterodlare

Bonde, blandade växtslag

Bonde, växtodling

Bärodlare

C

Champinjonodlare

D

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, trädgård

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

F

Fruktodlare

Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshierarki

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki

Förädlingsarbetare, trädgård

G

Godsägare, lantbruk blandade växtslag

Godsägare, lantbruk jordbruksväxter

Godsägare, lantbruk träd och buskar

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Golfbanearbetare

Greenkeeper

Griftegårdschef

Grönsaksodlare

Gårdsmästare, blandade växtslag

Gårdsmästare, växtodling

H

Handelsträdgårdsarbetare

Handelsträdgårdsmästare

Hemmansägare, blandade växtslag

Hemmansägare, växtodling

J

Jordbrukare, blandade växtslag

Jordbrukare, växtodling

Jordgubbsodlare

K

Kyrkogårdsarbetare

Kyrkogårdschef

Kyrkogårdsföreståndare

Kyrkogårdsförman

Kyrkogårdsmästare

Kyrkogårdstekniker

Kyrkogårdsvaktmästare

L

Lantbrukare, blandade växtslag

Lantbrukare, växtodling

M

Miljövärd

P

Parkanläggare

Parkarbetare

Parkföreståndare

Parkmästare

Parktekniker

Plantskolearbetare

Plantskolechef, 5-9 anställda

Plantskolechef, färre än 5 anställda

Plantskoleägare, 5-9 anställda

Plantskoleägare, färre än 5 anställda