Sveriges alla yrken

Här hittar du över 8000 av Sveriges vanligaste yrken.

Lantbruks- och trädgårdsyrken

A

Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur

Avbytare, djurskötsel

B

Biodlare

Biskötare

Bitillsyningsman

Bitillsynsman

Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur

Broilerskötare

D

Djurskötare, djurpark, cirkus

Djurskötare, försöksdjur

Djurskötare, lantbruk

Djuruppfödare, fjäderfä

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Djuruppfödare, övriga

Djurvårdare, djurklinik

Djurvårdare, djurpark

Djurvårdare, försöksdjur

Driftchef, lantbruk, biodlare och silkesodlare

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur

F

Fjäderfäskötare

Fjäderfäuppfödare

Fågelskötare

Fårfarmare

Fårskötare

Fåruppfödare

Försöksdjursskötare

Försöksdjurstekniker

Försökstekniker, djur

G

Getfarmare

Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Grisskötare

Grisuppfödare

H

Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur

Hingsthållare

Hovslagare

Hunddagisföreståndare

Hunddressör

Hundfrisör

Hundmassör

Hundpsykolog

Hundskötare

Hundtrimmare

Hunduppfödare

Hundvårdare

Husdjursassistent, lantbrukets husdjur

Husdjursassistent, sällskapsdjur

Husdjursskötare, lantbrukets husdjur

Husdjursskötare, sällskapsdjur

Husdjurstekniker

Hästmassör

Hästskötare

Hästuppfödare

Hästvårdare

Hönseriägare

Hönsskötare

J

Jordbrukare, husdjursuppfödning

K

Kalkonuppfödare

Kennelföreståndare

Kläckeriarbetare

Klövvårdare

Kreatursskötare

Kycklingskötare

Kycklingsorterare

Kycklinguppfödare

L

Laboratoriedjurvårdare

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Lantarbetare, djurskötare

Lantbrukare, husdjursuppfödning

M

Minkfarmare

Minkskötare

Minkuppfödare

Mjölkbonde

Mjölkproducent

P

Pälsdjursskötare

Pälsdjursuppfödare

R

Remontryttare

Renskötare

Renägare

Ridskolearbetare

S

Seminör, lantbrukets husdjur

Serviceassistent, svinskötsel

Skötare, häst

Smådjursskötare

Stallchef

Stallförman

Strutsuppfödare

Stuteriarbetare

Svinskötare

Svinuppfödare

T

Tjurskötare

Travhästuppfödare

U

Uppfödare, sällskapsdjur

V

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki